Inte minst gudstjänstlivet bekymrar Mats Björklund i coronatider: – Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.
Inte minst gudstjänstlivet bekymrar Mats Björklund i coronatider: – Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.

”Vi är sårbara som individer”

korsholm.

Inställda grupper och högst tio personer i gudstjänsten är den krassa verkligheten just nu. – Det vi kan göra, det gör vi, säger kyrkoherde Mats Björklund.

20.1.2022 kl. 10:35

Nya restriktioner sveper fram i och med det förvärrade coronaläget. Maximalt tio personer i gudstjänsten är rekommendationen, men då räknas anställda inte in, vilket underlättar en aning.

– En begränsning på tio är lågt för en församling. Men vi har övat på det här tidigare och är inte helt handfallna. Vi har haft som mål att det vi kan göra, det gör vi. Vi avslutar inget medvetet utan försöker hitta en väg som håller sig inom de riktlinjer vi fått, säger kyrkoherde Mats Björklund
i Korsholms svenska församling.

I en kyrka finns alla möjligheter att hålla stort säkerhetsavstånd, men man försöker hålla begränsningen på tio personer enligt rekommendationen.

– Vi försöker hjälpa till allt vi kan för att smittan inte ska spridas, vi har inget annat alternativ. Vi måste skydda oss själva; vi är sårbara som individer och som arbetsgemenskap.

Nu strömmas gudstjänsterna och kan hittas på Facebook och Youtube. I Korsholm riggas bandningsutrustningen upp igen, och för att inte behöva flytta utrustningen hålls gudstjänster endast i Gamla Vasa.

– Nöden har ingen lag. Det är mycket jobb med en strömning om man vill ha lite bättre kvalitet på den.

I början av januari, när intervjun görs, har man inte planerat att dela ut nattvard före 31.1, vilket är så långt de nuvarande restriktionerna sträcker sig.

– Vi måste fundera hur vi gör om restriktionerna förlängs.

Att dela ut nattvard till några få som deltar i kyrkan ser han också som lite problematiskt.

– Blir gemenskapen bara några få personers sak eller hela församlingens sak?

– Den dagen vi klarat av coronan kommer vi att behöva en djupgående teologisk diskussion om hur vi ser på församlingen när kärnan försvinner. Hur ser den teologi ut där nattvard inte firas på länge?

Verksamhet för barn flyttar utomhus

För barn försöker man hitta speciallösningar i Korsholms svenska församling.

– Dagklubben kommer att ha mycket verksamhet utomhus. Också barnkörerna flyttar utomhus för att kunna hålla igång. Vi måste ta det efterhand, beroende på väder, säger Mats Björklund.

Grupper för vuxna tar däremot en paus fram till sista januari.

– Det här slår speciellt mot dem som bor ensamma, eller inte har så lätt att ta sig ut. Det är enklare för dem som är i förvärvsarbete.

Växlande läge och humör

De anställda i församlingen får ständigt vara beredda att ställa om i sista minuten på grund av det växlande läget. Mats Björklund skulle ha installerats som kyrkoherde i januari, vilket nu blev inställt.

– Inte en enda jag pratat med tycker om det här. Men å andra sidan gråter vi inte över spilld mjölk. Det är mycket som skjuts fram, som kyrkoherdeinstallationen till exempel, så det är förstås inte roligt när uppgifter samlas på hög.

Det är främst gudstjänstlivet som bekymrar honom.

– Att säga ”ni får inte komma”, det är inte vår grej.

– Jag brukar kunna hålla humöret uppe, men det blir svårare för varje sväng som kommer. Nog tror jag vi klarar det här också, men jag tror att vi alla kommer att vara förändrade efter det här. Vi kommer inte att ta saker för givet och utgå från att allt ska fungera.

Restriktionerna i korthet

  • I Solf, Replot och Kvevlax följer man liknande principer som i Korsholm fram till 31.1, vilket är så långt de nuvarande restriktionerna sträcker sig, men individuella skillnader förekommer så det lönar sig att följa med information på församlingarnas webbplatser och i annonsering.
  • Tio personer, utöver anställda, kan delta i gudstjänster. Men pastoral hänsyn kan tas och kyrkoherden har rätt att avgöra från fall till fall hur många som kan delta i förrättningar och gudstjänster.
  • Grupper för vuxna pausar till 31.1 i Korsholm.
  • För barn försöker man i Korsholm hitta alternativa lösningar, såsom verksamhet utomhus.
  • Strömmade gudstjänster sänds via Facebook och Youtube
Ulrika Hansson


I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

FÖRSAMLINGSVALET. I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling. 23.9.2022 kl. 11:32
Hanna Jensen har skrivit två böcker om minnessjukdomar, en om sin pappa och en om sin mamma. – Efter första boken tänkte jag att jag aldrig mer ska skriva om ämnet, men jag kände att jag hade något att säga som kunde hjälpa andra.

ALZHEIMER. När Hanna Jensens mamma fick en minnessjukdom blev mamman aktiv, företagsam, pratsam – och väldigt ilsken. – Det fanns en tid då jag var så frustrerad att jag inte ville se henne i ögonen, men idag ser jag på mamma med varm blick. 22.9.2022 kl. 16:15
Teemu Laajasalo och Irja Askola.

JÄMSTÄLLDHET. Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. 22.9.2022 kl. 15:09
Julie Yu-Wen Chen har som Taiwanfödd professor en knepig sits att leda ett Beijingfinansierat institut vid Helsingfors universitet.

kina. Professorn i Kinastudier Julie Yu-Wen Chen vid Helsingfors universitet har rötter i Taiwan. Hon oroar sig för Kinas växande hot mot hennes hemland. Hon är kristen och försöker avsluta varje dag med att lyssna på en predikan online. 15.9.2022 kl. 10:37
Karl XI:s kyrkolag var stomme för kyrkan i Finland till mitten av 1870-talet. I dag stadgar Kyrkoordningen sedan 1994 om ett synodalmöte som ska hållas vart sjätte år.

SYNODALMÖTE. Efter sina pastoralkurser under den första tiden som präst saknar många vardagsteologer de regel­bundna samtalen om kyrkans lära, eller samtalen kring biskopens linje. För det finns sedan år 1686 det sällsynta synodalmötet – som snart hålls i Åbo. 14.9.2022 kl. 15:16
Lena Kumlin trivs hemma i trädgården.

FÅNGA DAGEN. Lena Kumlin lever med en hjärntumör som inte går att operera och som kommer att leda till döden inom ett år. – Carpe diem! säger hon, och kämpar för att leva i nuet och njuta av sitt liv med fulla andetag. 13.9.2022 kl. 16:22
Bilderna är små i sitt format.
– Ingen får något kastat i ansiktet. Det är ett utslag av samtycke säger Kent Wisti.

Konst. I september visas utställningen KYSS – en meditation i ord och bild över Höga visan i Borgå domkyrka. – Höga visan är en erotisk bok i Bibeln som både är oerhört trygg men ändå radikal, säger konstnären, bildsatirikern och prästen Kent Wisti. 13.9.2022 kl. 10:14
– Vissa veckor tar kyrkrenoveringen hälften av min arbetstid, säger Mats Edman, nyss förordnad till kyrkoherde i Nykarleby.

nykarleby. Under sista tiden av studierna upplevde Mats Edman en tydlig kallelse att bli präst. – Vi var samlade i en bibel- och bönegrupp och vi tog mannakorn. Mitt mannakorn var från Apostlagärningarna: ”Var inte rädd. Tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska göra dig något ont för jag har mycket folk här i staden.” Nästa dag ringde han biskop Erik Vikström och bad om prästvigning. 12.9.2022 kl. 20:05

Inbesparingar. Resultatet av omställningsförhandlingarna vid Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma tjänster har klarnat. Under de kommande tre åren ska de gemensamma tjänsternas verksamhetsbidrag sänkas med 4,8 miljoner, vilket bland annat innebär att antalet årsverken minskar med 45. 9.9.2022 kl. 17:11
Kyrkornas världsråd hade bjudit in kyrkoledare från Ukraina. Ärkebiskop Jevstratij av Tjernihiv och Nizjyn i talarstolen.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD. Kyrkornas världsråd vände och vred i kulisserna på sina ord om kriget i Ukraina. Rådet avslutar på torsdag sin generalförsamling med över 4000 delegater i tyska Karlsruhe. 7.9.2022 kl. 15:11
Pilgrimsvandraren leds genom skog och mark. FOTO: MARTIN NÄSE

KORSNÄS. Pilgrimsleden i Österbotten tar form. I år görs den preliminära märkningen för Sankt Olavsleden. 1.9.2022 kl. 11:02
Arkivbild på en konfirmation/Arkivbild på Mikael Busck-Nielsen, församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors.

SMÖRJELSE. Konfirmationen i Johannes församling i Helsingfors senaste söndag har väckt starka reaktioner då prästen smort konfirmanderna med krisma, det vill säga välsignad olja. Det har setts som ett främmande element i vår kyrka och smörjelsen kom som en överraskning för både konfirmander och föräldrar. 2.9.2022 kl. 17:59
Kläm inte in dig i en mall som skaver, skulle Eva Frantz vilja säga till sitt unga jag.

ETT GOTT RÅD. Eva Frantz önskar att hennes 20-åriga jag hade vågat omfamna sin excentricitet lite mer – och åka ut och ha äventyr, för att ha något att skriva om senare. 31.8.2022 kl. 20:16
– Jag tror att man får komma till en punkt där man inte ältar saker, säger Rigmor Holst.

ÄRLIGHET. – Ju äldre jag blir desto mer har jag insett att livet är för kort för att inte våga vara lite mer ärlig och avklädd, säger evangelisten och bibelläraren Rigmor Holst. 31.8.2022 kl. 13:00
Tre år in i hans biskopsperiod kommer Bo-Göran Åstrands herdabrevsbok – i en dialog med fyra andra skribenter, i och utanför kyrkan.

herdabrev. Efter tre år i biskopsgården i Borgå är Bo-Göran Åstrand ute med det traditionella herdabrevet. Han valde mejldialogens form och fyra huvudteman. 31.8.2022 kl. 10:00

I Esbo som med närmare 15 000 medlemmar är landets största svenska församling – blir det inget församlingsval i höst.

FÖRSAMLINGSVALET. I Esbo, Grankulla och Vanda blir det inget församlingsval på svenska i höst. Orsak: för få kandidater. I Esbo var Jannika Lassus valombud för den enda kandidatlista som nu besätter alla 26 platser med 26 kandidater – i landets största svenska församling. 23.9.2022 kl. 11:32
Hanna Jensen har skrivit två böcker om minnessjukdomar, en om sin pappa och en om sin mamma. – Efter första boken tänkte jag att jag aldrig mer ska skriva om ämnet, men jag kände att jag hade något att säga som kunde hjälpa andra.

ALZHEIMER. När Hanna Jensens mamma fick en minnessjukdom blev mamman aktiv, företagsam, pratsam – och väldigt ilsken. – Det fanns en tid då jag var så frustrerad att jag inte ville se henne i ögonen, men idag ser jag på mamma med varm blick. 22.9.2022 kl. 16:15
Teemu Laajasalo och Irja Askola.

JÄMSTÄLLDHET. Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. 22.9.2022 kl. 15:09
Julie Yu-Wen Chen har som Taiwanfödd professor en knepig sits att leda ett Beijingfinansierat institut vid Helsingfors universitet.

kina. Professorn i Kinastudier Julie Yu-Wen Chen vid Helsingfors universitet har rötter i Taiwan. Hon oroar sig för Kinas växande hot mot hennes hemland. Hon är kristen och försöker avsluta varje dag med att lyssna på en predikan online. 15.9.2022 kl. 10:37
Karl XI:s kyrkolag var stomme för kyrkan i Finland till mitten av 1870-talet. I dag stadgar Kyrkoordningen sedan 1994 om ett synodalmöte som ska hållas vart sjätte år.

SYNODALMÖTE. Efter sina pastoralkurser under den första tiden som präst saknar många vardagsteologer de regel­bundna samtalen om kyrkans lära, eller samtalen kring biskopens linje. För det finns sedan år 1686 det sällsynta synodalmötet – som snart hålls i Åbo. 14.9.2022 kl. 15:16