I början av januari pågick den sista finslipningen av nya kyrkan i Dickursby.
I början av januari pågick den sista finslipningen av nya kyrkan i Dickursby.

Nya kyrkan i Dickursby invigs på söndag

invigning.

De anställda i Vanda svenska församling har flyttat fem gånger de senaste sex åren. Nu flyttar de hem till den helt nya Dickursby kyrka.

19.1.2021 kl. 16:18

Det hamras och målas, bärs lådor och finslipas i Dickursby kyrka i början av januari. Invigningen den 24 januari närmar sig. En påtaglig doft av nytt trä från panelerna på väggarna möter besökarna.

– Idén för den här kyrkan är att alla är välkomna, utan hänsyn till person, religion, hudfärg eller politisk övertygelse, säger Martin Fagerudd som är kyrkoherde i Vanda svenska församling.

Vanda svenska församling, den finska församlingen i Dickursby och samfällighetens anställda flyttar in i den nya kyrkan som ska rymma sammanlagt 160 anställda.

– Inga har egna rum, inte ens de högsta cheferna. Jag har lätt att anpassa mig och tycker det ska bli roligt att sitta bland personalen och på det viset få närmare kontakt, säger Fagerudd.

I de öppna kontorslandskapen finns små tysta rum för enskilda samtal.

– Vanda svenska församling har flyttat fem gånger de senaste sex åren. Vi var de sista som flyttade ut ur den gamla kyrkan som revs.

Kyrkan som revs stod på samma plats som den nya gör i dag.

– Dickursby har alltid varit en knutpunkt för tåg- och flygresenärer. Människor från hela världen möts här.

Korset på kyrktaket är förgyllt. De olika rummen har fått namn som kärlek och nåd. Kyrkklockorna sträcker sig över två och en halv oktav och kommer från samma leverantör som försett Notre Dame med kyrkklockor.

Tveksamhet till det nya

Jona Granlund som jobbar som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling är lite tveksam till de nya arbetslokalerna av flera orsaker. Han betonar att det är hans personliga synpunkter på saken.

– Undersökningar i Sverige har visat att arbetseffektiviteten sjunker drastiskt i öppna kontorslandskap av det här slaget. Där har man i stället börjat återgå till små men egna rum.

– Plötsliga ljud, som ju är omöjligt att undvika, kan temporärt sänka effektiviteten med upp till 66 procent och sedan tar det upp till 25 minuter för koncentrationen att återställas. Dessutom visar både dansk och svensk forskning att sjukfrånvaron ökar med i medeltal 50 procent. För vår del är det också tyngre att vara i en främmande språkmiljö hela dagen, utan direkt möjlighet att tala vårt eget språk.

– Den svenska gemenskapen kommer inte att bli vad den varit i och med att man kanske bara vet att någon svenskspråkig jobbar i huset samma dag som man själv, men man vet inte var. De spontana mötena försvinner.

Han funderar också över det praktiska.

Det finns väldigt lite förvaringsutrymme för allt sådant som hänger ihop med olika klubbar och grupper. Jag frågar mig om vi får plats för allting, både saker och personal.

Som gjord för konserter

Kyrksalen, som mäter 20 meter från golv till tak på sin högsta punkt, kan användas mångsidigt och förstoras tack vare skjutdörrar och angränsande rum. Som mest rymmer salen över 400 personer.

– Salen är som gjord för livekonserter. Jag drömmer om att kunna ordna juljazz här nästa år, säger Fagerudd.

En ny kyrka är en fast punkt.

– Det innebär att vi har en stödjepunkt för verksamheten. Helsinge kyrka kvarstår som kyrkligt centrum för vår församling. Tanken är att vi ska ordna svensk mässa varannan vecka här i Dickursby kyrka.

Ulrika Hansson


Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14
Lilian Ruotsalas teaterintresse väcktes med en skräll – men inte av en slump.

teater. Hon tror inte på slumpen. Lilian Ruotsala har fått svar på att hon valde rätt när hon valde teatern, och gått från att leva på andras tro till att växa in sin egen. 28.4.2021 kl. 15:05
Kristian Willis utanför Dickursby nya kyrka i Vanda.

profilen. – Jag skulle gärna vara med och skapa framtidens folkkyrka, för jag tror att vi inte har något annat val, säger Kristian Willis som snart tar över som kyrkoherde i Vanda svenska församling. 27.4.2021 kl. 15:05
Måste kroppen få så mycket uppmärksamhet? frågar Monica Ålgars.

Kroppen. Hur talar du till din kropp? Vad tänker du om den? 28.4.2021 kl. 00:00

Valborg. Han känner sig taggad inför en annorlunda valborg även om det känns trist att behöva hålla distansen. 26.4.2021 kl. 14:31
Patrik Hagman börjar jobba i Linköpings stift.

Åbo akademi. Vem som har hand om undervisningen i praktisk teologi i höst är oklart. 23.4.2021 kl. 12:14
Bjarne Boije var en av nyckelpersonerna bakom Kyrkpressen för femtio år sedan.

Kyrkpressen. Biskopen var tveksam, men han ville inte vara den som hindrade att Kyrkpressen startade. Om Borgar tar ansvar för innehållet och Boije för ekonomin så måste vi försöka, sade biskopen. Så blev det. (Den här texten publicerades i KP 1/2020. KP publicerar den i repris som en hyllning till Bjarne Boije, 100 år.) 21.4.2021 kl. 12:31
Det blottlagda takvalvet på vilket kyrkvaktmästaren Bengt Norrlin står är det synligaste tecknet på vattenläckaget. Brandverket slängde ut den våta isoleringen under det läckande munstycket.

Läckage. Ett felande sprinklermunstycke sprejade ut vatten över takvalvet i Pedersöre kyrka natten till lördag. På grund av läckaget måste kyrkan stängas för en vecka. 20.4.2021 kl. 12:25
I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20

Bidrag. Fjorton projekt har fått bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads församling. 4.5.2021 kl. 09:59
Pauliina Kittilä är en kreativ själ och jobbar som informatör i Petrus församling.

tillväxt. "Var har jag låtit mina rötter växa under det här året och vilken frukt kommer de att ge?" 28.4.2021 kl. 08:30
Ronny Thylin har döpt ovanligt få barn den senaste tiden på grund av pandemin.

dop. Dopet är en tradition – men det är också en länk till gemenskap med församlingen och med Gud. 28.4.2021 kl. 08:00
Torbjörn Anderssén är en tänkare som har svårt att få tag på tillräckligt intellektuell litteratur.

tänkare. Han blev nedslagen på gatan i Åbo för att hans sällskap talade svenska. Ännu femton år senare präglar händelsen Torbjörn Andersséns liv. 29.4.2021 kl. 10:43
Jim och Cia Duhamel

relationer. När Jim Duhamel 2011 seglade 147-fotaren Visione till Jakobstad anade han inte vilka följder det skulle få. I Jakobstad fann han sin hustru Cia och en relation till Gud. 29.4.2021 kl. 10:14