Den kyrkliga samfälligheten i Borgå, där den svenskspråkiga sidan är i ständig minoritet, visar inga tecken på att vilja restaurera det svenska församlingshemmet, som är fuktskadat och saknar varmvatten.
Den kyrkliga samfälligheten i Borgå, där den svenskspråkiga sidan är i ständig minoritet, visar inga tecken på att vilja restaurera det svenska församlingshemmet, som är fuktskadat och saknar varmvatten.

Svenska församlingshemmet i Borgå tillåts förfalla – möjligheten att hyra församlingslokal utreds

Borgå.

Tålamodet tryter i Borgå. – Det är kanske dags att hyra lokal i stället för det fuktskadade svenska församlingshemmet, säger kyrkoherde och domprost Mats Lindgård.

11.9.2020 kl. 10:06

Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling har nu enhälligt beslutat att tillsätta en kommission som ska utreda möjligheten att hyra en församlingslokal.

– Det har varit en känsla av hopplöshet, fast vi gjort allt vi kan har det inte vunnit gehör, och fastigheten blir i sämre skick hela tiden. Någon gång måste man försöka tänka nytt och inte köra huvudet mot väggen hur länge som helst, säger kyrkoherde och domprost Mats Lindgård.

Det är tänkt att kommissionen ska försöka arbeta med snabb tidtabell.

– Våra anställda har levt i ett ovisst läge i många år. Det ligger i allas intresse att vi kommer vidare.

Just nu är verksamheten och de församlingsanställda utspridda på olika adresser, i svenska församlingshemmet, i finska församlingshemmet och i domprostgårdens fastigheter. Några tankar om läge för eller storlek på hyreslokalen finns inte.

– Det måste vi utreda nu. Domkyrkoförsamlingen behöver något eget som vi kan kalla vårt hem, ett svenskt rum i Borgå, säger Lindgård.

Att hyra lokal går helt i linje med vad kyrkan i stort rekommenderar.

– Det som önskas är att församlingarna lägger mindre pengar på egna fastigheter så att det blir mer över för verksamheten.
Coronatiden har också förändrat hur vi ser på den fysiska arbetsplatsens rymlighet.

– Jag tror att distansarbete som en del av arbetet blir en permanent sak, men i vettiga proportioner. Människor mår helt enkelt inte bra av att inte träffas.

Text och foto: Ulrika Hansson