Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Svenska församlingshemmet i Borgå säljs

Försäljning.

Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård.

15.10.2020 kl. 15:04

Det svenska församlingshemmet har varit en fast punkt och samtidigt ett sorgebarn på grund av fuktskador och akut renoveringsbehov. Verksamheten där har minskat, men både ungdomsverksamheten och Café Ankaret med smågruppsverksamhet måste nu flytta.

Yle rapporterade tidigare att beslutet om försäljning av församlingshemmet på Runebergsgatan 24 klubbades igenom på under en minut i Borgå gemensamma kyrkofullmäktige, något som de förtroendevalda i huvudsak såg med lättnad på.

Jag och domkyrkoförsamlingens förtroendevalda har i många år kämpat.

Jag och domkyrkoförsamlingens förtroendevalda har i många år kämpat för bevarandet av Svenska församlingshemmet. Men när det visat sig att den lösningen inte får – och inte kommer att få – understöd hos representanterna för majoritetsförsamlingen så måste man söka nya vägar framåt. Jag är glad över att vi nu börjar den processen tillsammans, med enhälliga beslut i de beslutsfattande organen, säger domprost och kyrkoherde Mats Lindgård.

Det är oklart ännu om ungdomsverksamheten ska dela lokal med finska församlingen, flytta in i Domprostgården eller hitta något helt nytt att hyra.

Ungdomar är traditionsbundna, och ser församlingshemmet som sitt ställe.

– Ungdomar är traditionsbundna, och ser församlingshemmet som sitt ställe, säger ungdomsarbetsledare Linda Wahrman.

Hon hoppas att den nya lokalen också kommer att ligga centralt, så det blir lika enkelt som tidigare för ungdomarna att sticka sig in. De olika alternativen som diskuteras har sina för- och nackdelar.

– Om vi hyr lokal finns alltid risken att vi blir kickade, och delar vi med andra finns risken att vi måste vara där vi inte syns eller hörs. Jag hoppas vi får landa i ändamålsenliga och lättillgängliga lokaler.

Mats Lindgård är medveten om farhågorna.

Inom ungdomsverksamheten och diakonin är man oroad över att inte hitta funktionella och centralt belägna lokaler, hur ser du på det? Och är det lika tryggt och beständigt att hyra?

– De enhälliga besluten i fastighetsfrågan – som tills vidare närmast kan uppfattas som viljeyttringar, inte som konkreta åtgärdsförslag – innehåller tanken att domkyrkoförsamlingen ska få ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Jag vill tro att vi tillsammans hittar bra lösningar för de olika verksamhetssektorerna, säger han.

Vissa hävdar också att ett församlingshem är mer än en byggnad och att man kunde ha tänkt annorlunda, exempelvis renoverat. Förstår du den synpunkten?

– Visst förstår jag den synpunkten. Och – som sagt – i många år har vi kämpat för en lösning som kunde ha bevarat vårt församlingshem. Men när den lösningen uppenbart inte är möjlig att förverkliga måste man kunna gå vidare och utreda andra alternativ.

En kommitté har tillsatts som med snabb tidtabell utreder de bästa alternativen för den svenska verksamheten.

Ulrika Hansson

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Josefin Silén hade tänkt bo kvar i Sverige ett tag – men möjligheten att stå på scen som Mary Poppins kunde hon inte tacka nej till.

teater. När Josefin Silén står på musikalscenen i Mary Poppins gestalt är hon sval, lätt bitsk och värdig. Men i verkliga livet har hon insett att det är fruktansvärt tråkigt att alltid vara cool och stark. 14.10.2020 kl. 18:20
Slutet nått