Inte minst gudstjänstlivet bekymrar Mats Björklund i coronatider: – Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.
Inte minst gudstjänstlivet bekymrar Mats Björklund i coronatider: – Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.

”Vi är sårbara som individer”

korsholm.

Inställda grupper och högst tio personer i gudstjänsten är den krassa verkligheten just nu. – Det vi kan göra, det gör vi, säger kyrkoherde Mats Björklund.

20.1.2022 kl. 10:35

Nya restriktioner sveper fram i och med det förvärrade coronaläget. Maximalt tio personer i gudstjänsten är rekommendationen, men då räknas anställda inte in, vilket underlättar en aning.

– En begränsning på tio är lågt för en församling. Men vi har övat på det här tidigare och är inte helt handfallna. Vi har haft som mål att det vi kan göra, det gör vi. Vi avslutar inget medvetet utan försöker hitta en väg som håller sig inom de riktlinjer vi fått, säger kyrkoherde Mats Björklund
i Korsholms svenska församling.

I en kyrka finns alla möjligheter att hålla stort säkerhetsavstånd, men man försöker hålla begränsningen på tio personer enligt rekommendationen.

– Vi försöker hjälpa till allt vi kan för att smittan inte ska spridas, vi har inget annat alternativ. Vi måste skydda oss själva; vi är sårbara som individer och som arbetsgemenskap.

Nu strömmas gudstjänsterna och kan hittas på Facebook och Youtube. I Korsholm riggas bandningsutrustningen upp igen, och för att inte behöva flytta utrustningen hålls gudstjänster endast i Gamla Vasa.

– Nöden har ingen lag. Det är mycket jobb med en strömning om man vill ha lite bättre kvalitet på den.

I början av januari, när intervjun görs, har man inte planerat att dela ut nattvard före 31.1, vilket är så långt de nuvarande restriktionerna sträcker sig.

– Vi måste fundera hur vi gör om restriktionerna förlängs.

Att dela ut nattvard till några få som deltar i kyrkan ser han också som lite problematiskt.

– Blir gemenskapen bara några få personers sak eller hela församlingens sak?

– Den dagen vi klarat av coronan kommer vi att behöva en djupgående teologisk diskussion om hur vi ser på församlingen när kärnan försvinner. Hur ser den teologi ut där nattvard inte firas på länge?

Verksamhet för barn flyttar utomhus

För barn försöker man hitta speciallösningar i Korsholms svenska församling.

– Dagklubben kommer att ha mycket verksamhet utomhus. Också barnkörerna flyttar utomhus för att kunna hålla igång. Vi måste ta det efterhand, beroende på väder, säger Mats Björklund.

Grupper för vuxna tar däremot en paus fram till sista januari.

– Det här slår speciellt mot dem som bor ensamma, eller inte har så lätt att ta sig ut. Det är enklare för dem som är i förvärvsarbete.

Växlande läge och humör

De anställda i församlingen får ständigt vara beredda att ställa om i sista minuten på grund av det växlande läget. Mats Björklund skulle ha installerats som kyrkoherde i januari, vilket nu blev inställt.

– Inte en enda jag pratat med tycker om det här. Men å andra sidan gråter vi inte över spilld mjölk. Det är mycket som skjuts fram, som kyrkoherdeinstallationen till exempel, så det är förstås inte roligt när uppgifter samlas på hög.

Det är främst gudstjänstlivet som bekymrar honom.

– Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.

– Jag brukar kunna hålla humöret uppe, men det blir svårare för varje sväng som kommer. Nog tror jag vi klarar det här också, men jag tror att vi alla kommer att vara förändrade efter det här. Vi kommer inte att ta saker för givet och utgå från att allt ska fungera.

Restriktionerna i korthet

  • I Solf, Replot och Kvevlax följer man liknande principer som i Korsholm fram till 31.1, vilket är så långt de nuvarande restriktionerna sträcker sig, men individuella skillnader förekommer så det lönar sig att följa med information på församlingarnas webbplatser och i annonsering.
  • Tio personer, utöver anställda, kan delta i gudstjänster. Men pastoral hänsyn kan tas och kyrkoherden har rätt att avgöra från fall till fall hur många som kan delta i förrättningar och gudstjänster.
  • Grupper för vuxna pausar till 31.1 i Korsholm.
  • För barn försöker man i Korsholm hitta alternativa lösningar, såsom verksamhet utomhus.
  • Strömmade gudstjänster sänds via Facebook och Youtube
Ulrika Hansson


– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02
– Vi hade bokat Gladys del Pilar till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den, säger Elna Romberg.

gospel. Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige. 10.5.2022 kl. 15:52
Kaskö kyrka

SYDÖSTERBOTTEN. Biskoparna Bo-Göran Åstrand i Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och ledande förtroendevalda i Närpes, Kristinestads svenska och finska församlingar till ett möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar. 6.5.2022 kl. 16:52
– Varför pratar vi ständigt om allt som hindrar oss? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo vid kyrkomötet i Åbo

KYRKOMÖTET. Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tv-sketcher i sina dagar. Med en viss glimt i ögat luggade han kyrkan för att ha gått vilse i sin egen djungel av projekt och processer. Och kyrkomötet applåderade. 6.5.2022 kl. 13:45
Det finns ryska familjer som hört att de får hem sina stupade sedan när "specialoperationen" är klar.

KRIGET I UKRAINA. Den rysk-ortodoxa kyrkan har introducerat tanken om ett rättfärdigt, heligt krig i Ukraina. Samtidigt lämnas många av de stupade kvar på slagfältet. Finland lärde sig under sina krig hur viktigt det är för moralen att sända stupade soldater hem. Är det här en princip som det ryska krigsmaskineriet ignorerat? 28.4.2022 kl. 10:41
Mia Anderssén-Löf har gjort en snabb karriär inom kyrkan. Efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre söker hon ett toppjobb inom Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Mia Anderssén-Löf har sökt tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre. – Jag har känt det som min kallelse och plikt, säger hon. 25.4.2022 kl. 12:16

– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56