Kerstin Borg har hållit kontakt till vänförsamlingen i 23 år. Taket på den gamla kyrkan i Audru är delvis förnyat.
Kerstin Borg har hållit kontakt till vänförsamlingen i 23 år. Taket på den gamla kyrkan i Audru är delvis förnyat.

Vänner i Estland behöver din hjälp

Solf.

Solfs vänförsamling i Audru i Estland behöver hjälp – kyrktaket läcker. – De är så tappra där, och de har aldrig bett om någonting, säger Kerstin Borg.

11.11.2021 kl. 11:22

Kerstin Borg är ordförande i Estlandskommittén i Solfs församling. Hon har uppehållit kontakten till vänförsamlingen i Audru i Estland i 23 år. Några gånger har gruppresor gjorts i båda riktningarna.

– De värmer upp kyrkan med en kamin i sakristian. Jag kommer ihåg att det varit så kallt ibland att det kommit rök ur munnen och prästen har varit klädd i mantel, mössa och vantar, berättar Kerstin Borg.

Det har inte hindrat församlingsmedlemmarna att samlas i kyrkan, som är församlingens enda verksamhetspunkt.

– Den enda avlönade personen är prästen.

Någon kyrkskatt existerar inte, utan det är frivilliga bidrag och inkomster från konserter som gäller, utöver det budgetbidrag som årligen ges från Solfs församling. Till församlingen hör kring 200 medlemmar. Audru, som numera hör till Pärnu, har kring 5000 invånare.

– Frivilliga i församlingen sköter allt, kyrkvaktmästarskap, ekonomi, vård av den stora kyrkparken och så vidare. De är så tappra och duktiga, och de har aldrig bett om någonting.

En vanlig gudstjänst besöks av kring tio personer.

– Men under konserter kan kyrkan samla kring hundra människor. På julen spelar man blåsmusik från kyrktornet, och då går många som inte hör till församlingen i kyrkan. Likaså på påsken och vid andra speciella tillfällen.

Taket repareras

Audru församling beviljades ett statligt stöd på 150 000 euro för takrenoveringen. Men för att få förfoga över den summan måste församlingen själv stå för tio procent, det vill säga samla ihop 15 000 euro. Det är där Solfborna kommer in i bilden.

– Nu behöver vänförsamlingen vår hjälp, betonar Kerstin Borg.

Ett byggteam är anlitat och renoveringen är redan påbörjad.

– Det är ett omfattande arbete där både takstolar och alla takplattor ska bytas. För 2020 fick man, efter många års sökande, ett första statligt bidrag till den 385 år gamla kyrkan. Med det kunde taket närmast tornet förnyas.

Församlingen har två år på sig att använda stödet och få ihop sin andel av summan.

Lovisas missionsstuga i Solf, kommer att bidra med den betydande summan 4500 euro till insamlingen. Och lördag 13.11 ordnas en välgörenhetskonsert där intäkterna oavkortat går till Audru.

– Då uppträder Church Hill Boys i Solf kyrka. Vi i Estlandskommittén är så glada över att en så känd kör vill bidra.

VÄLGÖRENHETSKONSERT

  • Konserten ordnas lördag 13.11 kl. 18 i Solf kyrka.
  • Den omtyckta kören Church Hill Boys uppträder med kristna sånger med kärnfullt budskap.
    Solo: Kristoffer Streng. Piano: Stefan Jansson.
  • Inget inträde till konserten, men kollekten går oavkortat till vänförsamlingen i Audru.
  • Estlandskommitten har bildat en stödgrupp och beviljats tillstånd för småskalig insamling för Audru kyrka från polisen för tiden 1.11.2021–31.01.2022.
  • Om man utöver konserten vill bidra finns bankgiron vid bl.a. Lovisas stuga.
Ulrika Hansson


Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24