Inga-Lene af Hällström är t.f. diakoniarbetare i Kristinestads svenska församling.
Inga-Lene af Hällström är t.f. diakoniarbetare i Kristinestads svenska församling.

"I vanliga fall skulle jag omhulda dem i en varm kram"

Kolumn.

Hur kan jag förmedla omsorg till dem jag bryr mig om? När vi inte kan röra varandra, när ansikten göms bakom munskydd.

2.9.2020 kl. 09:21

Hur ser kärlek ut i handling? Hur kan jag förmedla omsorg till dem jag bryr mig om? Frågorna dyker ibland upp när jag ser på mina barn. Men också många gånger när jag i mitt arbete träffar ensamma, otrygga och sörjande människor.

I vanliga fall skulle jag omhulda dem i en varm kram men i dessa tider är det inte alltid lätt att förmedla omtanke och värme. Med munskydd på blir utmaningen ännu större då det egentligen bara är med ögonen jag kan tala. Ibland känns orden så lätta och obetydliga, de förmedlar inte hela känslan.

Men jag kan ge av min tid och då helst min faktiska närvaro. Det går snabbt att sätta mobilen på ljudlöst, men hur gör jag för att lugna ner alla avbrytande tankar: det som ska skötas på hemvägen, planering av kvällsmaten, vem jag måste komma ihåg att ringa och andra viktiga påminnelser som hjärnan ständigt arbetar med för att hålla i minnet. Det är en utmaning att vara fullständigt närvarande.

Jag tränar på denna färdighet vid varje människomöte. Jag vill att de jag möter ska känna att jag är närvarande med full fokus på dem. Det är olika på dagarna men visst går det åt bättre hållet.

Många gånger har jag kommit på mig själv att jag lyckats stänga ute allt annat och innerligt njuter av stunden och människan mitt emot mig. En dag i trädgårdsgungan blir jag plötsligt medveten om fåglarnas livliga läten, solen som värmer mitt ansikte och den ljuvliga doften från blomrabatten. Vi diskuterar, jag lyssnar med intresse på det som du vill dela med mig. Jag är tacksam att få vara just här, just nu, med just dig!

Text: Inga-Lene af Hällström

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått