Carita Holmström (till vänster) och Annika Cleo använde sina egna erfarenheter av sorg när de skrev material för konserten.
Carita Holmström (till vänster) och Annika Cleo använde sina egna erfarenheter av sorg när de skrev material för konserten.

En konsert om upplevelser av sorg

vanda.

”Sjung sorgen” är en konsert om det som vi alla någon gång drabbas av. Sorgen är unik, men upplevelsen kan vi kanske dela.

16.9.2020 kl. 11:03

Sjung sorgen handlar om att tappa och hitta nytt fotfäste. Om att möta ensamheten för att finna ny gemenskap. Om att invänta tonregnet för att uttrycka det osägbara, beskriver Carita Holmström som är musiker, kompositör och artist.

Hon bjuder tillsammans med artisten och kompositören Annika Cleo in till en akustisk konsert i intimt format. Utgående från deras egna upplevelser av sorg bjuder de på nyskrivet material och tonsättningar av dikter och texter av Tua Forsström, Anna Simberg, Solveig von Schoultz och rikssvenska Bruno K. Öijer.

Varför är det viktigt att vi bearbetar sorg?

– Min egen erfarenhet är att det känns viktigt att dela med sig men även ta del av andras sorgeupplevelser. Sorgen är en så stark känsla att den sätter sordin på alla ens andra känslor och upplevelser – ” en ständig skugga som lurar i knuten” som en vän med sorgupplevelser sade. Man kan lätt fastna i denna skuggvärld och helt enkelt sluta leva, UPPleva! Så därför, fastän sorgen alltid är privat, unik för envar, tror jag ändå vi kan dela själva upplevelsen med andra och på detta sätt hitta ut ur sorgen och finna ny gemenskap. Detta är särskilt viktigt i Finland där en viss tigandets kultur ännu råder.

Hur har sorg förändrat dig som människa?

– I två års tid efter min mans död i juni 2016 kunde jag varken komponera eller forma texter. Det kändes fullständigt meningslöst att sammanställa toner och även orden var för sig och efter varandra hade mist sin betydelse. Sorgen är sådan. Den kastar sin skugga över alla andra känslor och allt som förut verkade ha ett sammanhang mister plötsligt sin mening, blir fragmentariskt. Men sorgen lärde mig också att mitt eget modersmål var det enda språk på vilket jag kunde ens närmelsevis försöka uttrycka mina känslor och erfarenheter.

Vad hoppas ni att publiken tar med sig efter konserten?

– Vi vill ingjuta hopp och en känsla av igenkännande genom att dela med av våra egna upplevelser och texter utgående från dem, samt av andras dikter och texter

– Genom att ha en samtalsstund efter konserten ledd av psykoterapeuten Benita Söderström, konkretiseras detta delande på ett fint sätt.

Konsertfakta

  • Sjung sorgen ordnas 15.11 i Virta-kyrkan (Råtorpsv. 8) kl. 17-19. Fritt inträde! Musikdelen strömmas på Vanda svenska församlings kanal på Youtube.
  • Efter konserten samtal med psykoterapeut Benita Söderström.
  • På scenen står musikerna och kompositörerna Carita Holmström och Annika Cleo.
Ulrika Hansson

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Slutet nått