Pia Bengts har i många år jobbat som tf stiftssekreterare.
Pia Bengts har i många år jobbat som tf stiftssekreterare.

Pia Bengts blir stiftssekreterare vid domkapitlet

utnämning.

Pia Bengts blir stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid Borgå stift, slog domkapitlet fast vid sitt möte idag.

11.11.2020 kl. 14:33

Förordnanden

Tf. kaplanen i Kronoby församling Niklas Wallis förordnas till tf. kyrkoherde i samma församling 1-10.11.2020 och till ordinarie kyrkoherde från 11.11.2020.
Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande åt tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden för kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling från 1.12.2020. Terlinden förordnas till tf. kaplan i samma församling 1-30.11.2020.
Kyrkoherden i Replot församling Camilla Svevar beviljas tjänstledighet 16.10-16.11.2020 och församlingspastorn i Replot, Solf, Kvevlax församlingar Emilia Kontunen förordnas till kyrkoherde i Replots församling vid sidan av egen tjänst för samma tid.

Kyrkoherdetjänst Korsholms svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling har sökts av kyrkoherden i Replot församling Camilla Svevar och kyrkoherden i Solfs församling Mats Björklund. Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och utfört intervjuer. Valet förrättas som ett direkt val och Mats Björklund placeras i första förslagsrum och Camilla Svevar i andra förslagsrum.

Stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik

Domkapitlet väljer tf. stiftssekreteraren kantor Pia Bengts till stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid Borgå stift.

Boendeplikt Sibbo svenska församling

Boendeplikten för kyrkoherden i Sibbo svenska församling upphävs.

Lediga tjänster i stiftet

En kaplanstjänst i Kronoby församling med Terjärv som huvudsakligt tjänstgöringsställe förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast 7.12.2020 kl. 15.00. Se kungörelse för närmare information.

Sofia Torvalds

Från och med nästa vecka får inte fler än tio personer närvara vid en gudstjänst – de anställda medräknade.

coronaepidemin. Från och med nästa vecka ska alla gudstjänster i Nyland förrättas i huvudsak utan att församlingsmedlemmar är med i kyrkorummet. 27.11.2020 kl. 18:40
De två senaste åren har varit påfrestande, säger Johan Candelin.

insamling. Rättegången mot Martyrkyrkans vänner, som misstänks för brott mot penninginsamlingslagen, är över. Domen faller den 7 december. – Försvaret vill visa att vi handlat i god tro, säger MKV:s ordförande Johan Candelin. 27.11.2020 kl. 13:59
Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

fastighetsstrategi. När stiftsfullmäktige samlades till distansmöte idag fanns det bara en fråga på agendan: kyrkans fastighetsstrategi, och framför allt planerna på att kyrkan ska göra sig av med det anrika domkapitelshuset i Borgå. – Stiftsfullmäktige i alla stift är samfällt eniga om att fastighetsstrategon bör förkastas, säger stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark. 26.11.2020 kl. 16:14
– Vi tycks ha en inneboende törst efter helighet. Och dessutom ett sinnesorgan – i brist på bättre ord – som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf.

Bok. – Vi människor beskriver oss gärna som ”homo sapiens”, den förnuftiga varelsen. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. 26.11.2020 kl. 14:14

advent. Hurudan adventsperson är du? Är du adventskonservativ eller adventsnjutare – eller kanske adventsagnostiker? 26.11.2020 kl. 13:37

mission. Vad gör du? Hon är en av dem som leder utvecklingen när Finska Missionssällskapet förnyar sin organisation. 25.11.2020 kl. 19:18

förlossningsdepression. Nu, när depressionen börjat lätta, är hon inte samma Rebecka som tidigare. Det är inte en dålig sak. 25.11.2020 kl. 09:50

adventskalender. På grund av ett mänskligt misstag har de adventskalendrar som församlingarna i Helsingfors, Vanda och Grankulla delat ut med veckans nummer av Kyrkpressen fått finskspråkiga insidor. Kalendrarna som delas ut i Esbo är svenskspråkiga både på in- och utsidan. 25.11.2020 kl. 09:47

covid-19. Redan före de striktare restriktionerna beslöt man att inga julböner ordnas på vanligt sätt inomhus i Borgå i år, säger Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling. 23.11.2020 kl. 09:24

covid-19. – Vi tänkte att det är tryggare att vara utomhus, även om det förstås är en liten risktagning när man inte vet något om vädret, säger Helene Liljeström som är tf kyrkoherde i Matteus församling. 23.11.2020 kl. 08:47
Slutet nått