Från vänster Elisabeth Ström, Sanna Huhta och Joanna Holm.
Från vänster Elisabeth Ström, Sanna Huhta och Joanna Holm.

Hur gick det sen?

Solf.

Hur har det känts att vara ny på jobbet, blev det som man tänkt sig? Vad var svårt, vad var roligt? Tre nyanställda i Solfs församling berättar om sina erfarenheter.

20.1.2022 kl. 10:27

SOLF I augusti anställdes Joanna Holm som tf diakoniarbetare och Sanna Huhta som dagklubbsbiträde i Solfs församling. I november anställdes också Elisabeth Ström som tf barnledare. Blev jobbet som de tänkt sig?

Elisabeth Ström, tf barnledare

Elisabeth Ström har de senaste femton åren jobbat hemma på jordbruket. Innan dess jobbade hon elva år som dagklubbsledare i Korsholms svenska församling.

– Jag halkar alltid in på klubbarna i något skede. Det är roligt att jobba med det jag har utbildning för. Och så är det roligt med arbetskamrater!

– Jobbet har varit riktigt bra hittills. Dagklubbsbarnen är så spontana, och jag fascineras av hur snabbt de accepterar en ny människa. De är trygga i sig själva.

Efter den långa pausen har hon fått fräscha upp minnet med vissa saker.

– Jag har fått fundera på hur fyraåringar fungerar och vad de behöver. Men de är sig lika fortfarande. De behöver lek, rutiner och utevistelse.

Restriktionerna ställer till det en del också i dagklubben.

– Vi har senarelagt starten och börjar 17.1. Vi är under tio personer så vi kan ordna verksamhet. Vi följer rekommendationerna, håller oss till vår grupp och är ute mycket. Vi har också hela församlingshemmet för oss själva.

Sanna Huhta, dagklubbsbiträde

– Jag har trivts bra! Jag har inte erfarenhet av att jobba med barn, så jag har varit öppen för allt. Det är roligt att få jobba med barn.

Sanna Huhta hade inte några speciella förväntningar på jobbet.

Barnen har tagit emot mig så fint!

Hon har själv en fyraåring hemma, men upplever inte att det blir utmanande med barn hemma och borta.

– Jag märker att dagklubbsbarnen har samma intressen som min fyraåring.

Hon har uppskattat alla former av verksamhet.

– Vi har haft roligt alla klubbdagar! Vi hittar på allt möjligt, bakar och åker pulka. Jag har åkt själv också, det tycker jag om, säger hon.

Joanna Holm, tf diakoniarbetare

– Jobbet har varit väldigt givande, tycker jag.

Joanna Holm sköter tre grupper regelbundet: pensionärsträffar, motion och mission samt föräldra-barn-gruppen.

– Jag är lärare till utbildningen så det känns inte svårt att hoppa in och leda olika slags grupper.

Under hösten ordnades också en kvinnofrukost och födelsedagsfirande för 75- och 80-åringar i församlingen.

– Det var ganska mycket på mitt bord under hösten. Kring jul har jag haft mer klientkontakter, och det känns roligt att kunna fokusera mer på den biten.

Många bland personalen i Solfs församling är nya.

– Det kan vara svårt att veta vem man ska fråga, men alla här är så hjälpsamma, och så har vi bra kontakt med de andra diakoniarbetarna i Korsholm.

På grund av coronarestriktioner görs inga spontana hembesök just nu, i stället blir det mer telefonsamtal.

– Man får alltid ta kontakt och också träffa mig om det behövs.

Ulrika Hansson


– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56
– Min valkampanj var mest att posta på Face­book och Instagram. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite, säger Nicolina Grönroos, som blev invald första gången som 18-åring.

FÖRSAMLINGSVALET. Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet, säger Nicolina Grönroos. 16.5.2022 kl. 13:11
Monica och Lars Granlund är nöjda med renoveringen, men vet ännu inte vad de ska göra med huset.

GAMMAL KYRKA. Björnholmens kyrka i Jakobstad hade varit till salu i ett år innan någon vågade ta sig an projektet. De som vågade är Lars och Monica Granlund. De såg möjligheter i byggnaden. 12.5.2022 kl. 15:41
Carolina Lindström är tf kyrkoherde i Saltvik, men också underlöjtnant i reserven.

FÖRSVAR. Carolina Lindström är kyrkoherde på Åland och underlöjtnant i 
reserven. Hon känner att folk plötsligt insett att försvarsmakten behövs till något. 12.5.2022 kl. 12:03
I det finländska städerna är det nya normala att man är religionslös.

RELIGIONSLÖSHET. Finlandssvenska kulturkretsar i Helsingfors utropade på 1900-talet religionen som ett etablerat hyckleri. Men ingen har forskat i hur religionslösheten har nedärvts privat i familjer. Som när skådespelaren Tobias Zilliacus växte upp. 11.5.2022 kl. 19:00
Bloggen har alltid skrivits av flera olika skribenter samtidigt.

Blogg. – Vi hoppas få fler läsare och ny luft under vingarna på Kyrkpressens plattform, säger Nina Österholm vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. 11.5.2022 kl. 12:02
– Vi hade bokat Gladys del Pilar till vår vårkonsert redan 2020, men pandemin satte käppar i hjulet och vi har fått skjuta upp den här konserten i två år. Det känns extra roligt att äntligen kunna genomföra den, säger Elna Romberg.

gospel. Gospelkören His Master’s Noise tar farväl av dirigenten Elna Romberg med en hejdundrande konsert med gästartisten Gladys del Pilar från Sverige. 10.5.2022 kl. 15:52
Kaskö kyrka

SYDÖSTERBOTTEN. Biskoparna Bo-Göran Åstrand i Borgå och Matti Salomäki i Lappo har kallat kyrkoherdarna och ledande förtroendevalda i Närpes, Kristinestads svenska och finska församlingar till ett möte i Närpes den 2 juni. Till mötet kommer biskoparna med frågor och inte med svar. 6.5.2022 kl. 16:52
– Varför pratar vi ständigt om allt som hindrar oss? frågade Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo vid kyrkomötet i Åbo

KYRKOMÖTET. Biskop Teemu Laajasalo har skrivit tv-sketcher i sina dagar. Med en viss glimt i ögat luggade han kyrkan för att ha gått vilse i sin egen djungel av projekt och processer. Och kyrkomötet applåderade. 6.5.2022 kl. 13:45
Det finns ryska familjer som hört att de får hem sina stupade sedan när "specialoperationen" är klar.

KRIGET I UKRAINA. Den rysk-ortodoxa kyrkan har introducerat tanken om ett rättfärdigt, heligt krig i Ukraina. Samtidigt lämnas många av de stupade kvar på slagfältet. Finland lärde sig under sina krig hur viktigt det är för moralen att sända stupade soldater hem. Är det här en princip som det ryska krigsmaskineriet ignorerat? 28.4.2022 kl. 10:41
Mia Anderssén-Löf har gjort en snabb karriär inom kyrkan. Efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre söker hon ett toppjobb inom Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Mia Anderssén-Löf har sökt tjänsten som stiftsdekan vid domkapitlet efter bara fem månader som kyrkoherde i Pedersöre. – Jag har känt det som min kallelse och plikt, säger hon. 25.4.2022 kl. 12:16

– Jag brukar säga att genast när man svänger in på lägerområdet känner man det: Nu har jag kommit hem, säger Sabina Wallis.

LÄGER. I slutet av juli ställs Sabina Wallis inför sitt eldprov: att vara lägerledare vid sommarlägret i Pieksämäki. Själv har hon varit där varje sommar sedan hon var ett halvt år. 23.5.2022 kl. 18:00
Mia Anderssén-Löf, Karl af Hällström, Johanna Björkholm-Kallio, Tomas Ray och Monica Heikel-Nyberg har sökt dekanstjänsten.

TJÄNST. Domkapitlet har fått in fem ansökningar till tjänsten som stiftsdekan. För jobbet, i vilket man framför allt lägger upp prästernas fortbildning, presenterar de sökande olika meriter. De "kan Åbo Akademi", "kan regnbågsfolket" eller "kan dialogen med väckelserörelserna". 20.5.2022 kl. 16:20
– Behovet av bostäder för ukrainare är ofantligt stort, säger diakonichef Katri Valve i Vanda.

KRIGET I UKRAINA. Bland dem som flyr kriget är en del de mer utsatta än andra. Vandaförsamlingarna gjorde tidigt ett beslut om vem de främst skulle ta hand om. 20.5.2022 kl. 12:38
– Domkapitlet lyssnar mycket på församlingen, men fattar suveränt beslutet. Beslutet kan inte heller överklagas, säger notarie Linus Stråhlman.

domkapitlet. Domkapitlet ändrar på hur församlingspastorerna tillsätts. 19.5.2022 kl. 15:57
Det finns ännu några diskussioner som biskopen och den lagfarne assessorn ska föra. Dit hör bland andra namnfrågan.

FÖRSAMLINGSSAMMANSLAGNING. Den föreslagna nya församlingen, som ska bestå av Malax, Petalax och Bergö församlingar, verkar inte kunna heta något där ortnamnet Malax ingår. 18.5.2022 kl. 15:56