Mira Soukka vill väcka tankar, inte komma med pekpinnar i miljötänket.
Mira Soukka vill väcka tankar, inte komma med pekpinnar i miljötänket.

Våra små val gör skillnad

Borgå.

– Om vi tänker att det vi själva gör inte har någon betydelse så gör ingen något för miljön, säger Mira Soukka. Enkla val har betydelse. Ekofastan är här!

18.2.2021 kl. 11:43

Årets ekofasta, evangelisk-lutherska kyrkans återkommande fastekampanj, har i år temat ”Vårda vattnet!” I Borgå uppmärksammas detta på olika sätt.

– Vi försöker ge Borgåbor konkreta tips på hur man kan vårda vattnet och ta hänsyn till miljön, säger Mira Soukka som är miljöansvarig vid Borgå kyrkliga samfällighet.

Det är inte alltid det lättaste att hålla människors intresse uppe för miljötänk.

– Vi försöker ge tips och väcka tankar, inspirera och informera på ett trevligt sätt och utan en krävande ton.

– Vattentema passar bra för Borgå. Vi hoppas att Borgåborna har intresse för att ha en ren å och rent vatten att simma i. Närheten till Östersjön och församlingens lägergård på Pellinge har också betydelse i sammanhanget.

Ekofastan kommer mest att synas på sociala medier, där man kan hålla utkik efter information och inspiration.

– Men olika miljöteman kan också tas upp inom exempelvis ungdoms- och barngrupper.

Både den svenska och finska församlingen kommer att ha temaveckor under fasteperioden.

Exempel på teman under de här veckorna är att vårda våra vattendrag, stillhet och att gå ut i naturen, en vegetarisk vecka, att minska matsvinnet, ge immateriella gåvor, samla upp skräp och en ansvarsfull klädkonsumtion.

Alla de här områdena har koppling till vårt vatten.

– Det går till exempel åt mycket vatten i klädproduktion. Skräp som slängs på marken hamnar ofta i våra vattendrag. Och gamla mediciner ska man föra till apoteket i stället för att spola ner dem. När det gäller mat kan vi tänka på att äta mer ansvarsfullt fångad fisk, säger Soukka.

Ingen är perfekt

Mira Soukka försöker tänka och leva så ekologiskt hon kan.

– Jag är inte alls perfekt, men jag vill vara med och rädda världen själv också.

De små valen har betydelse.

– Om vi tänker att det vi själva gör inte har någon betydelse så gör ingen något för miljön.

Det finns saker som inger henne hopp i miljöengagemanget.

– Jag såg filmen ”I am Greta”, som handlar om Greta Thunberg, och det var väldigt inspirerande att se hur mycket unga intresserar sig för miljön! Hur de verkligen vill få beslutsfattare att reagera och agera.

TIPS PÅ GRÖNA VAL

 • Testa en vegetarisk rätt!
 • Överväg om du behöver nya kläder eller om du kan lappa det du redan har! Handla gärna inhemska plagg.
 • Handla klokt så du undviker matsvinn. Ta vara
  på rester!
 • Att sortera sopor är ett enkelt sätt att bidra till vår miljö. Ta gamla mediciner till apoteket!
 • Prioritera ansvarsfullt fångad fisk!
 • Ekofastan infaller 17.2.–3.4.2021.
 • Håll utkik på bl.a. Borgå svenska domkyrko-
  församlings Facebooksida och webbplats för inspiration och information.
Ulrika Hansson


Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51

bibeln. Under fjolåret färdigställde den internationella bibelöversättningsorganisationen Wycliffe Associates ett rekordantal nya översättningar. Nya testamentet utkom på 114 nya språk och Gamla testamentet på åtta. 15.2.2021 kl. 09:44

vanda. Kyrkoherden i Vanda svenska församling Martin Fagerudd avgår och tjänsten förklaras ledig att sökas senast den 8 mars. 12.2.2021 kl. 10:10
– I en liten organisation växer man ihop på något sätt – jag har fått bli en del av Församlingsförbundet och förbundet har blivit en del av mig på ett positivt och berikande sätt.

församlingsförbundet. Han leder ett drygt hundraårigt förbund som får människor att mötas – och längtar efter att få göra det öga mot öga igen. 5.2.2021 kl. 15:53
När templet förstördes år 70 e.Kr. försvann sadducéerna och fariséerna blev huvudfåran för judendomen vi känner idag.

Fariseism. Den vedertagna betydelsen av fariseism, hyckleri, är inte historiskt korrekt. Ordet farisé betyder ordagrant avskild eller separatist. Fariséerna är bättre än sitt rykte, anser Karl af Hällström. 5.2.2021 kl. 10:10
Irene Erkko studerar för att bli vildmarksguide – som motvikt till prästjobbet.

kaplansval. Irene Erkko från Espoonlahden seurakunta blir ny kaplan i Esbo svenska församling. – Det känns jättebra! säger hon. 4.2.2021 kl. 16:21
– Ibland kan det bli patetiskt när någon finlandssvensk nyfrälst Dawkins-ateist plötsligt tycker sig ha hittat något riktigt fynd. Det var någon som sa: Din tro har ju bara uppkommit i din egen kontext, där du vuxit upp. Det tyckte han var en fantastisk slutsats, säger Jan-Erik Andelin.

tro. Journalisten Jan-Erik Andelin tror på Gud och vill gärna diskutera det. Kaffepannan är varm, och han har mycket att säga: han har funderat ett helt liv. Men varför kommer ingen? 4.2.2021 kl. 09:25
Eva Kela har lärt sig att vila.
– Det handlar inte om att vara lat,
det handlar om att
optimera den tid som
jag har på jorden.

Personligt. Ångesten, rädslan och MS-diagnosen är en del Eva Kelas liv. Men sedan ungefär tio år har hon blivit tillfreds med livet – på riktigt. – Jag har haft och har ett så rikt liv! 3.2.2021 kl. 09:50
Framför allt personer i åldern 20-29 år lämnade ur kyrkan, medan de som trädde in i kyrkan till största delen fanns i åldersgruppen 30-39-åringar.

statistik. Under coronaåret nådde kyrkan närmare 1,4 miljoner personer i individuella möten. I telefonsamtal och samtal över nätet tredubblades antalet (443 000) och vid utdelning av matkassar mer än fördubblades antalet (309 000) jämfört med året innan. 1.2.2021 kl. 11:42
Att jobba med svinnmat har fått Liisa Haveri att känna mer glädje och tacksamhet för maten.

Svinnmat. Ätbar mat av god kvalitet hör inte hemma i soptunnan. Stadin Safka ser till att den i stället hamnar hos mathjälpen eller i lunchrestaurangens kök. 3.2.2021 kl. 00:00
Edith Kortekangas studerar till socialarbetare.

Mod. "Mod är att våga leva med ett sårbart hjärta i en värld där vårt hjärta ibland kommer att brista." 1.2.2021 kl. 00:00

Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51