Esbokören Furorna uppträder iförda munskydd.
Esbokören Furorna uppträder iförda munskydd.

Körledare: "Att sjunga med munskydd går om man har god vilja, men roligt är det inte"

körsång.

Den här hösten får församlingarnas körer fundera på om de kan öva trots smittorisken. En del ställer in, andra sjunger i mindre grupper, vädrar och håller avstånd.

2.9.2020 kl. 09:06

– Som vi ju alla vet är körsången väldigt viktig för många människor, därför försöker man göra sitt bästa för att kunna hålla körövningar på något sätt med olika säkerhetsåtgärder, säger Pia Bengts, tf stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik.

När coronasmitta spridits i körer på olika håll i världen vet man inte hur stor roll själva sjungandet haft och hur mycket som berott på den sociala växelverkan i samband med körövningarna.

– Man vet inte ännu med säkerhet hur stor smittorisk det är att sjunga tillsammans, även om det finns många exempel på att så gott som hela körer har smittats när de har sjungit tillsammans. Men det var innan man började hålla de säkerhetsföreskrifter som man nu har, säger Bengts.

Gemenskapen viktig

– Man mår bra av att sjunga i kör. Körsången blev fråntagen människor när den kanske skulle behövts allra mest, säger Susanne Westerlund, ledande kyrkomusiker i Korsholms svenska församling.

I september börjar alla körer och musikgrupper i Korsholms svenska församling öva igen. De flesta körer kommer nu att öva i Korsholms kyrka, där det är lätt att hålla avstånd.

– Vi ser till att man inte möts i dörrarna, utan man går in genom en dörr och ut genom andra.

Akustiken i kyrkan hjälper – åtminstone till viss del.

– Visst är det utmanande, men man kan också säga att det är utvecklande. Att känna att man tar sitt eget ansvar och bidrar till en helhet – så ska ju körsången vara.

Westerlund hoppas att körerna och musikgrupperna ska kunna genomföra några inprickade konserter i höst, till exempel den traditionella allhelgonakonserten. Där blir halva konserten enbart körsång – med kören utspridd över hela läktaren – och andra halvan instrumentalmusik.

– Ifall vi inte kan ha publik då kommer vi ändå att ha konserten, då sänder vi den virtuellt. Jag tror att körerna behöver den här moroten.

Samtidigt känner hon att övningarna är det viktigaste, att uppträda och dela med sig är en guldkant.

– Den gemenskapen man skapar och det vi gör varje vecka, det är det primära.

Sjunger med munskydd

Svenska pensionärsförbundets Esbokör Furorna har brukat öva och uppträda i Esbo svenska församlings utrymmen, men det blir inte av i höst.

– Nu övar vi i stället i hembygdsgården i Lagstad i två olika grupper, berättar körsångaren Benita Bärlund.

Hon har redan hunnit med ett mindre uppträdande, där en grupp från kören sjöng utomhus, höll avstånd till varandra – och sjöng iförda munskydd.

Går det faktiskt att sjunga med munskydd?

– Det går om man har god vilja, men roligt är det inte, säger Bärlund.

Bärlund sörjer alla avbokningar i körprogrammet. Det var meningen att de skulle ha en gemensam julkonsert med en finsk pensionärskör – den blir inte av eftersom Olars kyrka inte får rymma fler än 80 personer, och redan körsångarna är så många att det inte skulle gå att få in publik.

Det ser ändå ut som att de flesta i kören fortsätter komma till övningarna, trots allt.

– Några uteblir och många är oroliga, men de flesta ställer upp.

Inställda övningar

Helsingforsförsamlingarnas gemensamma projektkör Voice har avbokat höstens övningar och hoppas kunna komma igång igen nästa år i stället.

– Just nu är det ganska stor risk att folk varken vill sjunga tillsammans eller komma på konserter, säger Daniela Strömsholm, musikledare i Matteus församling.

Voicekören har enligt henne byggt mycket på stämningen i kören och mellan koristerna. Det hade varit svårt att uppnå samma stämning under nuvarande förhållanden.

– Till exempel skulle vi inte kunna fika och umgås i samband med övningarna. I och med att voicekören är en projektkör har vi haft långa övningar ett par gånger i månaden, medan man nu rekommenderas hålla korta övningar, säger Strömsholm.

I Johannes församling i Helsingfors blir det inga normala körövningar, men under andra halvan av september hoppas man komma igång med en undantagskör, Håll masken-kören, varannan torsdag kväll i den rymliga Johanneskyrkan.

– Något vill vi hitta på om det bara går. Rösten rostar så lätt, säger Dag-Ulrik Almqvist som är kantor i Johannes församling.

– I Johanneskyrkan kan vi lätt hålla säkerhetsavstånd. Vi har tänkt att alla våra körsångare och andra intresserade kunde delta.

Att öva stämsång är svårt när man sitter långt ifrån varandra.

– Varje kväll kommer vi att ha ett särskilt tema, men det blir enkla saker, enstämmig sång, improvisationer och kanon.

Att använda ansiktsmask är han tveksam till.

– I rekommendationerna för körer avråder man från att sjunga med mask. Jag kan tänka mig att det blir besvärligt med mask när man måste andas mer effektivt.

Text: Erika Rönngård, Sofia Torvalds, Emelie Wikblad och Ulrika Hansson

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Slutet nått