Inte minst gudstjänstlivet bekymrar Mats Björklund i coronatider: – Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.
Inte minst gudstjänstlivet bekymrar Mats Björklund i coronatider: – Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.

”Vi är sårbara som individer”

korsholm.

Inställda grupper och högst tio personer i gudstjänsten är den krassa verkligheten just nu. – Det vi kan göra, det gör vi, säger kyrkoherde Mats Björklund.

20.1.2022 kl. 10:35

Nya restriktioner sveper fram i och med det förvärrade coronaläget. Maximalt tio personer i gudstjänsten är rekommendationen, men då räknas anställda inte in, vilket underlättar en aning.

– En begränsning på tio är lågt för en församling. Men vi har övat på det här tidigare och är inte helt handfallna. Vi har haft som mål att det vi kan göra, det gör vi. Vi avslutar inget medvetet utan försöker hitta en väg som håller sig inom de riktlinjer vi fått, säger kyrkoherde Mats Björklund
i Korsholms svenska församling.

I en kyrka finns alla möjligheter att hålla stort säkerhetsavstånd, men man försöker hålla begränsningen på tio personer enligt rekommendationen.

– Vi försöker hjälpa till allt vi kan för att smittan inte ska spridas, vi har inget annat alternativ. Vi måste skydda oss själva; vi är sårbara som individer och som arbetsgemenskap.

Nu strömmas gudstjänsterna och kan hittas på Facebook och Youtube. I Korsholm riggas bandningsutrustningen upp igen, och för att inte behöva flytta utrustningen hålls gudstjänster endast i Gamla Vasa.

– Nöden har ingen lag. Det är mycket jobb med en strömning om man vill ha lite bättre kvalitet på den.

I början av januari, när intervjun görs, har man inte planerat att dela ut nattvard före 31.1, vilket är så långt de nuvarande restriktionerna sträcker sig.

– Vi måste fundera hur vi gör om restriktionerna förlängs.

Att dela ut nattvard till några få som deltar i kyrkan ser han också som lite problematiskt.

– Blir gemenskapen bara några få personers sak eller hela församlingens sak?

– Den dagen vi klarat av coronan kommer vi att behöva en djupgående teologisk diskussion om hur vi ser på församlingen när kärnan försvinner. Hur ser den teologi ut där nattvard inte firas på länge?

Verksamhet för barn flyttar utomhus

För barn försöker man hitta speciallösningar i Korsholms svenska församling.

– Dagklubben kommer att ha mycket verksamhet utomhus. Också barnkörerna flyttar utomhus för att kunna hålla igång. Vi måste ta det efterhand, beroende på väder, säger Mats Björklund.

Grupper för vuxna tar däremot en paus fram till sista januari.

– Det här slår speciellt mot dem som bor ensamma, eller inte har så lätt att ta sig ut. Det är enklare för dem som är i förvärvsarbete.

Växlande läge och humör

De anställda i församlingen får ständigt vara beredda att ställa om i sista minuten på grund av det växlande läget. Mats Björklund skulle ha installerats som kyrkoherde i januari, vilket nu blev inställt.

– Inte en enda jag pratat med tycker om det här. Men å andra sidan gråter vi inte över spilld mjölk. Det är mycket som skjuts fram, som kyrkoherdeinstallationen till exempel, så det är förstås inte roligt när uppgifter samlas på hög.

Det är främst gudstjänstlivet som bekymrar honom.

– Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.

– Jag brukar kunna hålla humöret uppe, men det blir svårare för varje sväng som kommer. Nog tror jag vi klarar det här också, men jag tror att vi alla kommer att vara förändrade efter det här. Vi kommer inte att ta saker för givet och utgå från att allt ska fungera.

Restriktionerna i korthet

  • I Solf, Replot och Kvevlax följer man liknande principer som i Korsholm fram till 31.1, vilket är så långt de nuvarande restriktionerna sträcker sig, men individuella skillnader förekommer så det lönar sig att följa med information på församlingarnas webbplatser och i annonsering.
  • Tio personer, utöver anställda, kan delta i gudstjänster. Men pastoral hänsyn kan tas och kyrkoherden har rätt att avgöra från fall till fall hur många som kan delta i förrättningar och gudstjänster.
  • Grupper för vuxna pausar till 31.1 i Korsholm.
  • För barn försöker man i Korsholm hitta alternativa lösningar, såsom verksamhet utomhus.
  • Strömmade gudstjänster sänds via Facebook och Youtube
Ulrika Hansson


PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00

kyrkoherdeinstallation. På onsdagskvällen fick Matteus församling i Helsingfors en ny permanent kyrkoherde då Patricia Högnabba välsignades till tjänst. Församlingen har bland annat profilerat sig med ett starkt ungdoms- och musikarbete och det genomsyrade också hela installationsmässan. 13.9.2023 kl. 23:26
Daniel Björk trivs i sin nya församling, men upplever också att jobbet kräver mer än tidigare.

PEDERSÖRE. Oberoende av om Daniel Björk jobbar i Petrus eller Pedersöre är ett uppdrag exakt det samma – att kämpa mot byråkratin. 13.9.2023 kl. 19:00
Merete Mazzarella skule gärna ha en upplevelse av att fyllas av Guds närvaro.

tro. Merete Mazzarella kan inte säga om tron på Gud ”fungerar”, men hon vet att hon har glädje av den. – Jag tycker att tro är det enda som kan hjälpa mot en känsla av skuld. 13.9.2023 kl. 10:00
Niklas Wallis, Sebastian Widjeskog och Ville Kavilo är teologer och företagscoachar.

FÖRETAGSAMHET. Tre präster och teologer jobbar med bas i Kronoby med att coacha företagare. Ganska lite behöver översättas från ”kristendomska” till vardagsspråk, säger de. Att vara företagare handlar om livets grundfrågor. Om allmänmänskliga saker som också Jesus har talat om. 12.9.2023 kl. 13:25

teve. En av dem talar i tungor, en vill vara talesperson för sexuella minoriteter och en har studerat karismatiska rörelsers destruktivitet. En rykande färsk serie om Borgå stifts biskopar har premiär idag. 11.9.2023 kl. 18:00
Kyrkoherde Kristian Willis hoppas att det snart ska finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska.

VANDA SVENSKA FÖRSAMLING. Snart kan det finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska församling. Engelskspråkiga tjänster i svenska församlingar hör till ovanligheterna. 8.9.2023 kl. 10:19
Hintikka konstaterade att vi i sommar har brutit tystnaden kring rasismen.

BISKOPSMÖTET. – Saker som vi har tigit om i kyrkan är vanligtvis de samma som vi har tigit om i det finländska samhället. Så är det att vara folkkyrka, sa biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka i sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Kyrkslätt idag. 5.9.2023 kl. 14:30

Kolumn. I år firar diakonin i Tyskland 175-årsjubileum. Startpunkten för diakonin var Johann Hinrich Wicherns tal vid Evangeliska kyrkans kongress den 22 september 1848. Han förespråkade ett nätverk av ”kärlek som räddar”. Den moderna diakonin föddes 1.9.2023 kl. 13:56

NY BISKOP. TD Mari Parkkinen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning i en mässa i S:t Michels domkyrka söndag 3 september klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter. 2.9.2023 kl. 10:00
Pelagia och Dimitris tackade för sin relation och den nystart de 
fått tillsammans.

Äktenskap. Ett nytt land, ett nytt trossamfund och en tuff period ledde Borgåborna Pelagia Mitsitsou och Dimitris Amaxopoulos till ett beslut. 31.8.2023 kl. 14:00

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00