I början av januari pågick den sista finslipningen av nya kyrkan i Dickursby.
I början av januari pågick den sista finslipningen av nya kyrkan i Dickursby.

Nya kyrkan i Dickursby invigs på söndag

invigning.

De anställda i Vanda svenska församling har flyttat fem gånger de senaste sex åren. Nu flyttar de hem till den helt nya Dickursby kyrka.

19.1.2021 kl. 16:18

Det hamras och målas, bärs lådor och finslipas i Dickursby kyrka i början av januari. Invigningen den 24 januari närmar sig. En påtaglig doft av nytt trä från panelerna på väggarna möter besökarna.

– Idén för den här kyrkan är att alla är välkomna, utan hänsyn till person, religion, hudfärg eller politisk övertygelse, säger Martin Fagerudd som är kyrkoherde i Vanda svenska församling.

Vanda svenska församling, den finska församlingen i Dickursby och samfällighetens anställda flyttar in i den nya kyrkan som ska rymma sammanlagt 160 anställda.

– Inga har egna rum, inte ens de högsta cheferna. Jag har lätt att anpassa mig och tycker det ska bli roligt att sitta bland personalen och på det viset få närmare kontakt, säger Fagerudd.

I de öppna kontorslandskapen finns små tysta rum för enskilda samtal.

– Vanda svenska församling har flyttat fem gånger de senaste sex åren. Vi var de sista som flyttade ut ur den gamla kyrkan som revs.

Kyrkan som revs stod på samma plats som den nya gör i dag.

– Dickursby har alltid varit en knutpunkt för tåg- och flygresenärer. Människor från hela världen möts här.

Korset på kyrktaket är förgyllt. De olika rummen har fått namn som kärlek och nåd. Kyrkklockorna sträcker sig över två och en halv oktav och kommer från samma leverantör som försett Notre Dame med kyrkklockor.

Tveksamhet till det nya

Jona Granlund som jobbar som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling är lite tveksam till de nya arbetslokalerna av flera orsaker. Han betonar att det är hans personliga synpunkter på saken.

– Undersökningar i Sverige har visat att arbetseffektiviteten sjunker drastiskt i öppna kontorslandskap av det här slaget. Där har man i stället börjat återgå till små men egna rum.

– Plötsliga ljud, som ju är omöjligt att undvika, kan temporärt sänka effektiviteten med upp till 66 procent och sedan tar det upp till 25 minuter för koncentrationen att återställas. Dessutom visar både dansk och svensk forskning att sjukfrånvaron ökar med i medeltal 50 procent. För vår del är det också tyngre att vara i en främmande språkmiljö hela dagen, utan direkt möjlighet att tala vårt eget språk.

– Den svenska gemenskapen kommer inte att bli vad den varit i och med att man kanske bara vet att någon svenskspråkig jobbar i huset samma dag som man själv, men man vet inte var. De spontana mötena försvinner.

Han funderar också över det praktiska.

Det finns väldigt lite förvaringsutrymme för allt sådant som hänger ihop med olika klubbar och grupper. Jag frågar mig om vi får plats för allting, både saker och personal.

Som gjord för konserter

Kyrksalen, som mäter 20 meter från golv till tak på sin högsta punkt, kan användas mångsidigt och förstoras tack vare skjutdörrar och angränsande rum. Som mest rymmer salen över 400 personer.

– Salen är som gjord för livekonserter. Jag drömmer om att kunna ordna juljazz här nästa år, säger Fagerudd.

En ny kyrka är en fast punkt.

– Det innebär att vi har en stödjepunkt för verksamheten. Helsinge kyrka kvarstår som kyrkligt centrum för vår församling. Tanken är att vi ska ordna svensk mässa varannan vecka här i Dickursby kyrka.

Ulrika Hansson


Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51

bibeln. Under fjolåret färdigställde den internationella bibelöversättningsorganisationen Wycliffe Associates ett rekordantal nya översättningar. Nya testamentet utkom på 114 nya språk och Gamla testamentet på åtta. 15.2.2021 kl. 09:44

vanda. Kyrkoherden i Vanda svenska församling Martin Fagerudd avgår och tjänsten förklaras ledig att sökas senast den 8 mars. 12.2.2021 kl. 10:10
– I en liten organisation växer man ihop på något sätt – jag har fått bli en del av Församlingsförbundet och förbundet har blivit en del av mig på ett positivt och berikande sätt.

församlingsförbundet. Han leder ett drygt hundraårigt förbund som får människor att mötas – och längtar efter att få göra det öga mot öga igen. 5.2.2021 kl. 15:53
När templet förstördes år 70 e.Kr. försvann sadducéerna och fariséerna blev huvudfåran för judendomen vi känner idag.

Fariseism. Den vedertagna betydelsen av fariseism, hyckleri, är inte historiskt korrekt. Ordet farisé betyder ordagrant avskild eller separatist. Fariséerna är bättre än sitt rykte, anser Karl af Hällström. 5.2.2021 kl. 10:10
Irene Erkko studerar för att bli vildmarksguide – som motvikt till prästjobbet.

kaplansval. Irene Erkko från Espoonlahden seurakunta blir ny kaplan i Esbo svenska församling. – Det känns jättebra! säger hon. 4.2.2021 kl. 16:21
– Ibland kan det bli patetiskt när någon finlandssvensk nyfrälst Dawkins-ateist plötsligt tycker sig ha hittat något riktigt fynd. Det var någon som sa: Din tro har ju bara uppkommit i din egen kontext, där du vuxit upp. Det tyckte han var en fantastisk slutsats, säger Jan-Erik Andelin.

tro. Journalisten Jan-Erik Andelin tror på Gud och vill gärna diskutera det. Kaffepannan är varm, och han har mycket att säga: han har funderat ett helt liv. Men varför kommer ingen? 4.2.2021 kl. 09:25
Eva Kela har lärt sig att vila.
– Det handlar inte om att vara lat,
det handlar om att
optimera den tid som
jag har på jorden.

Personligt. Ångesten, rädslan och MS-diagnosen är en del Eva Kelas liv. Men sedan ungefär tio år har hon blivit tillfreds med livet – på riktigt. – Jag har haft och har ett så rikt liv! 3.2.2021 kl. 09:50
Framför allt personer i åldern 20-29 år lämnade ur kyrkan, medan de som trädde in i kyrkan till största delen fanns i åldersgruppen 30-39-åringar.

statistik. Under coronaåret nådde kyrkan närmare 1,4 miljoner personer i individuella möten. I telefonsamtal och samtal över nätet tredubblades antalet (443 000) och vid utdelning av matkassar mer än fördubblades antalet (309 000) jämfört med året innan. 1.2.2021 kl. 11:42
Att jobba med svinnmat har fått Liisa Haveri att känna mer glädje och tacksamhet för maten.

Svinnmat. Ätbar mat av god kvalitet hör inte hemma i soptunnan. Stadin Safka ser till att den i stället hamnar hos mathjälpen eller i lunchrestaurangens kök. 3.2.2021 kl. 00:00
Edith Kortekangas studerar till socialarbetare.

Mod. "Mod är att våga leva med ett sårbart hjärta i en värld där vårt hjärta ibland kommer att brista." 1.2.2021 kl. 00:00

Corona. Mellan 20 och 25 personer utsattes för coronaexponering i Jakobstads svenska församling på fredag. Samtliga berörda är kontaktade och satta i karantän. 23.2.2021 kl. 13:54
Under coronatiden har Lars-Runar Knuts hållit till på stugan i Dragsfjärd. – Vi följer med gudstjänsten på nätet!

Åbo. Lars-Runar Knuts har varit medlem i församlingsrådet i 46 år. – Och aldrig har jag känt mig som en gummistämpel. Jag har faktiskt kunnat påverka. 22.2.2021 kl. 15:50
Mats Björklund tillträder som kyrkoherde i Korsholms svenska församling kring påsk.

korsholm. Mats Björklund är nyvald kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Han har lång stubin och gillar att hålla i trådarna. 18.2.2021 kl. 20:00
Göran Björks erfarenhet av diskussionen inom kyrkan är att den handlar mera om hur vi ska stoppa medlemsflykten, alltså om ekonomi, än om andlig fördjupning.

kallelse. I samskolan ville han inte ha någon yrkesvägledning. För Göran Björk visste han skulle bli pastor, så stark var hans kallelse. Men när han inte längre kunde vara pastor blev han vilsen. 18.2.2021 kl. 06:00
Att Filip Saxén jobbar hårt för jämställdhet har stark koppling till det han själv upplevt.

beslut. Filip Saxén vågade slutligen gå i närkamp med sig själv, med skammen och ångesten efter de övergrepp han utsattes för som barn. Som sportchef på Hufvudstadsbladet har han också vågat införa en helt jämställd sportjournalistik, trots mycket kritik. – Ibland måste man bara våga vara modig, säger han. 17.2.2021 kl. 14:51