Mötena i domkapitelssalen brukar blir långa, säger biskopen. Det beror på att han vill ge alla tid att tänka färdigt.
Mötena i domkapitelssalen brukar blir långa, säger biskopen. Det beror på att han vill ge alla tid att tänka färdigt.

Biskop Bo-Göran Åstrand: ”Starta diskussionen om herdeval i god tid”

kyrkoherdeval.

Den livliga debatten inför herdevalet i Pedersöre har väckt frågor. Vad måste en kyrkoherde vara bra på? Att lyssna, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

31.8.2021 kl. 09:12

Vägen till att bli kyrkoherde börjar egentligen med vägen till att bli präst.

– När man är ny präst behöver man inte kunna allt. Vem skulle då kunna bli präst? Det viktiga är attityden. Till den hör att förstå att församlingsmedlemmarna tillhör olika segment, men de är alla är fullvärdiga medlemmar, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Under kyrkoherdevalet i Pedersöre reagerade han på att vissa undrade varför personer som inte var aktiva i församlingens verksamhet ville rösta i valet.

– Det resonemanget kan jag inte med. Den här organisationen går sönder om man ska dela in folk i grupper på det sättet, i ett a-lag och ett b-lag. De som kommer för att rösta i kyrkoherdeval tror på sin församling till och med så mycket att de varje månad betalar en del av sin lön för att församlingen ska kunna tjäna dem och andra.

Starta valdiskussionen i tid

Sedan år 2014 har församlingsråden haft möjlighet att anhålla om att ordna indirekt kyrkoherdeval, så att det är församlingsrådet som intervjuar och väljer herde. Alternativet föddes för att det fanns en oro för att en väldigt liten grupp skulle kunna vaska fram och välja en egen kandidat, framför allt i storstadsförsamlingar med lågt valdeltagande.

– I ett direktval accentueras andra frågor än i ett indirekt val. I Pedersöre blev det till exempel tydligt att det handlade om ett linjeval. Det var ett val mellan två goda kandidater och två teologiska linjer.

I Pedersöre ledde valet till rusning till valurnorna och en livlig debatt i lokalpressen. Men det betyder inte att samma intresse per automatik skulle uppstå till exempel i en storstadsförsamling. Ibland, tänker biskopen, är intresset för valet så litet bland medlemmarna att det klokaste är att herden väljs av ett församlingsråd som får intervjua kandidaterna och begrunda deras meriter.

– Det som jag tror vi lärde oss av valet i Pedersöre är att när en kyrkoherde går i pension måste man starta valdiskussionen i god tid. Det måste finnas rum och tid för en diskussion där också medlemmarna har en chans att ge sina synpunkter angående valsättet.

Det tar tid att lyssna på alla

Biskopen påpekar att kandidaterna blir prövade på olika sätt beroende på valsättet. Ett församlingsråd ställer kanske mer detaljerade frågor, men i ett direktval prövas också kandidaternas massmediefärdigheter.

– I ett öppet val får man träna på att ta emot törnar man inte kunnat räkna med. En sådan erfarenhet är också viktig för en kyrkoherde.

Vad var det viktigaste du själv lärde dig under dina år som kyrkoherde?

– Att det inte fungerar att köra solo! Jag lärde mig hur viktigt det är att låta såväl förtroendevalda som anställda tänka högt innan viktiga beslut fattas, och det tar tid. Mina sammanträden som kyrkoherde tenderade att blir långa, och detsamma sker runt det här bordet i domkapitlet. Det behövs för att alla ska hinna tänka färdigt, och för att de ska få tänka högt.

Text och foto: Sofia Torvalds


Alexander Lycke är tillbaka på Svenska teaterns scen 
– också den här gången tillsammans med Maria Ylipää, som i musikalen Chess.

teater. Musikalen Next to Normal på Svenska teatern klär i ord och musik den sorg och de förluster många känt att pandemin inneburit för dem. Musikalen handlar om bipolär sjukdom och om medberoende. – Mannens sorg är totalförnekelse, han pratar inte om sorgen alls, säger skådespeladen Alexander Lycke. 8.12.2021 kl. 08:07
– En svag sida är att jag ibland är mycket snabbare med att gå framåt än andra människor och glömmer att inte alla har samma otåliga personlighet, säger Erja Yläjärvi.

HBL. Vem är du? Erja Yläjärvi är ny chefredaktör på HBL. Vad tycker hon är det bästa och sämsta med finlandssvenskhet? 8.12.2021 kl. 07:55
Förhandlingarna berör Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, det vill säga  ungefär 225 anställda.

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar. 8.12.2021 kl. 07:46
Det var främst allsångsevenemang som drabbades av de nya restriktionerna.

Coronapandemin. I domkyrkoförsamlingen i Borgå infördes coronapass vid De vackraste julsångerna, något som drog ner på deltagarantalet. Men de som kom visade villigt sina pass vid kyrkdörren. 8.12.2021 kl. 07:35
Biskop Bo-Göran Åstrand försöker tillsammans med biskoparna i de andra stift som drabbas mest av pandemin hitta lösningar inför julfirandet.

Coronapandemin. De nya coronabegränsningarna ställer till det för församlingarna inför jul. 8.12.2021 kl. 07:41

advent. – Det första tecknet på att julen närmar sig är att jag inser att det är så kallt ute att jag måste köpa en mössa som jag sedan kan tappa bort under vintersäsongen, säger Kristian, ”Krippe” Westerling, redaktör på Yle X3M. 26.11.2021 kl. 14:15
Emma Audas väntar med julmusiken tills det blir juldag.

advent. – Det är en helt annan upplevelse att höra julens evangelium när man använt adventstiden till att formulera varför vi längtar efter fredens kung, varför det spelar roll för mig och hela världen att Jesus faktiskt kommer till oss, säger Emma Audas. 25.11.2021 kl. 16:20
Karin Erlandsson har kunnat gå upp i Jomala kyrktorn och göra research för sin bok "Hem".

roman. Karin Erlandsson är aktuell med boken Hem, en historisk roman om Åland. Hon har bland annat gjort research i kyrktornet i Jomala kyrka. 24.11.2021 kl. 09:11
Valdeltagandet uppgick till 91,4 procent.

LAPPO STIFT. Matti Salomäki fick 54,8 procent av de avgivna rösterna i valets andra omgång och valdes till ny biskop i Lappo stift. 23.11.2021 kl. 19:52
Han har jobbat mycket övertid i höst. Men har en skolelev testat positivt en halvtimme före arbetstiden tar slut kan man inte bara spara samtalen till nästa dag.

Coronapandemin. Jonte Wingren jobbar med smittspårning på hälsovårdscentralen i Jakobstad. 23.11.2021 kl. 09:39
– Vid De vackraste julsångerna kollar vi coronapass vid ingången, säger kyrkoherde Mats Lindgård i Borgå.

coronaepidemin. De vackraste julsångerna drabbas av coronabegränsningar i Nyland och Åboland. 19.11.2021 kl. 12:00
Biskop Bo-Göran Åstrand talade på kyrkodagarna på lördagen.

Kyrkodagarna. Idag fick kyrkodagsdeltagarna i Mariehamn lyssna till Kent Wisti och Bo-Göran Åstrand. – När jag knäböjde vid nattvardsbordet för första gången efter en lång paus var mina kinder våta av tårar, sa biskop Bo-Göran Åstrand i sitt kyrkodagstal. 13.11.2021 kl. 14:54
Totalt kommer ungefär 250 personer att delta i kyrkodagarna.

Kyrkodagar. Temat för kyrkodagarna i Mariehamn är ”Fri”. Egentligen skulle kyrkodagarna äga rum ifjol – men på grund av pandemin blev samlingen liten och det blev repris i år. 12.11.2021 kl. 21:41
Magnus och Gunilla Riska har evakuerats från Etiopien till Finland.

etiopien. Lämna landet omedelbart! Meddelandet från utrikesministeriet lämande ingen tolkningsmån. Nu är Magnus och Gunilla Riska tillbaka i Finland medan Evangeliföreningens missionärer evakuerats til Kenya. 12.11.2021 kl. 10:57
Senast år 2023 ska inbesparingarna vara gjorda och budgeten i balans.

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR. Kyrkans centralförvaltning måste spara ytterligare nästan en miljon euro, slog kyrkomötet fast igår. Det innebär samarbetsförhandlingar. 12.11.2021 kl. 10:01

Alexander Lycke är tillbaka på Svenska teaterns scen 
– också den här gången tillsammans med Maria Ylipää, som i musikalen Chess.

teater. Musikalen Next to Normal på Svenska teatern klär i ord och musik den sorg och de förluster många känt att pandemin inneburit för dem. Musikalen handlar om bipolär sjukdom och om medberoende. – Mannens sorg är totalförnekelse, han pratar inte om sorgen alls, säger skådespeladen Alexander Lycke. 8.12.2021 kl. 08:07
– En svag sida är att jag ibland är mycket snabbare med att gå framåt än andra människor och glömmer att inte alla har samma otåliga personlighet, säger Erja Yläjärvi.

HBL. Vem är du? Erja Yläjärvi är ny chefredaktör på HBL. Vad tycker hon är det bästa och sämsta med finlandssvenskhet? 8.12.2021 kl. 07:55
Förhandlingarna berör Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, det vill säga  ungefär 225 anställda.

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar. 8.12.2021 kl. 07:46
Det var främst allsångsevenemang som drabbades av de nya restriktionerna.

Coronapandemin. I domkyrkoförsamlingen i Borgå infördes coronapass vid De vackraste julsångerna, något som drog ner på deltagarantalet. Men de som kom visade villigt sina pass vid kyrkdörren. 8.12.2021 kl. 07:35
Biskop Bo-Göran Åstrand försöker tillsammans med biskoparna i de andra stift som drabbas mest av pandemin hitta lösningar inför julfirandet.

Coronapandemin. De nya coronabegränsningarna ställer till det för församlingarna inför jul. 8.12.2021 kl. 07:41