Henriette Fors   upplever det meningsfullt att påverka församlingen genom områdesgruppen.
Henriette Fors upplever det meningsfullt att påverka församlingen genom områdesgruppen.

Svårt att förstå vi och de-känslan

nykarleby.

Sedan Henriette Fors flyttade till Jeppo från Danmark har hon varit aktiv i församlingen. Nu är hon ordförande för områdesgruppen, där hon vill jobba speciellt för barnen.

29.4.2021 kl. 12:34

Hon växte upp i ett jordbrukarhem på Östjylland nära Århus i Danmark. Kärleken förde henne till Jeppo för 18 år sedan.

– Jag träffade min man i Australien där vi bägge deltog i ett utväxlingsprogram för unga inom lantbruket, säger Henriette Fors.

Själv valde hon att studera konst och är utbildad bildkonstnär. Just nu jobbar hon för Evangeliföreningen med att illustrera tidningen Barnavännen och med att rita och måla söndagsskolmaterial till Kenya.

– Jag växte upp i ett kristet hem och sjöng i kyrkokören som barn. Men jag hann inte vara speciellt aktiv i församlingen. Jag var mera aktiv i väckelserörelsen.

Hur skiljer sig församlingslivet i din hemförsamling från det i Jeppo?

– Här i Jeppo märks det mer att församlingen är en naturlig del av samhället. Nästan alla har gått i dagklubben som barn. Det finns inga daglubbar i Danmark. Där är det mera väckelserörelserna som står för barnverksamheten. Skola och församling har också ett bra samarbete här i Jeppo.

Precis som i Finland uppfattas väckelserörelserna i Danmark generellt som mera konservativa än kyrkan.

– På orter där en väckelserörelse är starkt närvarande kan de ha en egen församling, en så kallad valförsamling, som valt sin egen präst. Den fungerar inom folkkyrkan men församlingen bekostar prästens lön. De två församlingarna på orten fungerar vanligtvis så pass åtskilda att man undviker konflikter.

I Danmark är det inte heller vanligt att inleda församlingsrådets möten med bön och avsluta med välsignelsen.

Någon större kulturchock med att bosätta sig i Jeppo har Henriette Fors inte upplevt.

– Det tog lite tid att lära sig förstå dialekten. Men jag kom ganska snabbt med i kyrkokören och i församlingens mamma-barngrupp.

Sedan dess har hon varit aktiv i församlingen.

– Jag tycker det är viktigt att engagera sig. Våra barn har varit med ända från mamma-barngruppen och fortsatt i dagklubben, junior- och ungdomsgruppen. Det är naturligt att jag som förälder är med och påverkar.

Hon hann verka som suppleant redan medan Jeppo var självständig församling. Innan kapellråden lades ner hösten 2020 var hon ordinarie i rådet. Nu finns det i stället en områdesgrupp för varje kyrka i Nykarleby och Henriette Fors är ordförande för gruppen i Jeppo.

– Det tar tid att få känslan av gemenskap i den nya församlingen. Vi är en bra bit på väg men vi är inte riktigt där ännu. Det gäller både för församlingsmedlemmar och -anställda att lära sig att vi måste röra på oss. Vi och de-känslan sitter djupt. Som inflyttad har jag lite svårt att förstå den.

Hon tycker det är meningsfullt att vara med i områdesgruppen och påverka församlingen. Just nu diskuterar områdesgruppen i Jeppo hur informationsgången inom församlingen kunde bli snabbare och hur man ska kunna svara på folks längtan efter gemenskap när samhället öppnar upp igen. Dessutom är en ny församlingsstrategi på gång.

– Vi har nästan 40 barn från Jeppo, Pensala och Markby i junior så det gäller att ha tillräcklig med resurser för det. Jag ser gärna att man också framöver satsar på barn, ungdomar, unga vuxna och småbarnsföräldrar och ordnar kurser för småbarns- och tonårsföräldrar. Barnen är vår framtida församling.

Johan Sandberg


Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14
Lilian Ruotsalas teaterintresse väcktes med en skräll – men inte av en slump.

teater. Hon tror inte på slumpen. Lilian Ruotsala har fått svar på att hon valde rätt när hon valde teatern, och gått från att leva på andras tro till att växa in sin egen. 28.4.2021 kl. 15:05
Kristian Willis utanför Dickursby nya kyrka i Vanda.

profilen. – Jag skulle gärna vara med och skapa framtidens folkkyrka, för jag tror att vi inte har något annat val, säger Kristian Willis som snart tar över som kyrkoherde i Vanda svenska församling. 27.4.2021 kl. 15:05
Måste kroppen få så mycket uppmärksamhet? frågar Monica Ålgars.

Kroppen. Hur talar du till din kropp? Vad tänker du om den? 28.4.2021 kl. 00:00

Valborg. Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist att behöva hålla distansen. 26.4.2021 kl. 14:31
Patrik Hagman börjar jobba i Linköpings stift.

Åbo akademi. Vem som har hand om undervisningen i praktisk teologi i höst är oklart. 23.4.2021 kl. 12:14
Bjarne Boije var en av nyckelpersonerna bakom Kyrkpressen för femtio år sedan.

Kyrkpressen. Biskopen var tveksam, men han ville inte vara den som hindrade att Kyrkpressen startade. Om Borgar tar ansvar för innehållet och Boije för ekonomin så måste vi försöka, sade biskopen. Så blev det. (Den här texten publicerades i KP 1/2020. KP publicerar den i repris som en hyllning till Bjarne Boije, 100 år.) 21.4.2021 kl. 12:31
Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14