Mia Anderssén-Löf känner inspiration inför sitt nya jobb 
i Pedersöre.
Mia Anderssén-Löf känner inspiration inför sitt nya jobb i Pedersöre.

Mia Anderssén-Löf ser ingen splittring så länge samtal pågår

PEDERSÖRE FÖRSAMLING.

Någon splittring av Pedersöre församling ser den nyvalda kyrkoherden Mia Andersén-Löf inte. Så länge det finns en samtalskontakt kan man inte tala om en splittring, säger hon.

1.9.2021 kl. 09:00

Mia Anderssén-Löf valdes till församlingens nya kyrkoherde i ett val som engagerade. Av församlingens 6 480 röstberättigade röstade 3 597, det vill säga 55,51 procent, vilket är anmärkningsvärt högt i ett kyrkoherdeval. Anderssén-Löf fick 2 173 röster och motkandidaten Harry S Backström 1 395 röster.

Österbottens Tidning rubricerar en intervju med biskop Bo-Göran Åstrand efter valet med att han ser en uppenbar tudelning. Men i texten förblir det oklart vad rubriken syftar på.

Ser du en tudelning?

– På ett sätt är församlingen tudelad, för vi har ju ett valresultat som representerar två olika önskningar. Men ingen grupp eller enskild person har meddelat att de avbryter samarbetet. Representanter för den laestadianska väckelsen har gett till känna att man vill fundera och diskutera innan man tar ställning till hur man går vidare. Några församlingsmedlemmar har hört av sig med sin oro och besvikelse. Men så länge vi har en samtalskontakt och vi möts har jag tillförsikt. Då är det en församling som söker sin väg framåt. Men jag har en stor respekt för den smärta och vilsenhet man kan uppleva inför den här nya situationen, säger Anderssén-Löf.

Hon ställer sig frågan om hon är naiv när hon inte ser någon tudelning.

– I min forskning har jag läst en del konfliktteori och levt i en konfliktzon mellan Israel och Palestina. Jag tror att min tröskel för vad jag menar med en konflikt är lite högre. Ingen har lagt ut några blockader i Sandsund. Situationen kräver naturligtvis närvaro, ett uppmärksamt lyssnande och ett aktivt arbete för försoning och välvilja. Men jag upplever att det finns möjligheter så länge man samtalar med varandra.

Samtalen har hon redan inlett.

– Jag har börjar knyta lite kontakter, träffat en del av personalen, tjänstemännen i samfälligheten, samtalat med församlingsmedlemmar och med min företrädare Kaj Granlund.

I en intervju för ÖT sade du att du under samtalen fortfarande har din integritet. Var går gränsen för den?

– Som kyrkoherde har jag vissa lagstadgade uppgifter. Jag svarar bland annat för att församlingen följer kyrkans ordning och bekännelse. Som kyrkoherde behöver jag därför vara medveten om och ha insyn i församlingens verksamhet, till exempel genom att jag sätter mig i bänken bland alla andra.

Att en förening som står församlingen nära vill ordna till exempel nattvardsgång i enlighet med sin tradition har hon förståelse för.

– Jag ser det som min uppgift att samarbeta med alla som vill driva Kristi sak i Pedersöre.

Hon är historisk såtillvida att hon blir den första kvinnliga kyrkoherden i Pedersöre. Det var hon också i Nykarleby. Men att hon är kvinna är en fråga hon aktivt försökt att inte befatta sig med.

– Jämställdhet betyder för mig att könen inte har någon betydelse. Är det på riktigt jämställt borde ingen höja på ögonbrynen för att jag är kvinna. Gör jag det säger jag samtidigt till mig själv att det är något visst med mig. Skulle jag kännas vid att kön har en bäring på förkunnelsen eller förvaltandet av sakramenten, skulle jag samtidigt förmedla att Gud inte är suverän i sin kallelse och sitt verk. Det kan jag inte göra. Kön är också en fråga som kommer nära ens väsen. Ofrånkomligt blir det personligt och ömtåligt.

Vilka förväntningar tror du församlingen har på dig?

– Jag tror de förväntar sig att det löpande arbetet rullar på, att bokningarna fungerar, att de anställda räcker till och så vidare. Men de mera subtila förväntningarna är intressanta och svårfångade. Många verkar förvänta sig en kommunikativ och en inkluderande herde. Det vill jag gärna vara och det är roligt att folk plockat upp det. Utmaningen är hur ska folk uppleva att här är tröskeln låg att komma in och att de känner sig välkomna. Det gäller också de som röstat på Harry och som uttryckt en önskan om en respektfull diskussion om utrymme att verka trots våra olikheter. Öppenheten måste fungera i alla riktningar, inte bara i specifika frågor. En verkligt inkluderande församling får vara aktsam på sina blinda fläckar.

Någon har skrivit någonstans att hen nu känner sig hemlös.

– Det gör ont att veta att valet av mig har föranlett att någon annan upplever sig hemlös i församlingen. Det vill jag ju rätta till, om jag kan. Frågan är bara hur jag ska göra det. Jag välkomnar att folk hör av sig så att vi kan mötas och samtala så att jag förhoppningsvis kan lägga den oron till ro.

Samtidigt som någon upplever sig hemlösa har andra välkomnat Mia Anderssén-Löf hem.

– De många vänliga hälsningarna och välsignelseönskningarna berör mig. Pedersöre är en församling jag lämnade för tjugo år sedan. Sedan dess har både församlingen och jag vuxit och förändrats.

Text och foto: Johan Sandberg


Alexander Lycke är tillbaka på Svenska teaterns scen 
– också den här gången tillsammans med Maria Ylipää, som i musikalen Chess.

teater. Musikalen Next to Normal på Svenska teatern klär i ord och musik den sorg och de förluster många känt att pandemin inneburit för dem. Musikalen handlar om bipolär sjukdom och om medberoende. – Mannens sorg är totalförnekelse, han pratar inte om sorgen alls, säger skådespeladen Alexander Lycke. 8.12.2021 kl. 08:07
– En svag sida är att jag ibland är mycket snabbare med att gå framåt än andra människor och glömmer att inte alla har samma otåliga personlighet, säger Erja Yläjärvi.

HBL. Vem är du? Erja Yläjärvi är ny chefredaktör på HBL. Vad tycker hon är det bästa och sämsta med finlandssvenskhet? 8.12.2021 kl. 07:55
Förhandlingarna berör Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, det vill säga  ungefär 225 anställda.

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar. 8.12.2021 kl. 07:46
Det var främst allsångsevenemang som drabbades av de nya restriktionerna.

Coronapandemin. I domkyrkoförsamlingen i Borgå infördes coronapass vid De vackraste julsångerna, något som drog ner på deltagarantalet. Men de som kom visade villigt sina pass vid kyrkdörren. 8.12.2021 kl. 07:35
Biskop Bo-Göran Åstrand försöker tillsammans med biskoparna i de andra stift som drabbas mest av pandemin hitta lösningar inför julfirandet.

Coronapandemin. De nya coronabegränsningarna ställer till det för församlingarna inför jul. 8.12.2021 kl. 07:41

advent. – Det första tecknet på att julen närmar sig är att jag inser att det är så kallt ute att jag måste köpa en mössa som jag sedan kan tappa bort under vintersäsongen, säger Kristian, ”Krippe” Westerling, redaktör på Yle X3M. 26.11.2021 kl. 14:15
Emma Audas väntar med julmusiken tills det blir juldag.

advent. – Det är en helt annan upplevelse att höra julens evangelium när man använt adventstiden till att formulera varför vi längtar efter fredens kung, varför det spelar roll för mig och hela världen att Jesus faktiskt kommer till oss, säger Emma Audas. 25.11.2021 kl. 16:20
Karin Erlandsson har kunnat gå upp i Jomala kyrktorn och göra research för sin bok "Hem".

roman. Karin Erlandsson är aktuell med boken Hem, en historisk roman om Åland. Hon har bland annat gjort research i kyrktornet i Jomala kyrka. 24.11.2021 kl. 09:11
Valdeltagandet uppgick till 91,4 procent.

LAPPO STIFT. Matti Salomäki fick 54,8 procent av de avgivna rösterna i valets andra omgång och valdes till ny biskop i Lappo stift. 23.11.2021 kl. 19:52
Han har jobbat mycket övertid i höst. Men har en skolelev testat positivt en halvtimme före arbetstiden tar slut kan man inte bara spara samtalen till nästa dag.

Coronapandemin. Jonte Wingren jobbar med smittspårning på hälsovårdscentralen i Jakobstad. 23.11.2021 kl. 09:39
– Vid De vackraste julsångerna kollar vi coronapass vid ingången, säger kyrkoherde Mats Lindgård i Borgå.

coronaepidemin. De vackraste julsångerna drabbas av coronabegränsningar i Nyland och Åboland. 19.11.2021 kl. 12:00
Biskop Bo-Göran Åstrand talade på kyrkodagarna på lördagen.

Kyrkodagarna. Idag fick kyrkodagsdeltagarna i Mariehamn lyssna till Kent Wisti och Bo-Göran Åstrand. – När jag knäböjde vid nattvardsbordet för första gången efter en lång paus var mina kinder våta av tårar, sa biskop Bo-Göran Åstrand i sitt kyrkodagstal. 13.11.2021 kl. 14:54
Totalt kommer ungefär 250 personer att delta i kyrkodagarna.

Kyrkodagar. Temat för kyrkodagarna i Mariehamn är ”Fri”. Egentligen skulle kyrkodagarna äga rum ifjol – men på grund av pandemin blev samlingen liten och det blev repris i år. 12.11.2021 kl. 21:41
Magnus och Gunilla Riska har evakuerats från Etiopien till Finland.

etiopien. Lämna landet omedelbart! Meddelandet från utrikesministeriet lämande ingen tolkningsmån. Nu är Magnus och Gunilla Riska tillbaka i Finland medan Evangeliföreningens missionärer evakuerats til Kenya. 12.11.2021 kl. 10:57
Senast år 2023 ska inbesparingarna vara gjorda och budgeten i balans.

SAMARBETSFÖRHANDLINGAR. Kyrkans centralförvaltning måste spara ytterligare nästan en miljon euro, slog kyrkomötet fast igår. Det innebär samarbetsförhandlingar. 12.11.2021 kl. 10:01

Alexander Lycke är tillbaka på Svenska teaterns scen 
– också den här gången tillsammans med Maria Ylipää, som i musikalen Chess.

teater. Musikalen Next to Normal på Svenska teatern klär i ord och musik den sorg och de förluster många känt att pandemin inneburit för dem. Musikalen handlar om bipolär sjukdom och om medberoende. – Mannens sorg är totalförnekelse, han pratar inte om sorgen alls, säger skådespeladen Alexander Lycke. 8.12.2021 kl. 08:07
– En svag sida är att jag ibland är mycket snabbare med att gå framåt än andra människor och glömmer att inte alla har samma otåliga personlighet, säger Erja Yläjärvi.

HBL. Vem är du? Erja Yläjärvi är ny chefredaktör på HBL. Vad tycker hon är det bästa och sämsta med finlandssvenskhet? 8.12.2021 kl. 07:55
Förhandlingarna berör Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, det vill säga  ungefär 225 anställda.

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar. 8.12.2021 kl. 07:46
Det var främst allsångsevenemang som drabbades av de nya restriktionerna.

Coronapandemin. I domkyrkoförsamlingen i Borgå infördes coronapass vid De vackraste julsångerna, något som drog ner på deltagarantalet. Men de som kom visade villigt sina pass vid kyrkdörren. 8.12.2021 kl. 07:35
Biskop Bo-Göran Åstrand försöker tillsammans med biskoparna i de andra stift som drabbas mest av pandemin hitta lösningar inför julfirandet.

Coronapandemin. De nya coronabegränsningarna ställer till det för församlingarna inför jul. 8.12.2021 kl. 07:41