Matutdelningen i Pargas är en viktig diakonal insats. Den besöks varje vecka av omkring 50 personer.
Matutdelningen i Pargas är en viktig diakonal insats. Den besöks varje vecka av omkring 50 personer.

Varm blick,
 villiga händer

pargas.

Diakonin är en av kyrkans mest centrala uppdrag. – Vår uppgift är att se på alla med en barmhärtig blick, säger diakon Henrica Lindholm.

5.8.2021 kl. 13:57

Det står i kyrkolagen att det är kyrkans och församlingens uppgift att förverkliga kärleken till vår nästa – särskilt till dem som ingen annan hjälp får.

– Det hör till församlingens väsen. Det är en grundläggande del av församlingens uppdrag, säger Henrica Lindholm, som är diakon i Väståbolands svenska församling.

Diakonins uppgift är att tjäna, men också att bära vidare det goda budskapet: vi är älskade oberoende av vad vi presterar, oberoende av vem vi är.

– Det gör vi genom handling och praktisk kärlek. Det behövs mycket professionellt kunnande för det här, men också söndagens gudstjänst är en plats för diakoni.

I gudstjänsten är alla välkomna att komma inför Gud med sin nöd och med livssituationer som är krävande.

– De som kommer till gudstjänsten kommer också för att hämta ny kraft och för att orka gå ut och tjäna vidare. Genom att tjäna människan tjänar vi Gud.

Hon tänker att diakonin är en del av kyrkans väsen. Utan diakoni är inte kyrkan hel.

– Jag har läst att församlingar som växer i världen jobbar diakonalt. Diakonin är en grund för församlingstillväxt. Det syntes i de första århundradena efter Kristus, då människor sa om de kristna: Se hur de älskar varandra.

Församlingen i Väståboland samarbetar mycket med tredje sektorn, andra församlingar och staden för att komma i kontakt med fler människor och visa att kyrkan vill vara en del av deras liv. Henrica Lindholm vill försäkra att det alltid finns hopp.

– Vem som helst kan hamna i en svår situation, och det kan bli bättre. Många lever med kroniskt dålig ekonomi, och diakonin hjälper där den kan. Men vi vill också erbjuda gemenskap.

Framför allt önskar hon att församlingen ska stå för en människosyn som inte är dömande. Det jobbet görs av alla församlingens anställda, förtroendevalda och medlemmar.

– Vi kan alla bli sjuka. Har man inte skött sig väl under någon period i livet är det viktigt att se framåt med en barmhärtig blick på sig själv. Jag tänker att alla i församlingen kan bjuda på den blicken i möte med varandra och acceptera varandra som vi är.

I stället för att fråga oss varför någon inte klarar av att leva som vi tycker hen borde, kunde vi kanske tänka på hur mycket hen ändå klarat av trots olika livsutmaningar.

– Jesus hade en kärleksfull och barmhärtig blick, och det var också därför människor sökte sig till honom.

En viktig diakonal mötesplats i Pargas är Missionsboden, som varje år samlar in mycket pengar till Kyrkans utlandshjälp och missionen.

– Men det är också ett socialt sammanhang.

En annan viktig diakonal insats är mat-
svinnsutdelningen, som sker en gång i veckan.

– Före coronapandemin kom 20–30 personer varje vecka, nu är de uppe i 50. Vi delar ut matsvinn men också donationer. Folk vill verkligen hjälpa! I sommar har R-kiosken haft en kampanj där kunderna får betala en halv kasse och så står R-kiosken för resten. I sommar kommer vi att kunna dela ut 50 kassar med en massa trevligt innehåll.

Sofia Torvalds


Harry Månsus har skrivit om ekoteologi i decennier.

ÖVERKONSUMTION. Vårt beroende av konsumtion och fossila bränslen kan liknas vid alkoholism, skriver ekoteologen Harry Månsus i sin senaste bok. 17.9.2021 kl. 18:39
Lasse Wendelin tränar på att ta det lugnt och göra nästan ingenting.

VÄNDPUNKT. Lasse Wendelin har alltid varit en presterare med en överfull kalender. Efter en hjärtinfarkt är hans hjärta så dåligt att han inte kan jobba heltid. – Först nu, när min kalender är tom, börjar jag inse hur mycket jag gjort för att få bekräftelse på att jag duger. 16.9.2021 kl. 14:31
Anders Björkman har plockat fram en inre styrka han inte visste fanns.

KÄMPAGLÖD. Anders Tanne Björkman har genomlevt fler motgångar än de flesta behöver erfara. Han har varit på absoluta botten, tappat hoppet, tron och humorn, men långsamt tagit sig upp till ytan igen. 16.9.2021 kl. 10:00
Mikaela Ahola är oerhört tacksam för sitt nya hjärta och sitt nya liv. – Men livet efter transplantationen är inte alltid lätt. Ibland kan jag inte förstå att jag har ett nytt hjärta.

NYTT LIV. Ända sedan Mikaela Ahola var barn har hon fått höra att hon behöver ett nytt hjärta. Hennes hjärta var var missbildat, ett så kallat enkammarhjärta. 15.9.2021 kl. 17:41
Under rättsprocessen har Johan Candelin känt sig som de förföljda kristna föreningen hjälper – oskyldigt anklagad.

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Martyrkyrkans vänner har återupptagit sin verksamhet efter att myndigheterna återbördat pengarna som varit i kvarstad till föreningens konto. Föreningen har redan sänt ut pengar till projekt man understött tidigare. 14.9.2021 kl. 19:20
Kerstin Storvall är Nykarlebybo sedan 1994, men växte upp i Kronoby.
–  Jag var väldigt aktiv i församlingen där. Kyrkans Ungdom var mitt andliga hem.

CREDU. Hon vill att hela personalen ska arbeta tillsammans med att sikta mot stjärnorna för att de ska landa i trätopparna. Kerstin Storvall är rektor för Kredu och Step-utbildningen i Nykarleby. 14.9.2021 kl. 18:53
I början av oktober väntar Johan Westerlund på att få se en fullsatt kyrka – äntligen!

JOHANNES FÖRSAMLING. – Nu sitter skägget löst! säger Johan Westerlund, Helsingforskyrkoherden som odlade ett coronaskägg för att han ändå bara satt hemma. I oktober bjuder han in till Mikaelidagsfest i Johanneskyrkan och hoppas att kyrkan blir så full som restriktionerna tillåter. 14.9.2021 kl. 18:38
Biskop Bo-Göran Åstrand

kyrkoherdeval. Biskop Bo-Göran Åstrand, vad gjorde att du bedömde att du behövde ställa in ditt program och åka till Pedersöre? 10.9.2021 kl. 14:28
Två av byggnaderna på Mataskär är skyddade.

FÖRSÄLJNING. Lägerholmen Mataskär i Esbo, med alla sina byggnader, har sålts till en privatperson för ett sjusiffrigt belopp. 8.9.2021 kl. 10:15
Bo-Göran Åstrand, Mia Anderssén-Löf och Krister Mård träffades i söndags.

kyrkoherdeval. I söndags träffades Pedersöre församlings tillträdande kyrkoherde Mia Anderssén-Löf, vice ordförande Krister Mård och biskop Bo-Göran Åstrand för att utbyta tankar kring församlingsarbetet. 7.9.2021 kl. 12:45
När Sofia Torvalds inte klarade av att be började hon formulera böner på ett nytt sätt.

BÖN. När man inte klarar av att be kan man testa att be på ett nytt sätt. 3.9.2021 kl. 15:18
Johan Candelin är lättad över att nu kunna lämna rättegången bakom sig.

RÄTTEGÅNG. Besvärstiden gick ut och hovrättens dom överklagades inte – den frikännande domen i målet mot Martyrkyrkans vänner står alltså fast. 2.9.2021 kl. 16:56
Sonja Jakobsson är studentpräst i Helsingfors, tisdagar på Hanken och torsdagar på Arcada. Från årsskiftet även på Soc&kom och Helsingfors universitet.

studieliv. Sonja Jakobsson rör sig i högskolornas korridorer och får ägna sig åt något av det hon gillar mest – att höra människors berättelser. 2.9.2021 kl. 16:52
Moa Widjeskog uppskattar den amerikanska vänligheten.
– Det är roligare att få ett leende än att någon tittar ner i marken.

studier. Moa Widjeskog studerar på ett kristet college i Kentucky. Hon har mött värme och vänlighet, men också attityder som är helt främmande för henne. 2.9.2021 kl. 09:19
Mårten Wallendahl fick anledning att tänka igenom livet när han drabbades av blodförgiftning och hjärtoperation.

LIVSBANA. Vanligtvis säger man att man snubblat in i en karriär. Det gjorde inte Mårten Wallendahl. En kompis som snubblade över honom ledde in honom på den livsbana han nu är i. 1.9.2021 kl. 16:37

Harry Månsus har skrivit om ekoteologi i decennier.

ÖVERKONSUMTION. Vårt beroende av konsumtion och fossila bränslen kan liknas vid alkoholism, skriver ekoteologen Harry Månsus i sin senaste bok. 17.9.2021 kl. 18:39
Lasse Wendelin tränar på att ta det lugnt och göra nästan ingenting.

VÄNDPUNKT. Lasse Wendelin har alltid varit en presterare med en överfull kalender. Efter en hjärtinfarkt är hans hjärta så dåligt att han inte kan jobba heltid. – Först nu, när min kalender är tom, börjar jag inse hur mycket jag gjort för att få bekräftelse på att jag duger. 16.9.2021 kl. 14:31
Anders Björkman har plockat fram en inre styrka han inte visste fanns.

KÄMPAGLÖD. Anders Tanne Björkman har genomlevt fler motgångar än de flesta behöver erfara. Han har varit på absoluta botten, tappat hoppet, tron och humorn, men långsamt tagit sig upp till ytan igen. 16.9.2021 kl. 10:00
Mikaela Ahola är oerhört tacksam för sitt nya hjärta och sitt nya liv. – Men livet efter transplantationen är inte alltid lätt. Ibland kan jag inte förstå att jag har ett nytt hjärta.

NYTT LIV. Ända sedan Mikaela Ahola var barn har hon fått höra att hon behöver ett nytt hjärta. Hennes hjärta var var missbildat, ett så kallat enkammarhjärta. 15.9.2021 kl. 17:41
Under rättsprocessen har Johan Candelin känt sig som de förföljda kristna föreningen hjälper – oskyldigt anklagad.

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Martyrkyrkans vänner har återupptagit sin verksamhet efter att myndigheterna återbördat pengarna som varit i kvarstad till föreningens konto. Föreningen har redan sänt ut pengar till projekt man understött tidigare. 14.9.2021 kl. 19:20