Mia Anderssén-Löf känner inspiration inför sitt nya jobb 
i Pedersöre.
Mia Anderssén-Löf känner inspiration inför sitt nya jobb i Pedersöre.

Mia Anderssén-Löf ser ingen splittring så länge samtal pågår

PEDERSÖRE FÖRSAMLING.

Någon splittring av Pedersöre församling ser den nyvalda kyrkoherden Mia Andersén-Löf inte. Så länge det finns en samtalskontakt kan man inte tala om en splittring, säger hon.

1.9.2021 kl. 09:00

Mia Anderssén-Löf valdes till församlingens nya kyrkoherde i ett val som engagerade. Av församlingens 6 480 röstberättigade röstade 3 597, det vill säga 55,51 procent, vilket är anmärkningsvärt högt i ett kyrkoherdeval. Anderssén-Löf fick 2 173 röster och motkandidaten Harry S Backström 1 395 röster.

Österbottens Tidning rubricerar en intervju med biskop Bo-Göran Åstrand efter valet med att han ser en uppenbar tudelning. Men i texten förblir det oklart vad rubriken syftar på.

Ser du en tudelning?

– På ett sätt är församlingen tudelad, för vi har ju ett valresultat som representerar två olika önskningar. Men ingen grupp eller enskild person har meddelat att de avbryter samarbetet. Representanter för den laestadianska väckelsen har gett till känna att man vill fundera och diskutera innan man tar ställning till hur man går vidare. Några församlingsmedlemmar har hört av sig med sin oro och besvikelse. Men så länge vi har en samtalskontakt och vi möts har jag tillförsikt. Då är det en församling som söker sin väg framåt. Men jag har en stor respekt för den smärta och vilsenhet man kan uppleva inför den här nya situationen, säger Anderssén-Löf.

Hon ställer sig frågan om hon är naiv när hon inte ser någon tudelning.

– I min forskning har jag läst en del konfliktteori och levt i en konfliktzon mellan Israel och Palestina. Jag tror att min tröskel för vad jag menar med en konflikt är lite högre. Ingen har lagt ut några blockader i Sandsund. Situationen kräver naturligtvis närvaro, ett uppmärksamt lyssnande och ett aktivt arbete för försoning och välvilja. Men jag upplever att det finns möjligheter så länge man samtalar med varandra.

Samtalen har hon redan inlett.

– Jag har börjar knyta lite kontakter, träffat en del av personalen, tjänstemännen i samfälligheten, samtalat med församlingsmedlemmar och med min företrädare Kaj Granlund.

I en intervju för ÖT sade du att du under samtalen fortfarande har din integritet. Var går gränsen för den?

– Som kyrkoherde har jag vissa lagstadgade uppgifter. Jag svarar bland annat för att församlingen följer kyrkans ordning och bekännelse. Som kyrkoherde behöver jag därför vara medveten om och ha insyn i församlingens verksamhet, till exempel genom att jag sätter mig i bänken bland alla andra.

Att en förening som står församlingen nära vill ordna till exempel nattvardsgång i enlighet med sin tradition har hon förståelse för.

– Jag ser det som min uppgift att samarbeta med alla som vill driva Kristi sak i Pedersöre.

Hon är historisk såtillvida att hon blir den första kvinnliga kyrkoherden i Pedersöre. Det var hon också i Nykarleby. Men att hon är kvinna är en fråga hon aktivt försökt att inte befatta sig med.

– Jämställdhet betyder för mig att könen inte har någon betydelse. Är det på riktigt jämställt borde ingen höja på ögonbrynen för att jag är kvinna. Gör jag det säger jag samtidigt till mig själv att det är något visst med mig. Skulle jag kännas vid att kön har en bäring på förkunnelsen eller förvaltandet av sakramenten, skulle jag samtidigt förmedla att Gud inte är suverän i sin kallelse och sitt verk. Det kan jag inte göra. Kön är också en fråga som kommer nära ens väsen. Ofrånkomligt blir det personligt och ömtåligt.

Vilka förväntningar tror du församlingen har på dig?

– Jag tror de förväntar sig att det löpande arbetet rullar på, att bokningarna fungerar, att de anställda räcker till och så vidare. Men de mera subtila förväntningarna är intressanta och svårfångade. Många verkar förvänta sig en kommunikativ och en inkluderande herde. Det vill jag gärna vara och det är roligt att folk plockat upp det. Utmaningen är hur ska folk uppleva att här är tröskeln låg att komma in och att de känner sig välkomna. Det gäller också de som röstat på Harry och som uttryckt en önskan om en respektfull diskussion om utrymme att verka trots våra olikheter. Öppenheten måste fungera i alla riktningar, inte bara i specifika frågor. En verkligt inkluderande församling får vara aktsam på sina blinda fläckar.

Någon har skrivit någonstans att hen nu känner sig hemlös.

– Det gör ont att veta att valet av mig har föranlett att någon annan upplever sig hemlös i församlingen. Det vill jag ju rätta till, om jag kan. Frågan är bara hur jag ska göra det. Jag välkomnar att folk hör av sig så att vi kan mötas och samtala så att jag förhoppningsvis kan lägga den oron till ro.

Samtidigt som någon upplever sig hemlösa har andra välkomnat Mia Anderssén-Löf hem.

– De många vänliga hälsningarna och välsignelseönskningarna berör mig. Pedersöre är en församling jag lämnade för tjugo år sedan. Sedan dess har både församlingen och jag vuxit och förändrats.

Text och foto: Johan Sandberg


Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43
Jan-Erik Andelin har bland annat jobbat som Nordenkorrespondent för Hufvudstadsbladet.

journalist. Jan-Erik Andelin börjar jobba för Kyrkpressen i februari. De senaste tolv åren har han varit journalist vid HBL. 19.1.2022 kl. 17:25

europa. Via sitt arbete som Svenska Yles medarbetare i Baltikum har Gustaf Antell genom åren fått en god insikt i det politiska läget i Östeuropa. – Jag har ingen större passion för att berätta historier men älskar samtidigt att ge en röst åt dem som inte hörs. 20.1.2022 kl. 06:00
Terese Norrvik, Jona Granlund, Ingrid Björkskog, Eva-Maria Ilmoni och Nenne Lappalainen börjar som medarbetare i Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Borgå stift har fyra nya präster och en ny diakon. Vi ställde några frågor till dem. 19.1.2022 kl. 13:02

BORGÅ STIFT. På trettondagen vigdes fyra nya präster och en ny diakon i Borgå domkyrka. 11.1.2022 kl. 09:04

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar (UK) som skulle ordnas i januari 2022 kommer på grund av rådande coronarestriktioner att flyttas fram och hålls istället 21-24 april på Lärkkulla i Raseborg. 10.1.2022 kl. 13:33
Patrica Strömbäck är tf kyrkoherde i Solf från årskiftet.

Profil. Patrica Strömbäck är ny tf kyrkoherde i Solf. – Solfborna tycker om och värnar om sin församling, tror jag. 5.1.2022 kl. 14:13
När grannens vedlider
gapar tomt rycker församlingen och Leif Galls ut med ved.

diakoni. Runebergs dikt om bonden Paavo och president Kyösti Kallios bön under vinterkriget formulerar den teologi som Leif Galls förespråkar. 4.1.2022 kl. 11:14
Efter att ha varit det yngre barnet blev Lotta Keskinen plötsligt ett endabarn.

FÖRLUST. Mitt under coronapandemin dog Lotta Keskinens syster. – När inser man att någon inte kommer tillbaka? Har jag insett det än? 2.1.2022 kl. 09:14
Hanna och hennes kollegor, en pingstpastor, en imam, en serbisk ortodox präst och en diakon, är de enda som får röra sig fritt på fängelset. Men det är många säkerhetsåtgärder att hålla i åtanke.

FÄNGELSEPRÄST. Hanna Backman har gjort resan från en frikyrka i Österbotten via journalistik i Helsingfors och kriminologstudier i England till jobbet som fängelsepräst i Stockholm. Hon har hittat sitt kall. – Det var som att något ploppade ner från huvudet till hjärtat – det här vill jag göra. 31.12.2021 kl. 15:40
Jan-Erik Andelin börjar jobba på Kyrkpressen i februari.

NYANSTÄLLNING. Från den 1 februari 2022 förstärker Kyrkpressen den redaktionella bemanningen då Jan-Erik Andelin ansluter till tidningen. Jan-Erik Andelin kommer närmast från KSF Media där han jobbat sedan 2004, bland annat som chefredaktör på Borgåbladet, på Hufvudstadsbladets ledaravdelning samt som tidningens korrespondent i Stockholm. 28.12.2021 kl. 19:34

Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43