Mia Anderssén-Löf känner inspiration inför sitt nya jobb 
i Pedersöre.
Mia Anderssén-Löf känner inspiration inför sitt nya jobb i Pedersöre.

Mia Anderssén-Löf ser ingen splittring så länge samtal pågår

PEDERSÖRE FÖRSAMLING.

Någon splittring av Pedersöre församling ser den nyvalda kyrkoherden Mia Andersén-Löf inte. Så länge det finns en samtalskontakt kan man inte tala om en splittring, säger hon.

1.9.2021 kl. 09:00

Mia Anderssén-Löf valdes till församlingens nya kyrkoherde i ett val som engagerade. Av församlingens 6 480 röstberättigade röstade 3 597, det vill säga 55,51 procent, vilket är anmärkningsvärt högt i ett kyrkoherdeval. Anderssén-Löf fick 2 173 röster och motkandidaten Harry S Backström 1 395 röster.

Österbottens Tidning rubricerar en intervju med biskop Bo-Göran Åstrand efter valet med att han ser en uppenbar tudelning. Men i texten förblir det oklart vad rubriken syftar på.

Ser du en tudelning?

– På ett sätt är församlingen tudelad, för vi har ju ett valresultat som representerar två olika önskningar. Men ingen grupp eller enskild person har meddelat att de avbryter samarbetet. Representanter för den laestadianska väckelsen har gett till känna att man vill fundera och diskutera innan man tar ställning till hur man går vidare. Några församlingsmedlemmar har hört av sig med sin oro och besvikelse. Men så länge vi har en samtalskontakt och vi möts har jag tillförsikt. Då är det en församling som söker sin väg framåt. Men jag har en stor respekt för den smärta och vilsenhet man kan uppleva inför den här nya situationen, säger Anderssén-Löf.

Hon ställer sig frågan om hon är naiv när hon inte ser någon tudelning.

– I min forskning har jag läst en del konfliktteori och levt i en konfliktzon mellan Israel och Palestina. Jag tror att min tröskel för vad jag menar med en konflikt är lite högre. Ingen har lagt ut några blockader i Sandsund. Situationen kräver naturligtvis närvaro, ett uppmärksamt lyssnande och ett aktivt arbete för försoning och välvilja. Men jag upplever att det finns möjligheter så länge man samtalar med varandra.

Samtalen har hon redan inlett.

– Jag har börjar knyta lite kontakter, träffat en del av personalen, tjänstemännen i samfälligheten, samtalat med församlingsmedlemmar och med min företrädare Kaj Granlund.

I en intervju för ÖT sade du att du under samtalen fortfarande har din integritet. Var går gränsen för den?

– Som kyrkoherde har jag vissa lagstadgade uppgifter. Jag svarar bland annat för att församlingen följer kyrkans ordning och bekännelse. Som kyrkoherde behöver jag därför vara medveten om och ha insyn i församlingens verksamhet, till exempel genom att jag sätter mig i bänken bland alla andra.

Att en förening som står församlingen nära vill ordna till exempel nattvardsgång i enlighet med sin tradition har hon förståelse för.

– Jag ser det som min uppgift att samarbeta med alla som vill driva Kristi sak i Pedersöre.

Hon är historisk såtillvida att hon blir den första kvinnliga kyrkoherden i Pedersöre. Det var hon också i Nykarleby. Men att hon är kvinna är en fråga hon aktivt försökt att inte befatta sig med.

– Jämställdhet betyder för mig att könen inte har någon betydelse. Är det på riktigt jämställt borde ingen höja på ögonbrynen för att jag är kvinna. Gör jag det säger jag samtidigt till mig själv att det är något visst med mig. Skulle jag kännas vid att kön har en bäring på förkunnelsen eller förvaltandet av sakramenten, skulle jag samtidigt förmedla att Gud inte är suverän i sin kallelse och sitt verk. Det kan jag inte göra. Kön är också en fråga som kommer nära ens väsen. Ofrånkomligt blir det personligt och ömtåligt.

Vilka förväntningar tror du församlingen har på dig?

– Jag tror de förväntar sig att det löpande arbetet rullar på, att bokningarna fungerar, att de anställda räcker till och så vidare. Men de mera subtila förväntningarna är intressanta och svårfångade. Många verkar förvänta sig en kommunikativ och en inkluderande herde. Det vill jag gärna vara och det är roligt att folk plockat upp det. Utmaningen är hur ska folk uppleva att här är tröskeln låg att komma in och att de känner sig välkomna. Det gäller också de som röstat på Harry och som uttryckt en önskan om en respektfull diskussion om utrymme att verka trots våra olikheter. Öppenheten måste fungera i alla riktningar, inte bara i specifika frågor. En verkligt inkluderande församling får vara aktsam på sina blinda fläckar.

Någon har skrivit någonstans att hen nu känner sig hemlös.

– Det gör ont att veta att valet av mig har föranlett att någon annan upplever sig hemlös i församlingen. Det vill jag ju rätta till, om jag kan. Frågan är bara hur jag ska göra det. Jag välkomnar att folk hör av sig så att vi kan mötas och samtala så att jag förhoppningsvis kan lägga den oron till ro.

Samtidigt som någon upplever sig hemlösa har andra välkomnat Mia Anderssén-Löf hem.

– De många vänliga hälsningarna och välsignelseönskningarna berör mig. Pedersöre är en församling jag lämnade för tjugo år sedan. Sedan dess har både församlingen och jag vuxit och förändrats.

Text och foto: Johan Sandberg


Harry Månsus har skrivit om ekoteologi i decennier.

ÖVERKONSUMTION. Vårt beroende av konsumtion och fossila bränslen kan liknas vid alkoholism, skriver ekoteologen Harry Månsus i sin senaste bok. 17.9.2021 kl. 18:39
Lasse Wendelin tränar på att ta det lugnt och göra nästan ingenting.

VÄNDPUNKT. Lasse Wendelin har alltid varit en presterare med en överfull kalender. Efter en hjärtinfarkt är hans hjärta så dåligt att han inte kan jobba heltid. – Först nu, när min kalender är tom, börjar jag inse hur mycket jag gjort för att få bekräftelse på att jag duger. 16.9.2021 kl. 14:31
Anders Björkman har plockat fram en inre styrka han inte visste fanns.

KÄMPAGLÖD. Anders Tanne Björkman har genomlevt fler motgångar än de flesta behöver erfara. Han har varit på absoluta botten, tappat hoppet, tron och humorn, men långsamt tagit sig upp till ytan igen. 16.9.2021 kl. 10:00
Mikaela Ahola är oerhört tacksam för sitt nya hjärta och sitt nya liv. – Men livet efter transplantationen är inte alltid lätt. Ibland kan jag inte förstå att jag har ett nytt hjärta.

NYTT LIV. Ända sedan Mikaela Ahola var barn har hon fått höra att hon behöver ett nytt hjärta. Hennes hjärta var var missbildat, ett så kallat enkammarhjärta. 15.9.2021 kl. 17:41
Under rättsprocessen har Johan Candelin känt sig som de förföljda kristna föreningen hjälper – oskyldigt anklagad.

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Martyrkyrkans vänner har återupptagit sin verksamhet efter att myndigheterna återbördat pengarna som varit i kvarstad till föreningens konto. Föreningen har redan sänt ut pengar till projekt man understött tidigare. 14.9.2021 kl. 19:20
Kerstin Storvall är Nykarlebybo sedan 1994, men växte upp i Kronoby.
–  Jag var väldigt aktiv i församlingen där. Kyrkans Ungdom var mitt andliga hem.

CREDU. Hon vill att hela personalen ska arbeta tillsammans med att sikta mot stjärnorna för att de ska landa i trätopparna. Kerstin Storvall är rektor för Kredu och Step-utbildningen i Nykarleby. 14.9.2021 kl. 18:53
I början av oktober väntar Johan Westerlund på att få se en fullsatt kyrka – äntligen!

JOHANNES FÖRSAMLING. – Nu sitter skägget löst! säger Johan Westerlund, Helsingforskyrkoherden som odlade ett coronaskägg för att han ändå bara satt hemma. I oktober bjuder han in till Mikaelidagsfest i Johanneskyrkan och hoppas att kyrkan blir så full som restriktionerna tillåter. 14.9.2021 kl. 18:38
Biskop Bo-Göran Åstrand

kyrkoherdeval. Biskop Bo-Göran Åstrand, vad gjorde att du bedömde att du behövde ställa in ditt program och åka till Pedersöre? 10.9.2021 kl. 14:28
Två av byggnaderna på Mataskär är skyddade.

FÖRSÄLJNING. Lägerholmen Mataskär i Esbo, med alla sina byggnader, har sålts till en privatperson för ett sjusiffrigt belopp. 8.9.2021 kl. 10:15
Bo-Göran Åstrand, Mia Anderssén-Löf och Krister Mård träffades i söndags.

kyrkoherdeval. I söndags träffades Pedersöre församlings tillträdande kyrkoherde Mia Anderssén-Löf, vice ordförande Krister Mård och biskop Bo-Göran Åstrand för att utbyta tankar kring församlingsarbetet. 7.9.2021 kl. 12:45
När Sofia Torvalds inte klarade av att be började hon formulera böner på ett nytt sätt.

BÖN. När man inte klarar av att be kan man testa att be på ett nytt sätt. 3.9.2021 kl. 15:18
Johan Candelin är lättad över att nu kunna lämna rättegången bakom sig.

RÄTTEGÅNG. Besvärstiden gick ut och hovrättens dom överklagades inte – den frikännande domen i målet mot Martyrkyrkans vänner står alltså fast. 2.9.2021 kl. 16:56
Sonja Jakobsson är studentpräst i Helsingfors, tisdagar på Hanken och torsdagar på Arcada. Från årsskiftet även på Soc&kom och Helsingfors universitet.

studieliv. Sonja Jakobsson rör sig i högskolornas korridorer och får ägna sig åt något av det hon gillar mest – att höra människors berättelser. 2.9.2021 kl. 16:52
Moa Widjeskog uppskattar den amerikanska vänligheten.
– Det är roligare att få ett leende än att någon tittar ner i marken.

studier. Moa Widjeskog studerar på ett kristet college i Kentucky. Hon har mött värme och vänlighet, men också attityder som är helt främmande för henne. 2.9.2021 kl. 09:19
Mårten Wallendahl fick anledning att tänka igenom livet när han drabbades av blodförgiftning och hjärtoperation.

LIVSBANA. Vanligtvis säger man att man snubblat in i en karriär. Det gjorde inte Mårten Wallendahl. En kompis som snubblade över honom ledde in honom på den livsbana han nu är i. 1.9.2021 kl. 16:37

Harry Månsus har skrivit om ekoteologi i decennier.

ÖVERKONSUMTION. Vårt beroende av konsumtion och fossila bränslen kan liknas vid alkoholism, skriver ekoteologen Harry Månsus i sin senaste bok. 17.9.2021 kl. 18:39
Lasse Wendelin tränar på att ta det lugnt och göra nästan ingenting.

VÄNDPUNKT. Lasse Wendelin har alltid varit en presterare med en överfull kalender. Efter en hjärtinfarkt är hans hjärta så dåligt att han inte kan jobba heltid. – Först nu, när min kalender är tom, börjar jag inse hur mycket jag gjort för att få bekräftelse på att jag duger. 16.9.2021 kl. 14:31
Anders Björkman har plockat fram en inre styrka han inte visste fanns.

KÄMPAGLÖD. Anders Tanne Björkman har genomlevt fler motgångar än de flesta behöver erfara. Han har varit på absoluta botten, tappat hoppet, tron och humorn, men långsamt tagit sig upp till ytan igen. 16.9.2021 kl. 10:00
Mikaela Ahola är oerhört tacksam för sitt nya hjärta och sitt nya liv. – Men livet efter transplantationen är inte alltid lätt. Ibland kan jag inte förstå att jag har ett nytt hjärta.

NYTT LIV. Ända sedan Mikaela Ahola var barn har hon fått höra att hon behöver ett nytt hjärta. Hennes hjärta var var missbildat, ett så kallat enkammarhjärta. 15.9.2021 kl. 17:41
Under rättsprocessen har Johan Candelin känt sig som de förföljda kristna föreningen hjälper – oskyldigt anklagad.

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Martyrkyrkans vänner har återupptagit sin verksamhet efter att myndigheterna återbördat pengarna som varit i kvarstad till föreningens konto. Föreningen har redan sänt ut pengar till projekt man understött tidigare. 14.9.2021 kl. 19:20