Ungdomens kyrkodagar 2021 arrangerades online. Programvärdar var Disa Sandholm och Tonje Lindeman.
Ungdomens kyrkodagar 2021 arrangerades online. Programvärdar var Disa Sandholm och Tonje Lindeman.

Memes, matlagning och diskussioner om att motverka polarisering när Ungdomens kyrkodagar hölls online

ungdomens kyrkodagar .

Ungdomens kyrkodagar (UK) sammanträdde på distans och talade uppsökande ungdomsarbete och polarisering. Arrangörerna hoppas det var sista gången dagarna hålls helt online – men kanske en hybridversion skulle vara något för framtiden?

29.1.2021 kl. 11:00

Ungdomens Kyrkodagar (UK) genomfördes som vanligt några veckor in i januari. Den här gången träffades deltagarna över skärmen, hemifrån eller samlade i små grupper i sina egna församlingar.

Rebecka Stråhlman, sakkunnig för ungdomsarbete vid Kyrkostyrelsen svenska avdelning (KCSA), säger att det var en besvikelse att tvingas flytta dagarna online.

– Vi vet att unga är trötta på att stirra på en skärm och längtar efter att få träffas.

Hon är tacksam för alla de församlingsanställda, alla vid KCSA och planeringsgruppen, som satsade på att göra det så bra som möjligt.

– Glädjande nog fick vi nästan lika många deltagare som förra året.


I år hade uppdragen i presidiet av praktiska och tekniska skäl delats ut på förhand till tre vana UK-deltagare.

Sekreterare var Kim Jokinen (Esbo svenska församling), som ordförande fungerade Sofia Palmén (Johannes församling) och som viceordförande Anna Helin (Esbo svenska församling). (foto: KCSA)


UK genomfördes
på plattformen Discord, som ger möjlighet att kommunicera via text, video- eller röstsamtal. Programmet löpte inte helt utan tekniska problem, men utmaningarna togs emot med humor och gav upphov till memes och goda skratt.

– Ungdomarna hade fina debattinlägg och de som stod framför kameran bjöd på sig själva och gjorde ett mycket bra jobb, säger Stråhlman.

"Kanske är det i framtiden möjligt att ordna UK som en hybridversion?"

Som en höjdpunkt i programmet nämner hon gästen, kändiskocken Michael Björklund, som berättade om sitt livs förändringar och antog en matlagningsutmaning med råvaror som delegaterna fått välja.


Programvärdarna tillsammans med Michael Björklund. foto: KCSA

I plenum behandlades
bland annat en motion om uppsökande ungdomsarbete. Motionsskrivaren Daniela Ikäheimo lyfte fram att det här är en viktig del av kyrkans ungdomsarbete som borde få mer resurser på svenska. UK beslöt uppmana Kyrkostyrelsen att framställa en plan för specialungdomsarbete på svenska, samt att se till att utbildning och verktyg finns tillgängliga för svenskspråkiga församlingar.

UK fattade beslut om att utvidga rätten att lämna in initiativ till diskussion, till att omfatta ombud i Borgå stiftsfullmäktige i och i kyrkomötet. Jakob Nylund och Robin Wikstedt som lämnat in den här motionen motiverade förslaget med att det skulle underlätta för kyrkans beslutsfattare att höra ungas åsikt och låta UK delta i aktuella diskussioner inom kyrkan.


På initiativ av planeringsgruppens Tonje Lindeman, Disa Sandholm och Emelie Jäntti förde UK en diskussion om hur man kan motverka polarisering.

– I diskussionen framkom att vi lätt delar in oss i nylänningar och österbottningar och ibland kan ha svårt att mötas. Men just därför är ett forum som UK så viktigt, ett ställe där man får samlas och diskutera och skapa vänskapsband över åsikts- och regiongränser, säger Stråhlman, som hoppas att alla som jobbar med ungdomar vill satsa på de här möjligheterna att träffas, utmanas, utvecklas, diskutera och påverka.


UK-veckoslutet gav positiva erfarenheter som arrangörerna tar med sig och jobbar vidare på. Stråhlman hoppas ändå att det var sista gången UK genomfördes helt på distans.

– Kanske är det i framtiden möjligt att ordna UK som en hybridversion? Kanske kunde man fortfarande delta och ha yttranderätt fast man bara följer med programmet på distans?

UK-ansvariga Rebecka Stråhlman tillsammans med teamet som skötte tekniken. foto: KCSA

Emelie Wikblad


Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14
Lilian Ruotsalas teaterintresse väcktes med en skräll – men inte av en slump.

teater. Hon tror inte på slumpen. Lilian Ruotsala har fått svar på att hon valde rätt när hon valde teatern, och gått från att leva på andras tro till att växa in sin egen. 28.4.2021 kl. 15:05
Kristian Willis utanför Dickursby nya kyrka i Vanda.

profilen. – Jag skulle gärna vara med och skapa framtidens folkkyrka, för jag tror att vi inte har något annat val, säger Kristian Willis som snart tar över som kyrkoherde i Vanda svenska församling. 27.4.2021 kl. 15:05
Måste kroppen få så mycket uppmärksamhet? frågar Monica Ålgars.

Kroppen. Hur talar du till din kropp? Vad tänker du om den? 28.4.2021 kl. 00:00

Valborg. Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist att behöva hålla distansen. 26.4.2021 kl. 14:31
Patrik Hagman börjar jobba i Linköpings stift.

Åbo akademi. Vem som har hand om undervisningen i praktisk teologi i höst är oklart. 23.4.2021 kl. 12:14
Bjarne Boije var en av nyckelpersonerna bakom Kyrkpressen för femtio år sedan.

Kyrkpressen. Biskopen var tveksam, men han ville inte vara den som hindrade att Kyrkpressen startade. Om Borgar tar ansvar för innehållet och Boije för ekonomin så måste vi försöka, sade biskopen. Så blev det. (Den här texten publicerades i KP 1/2020. KP publicerar den i repris som en hyllning till Bjarne Boije, 100 år.) 21.4.2021 kl. 12:31
Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14