Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts församling har förklarats ledig att söka.
Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts församling har förklarats ledig att söka.

Kyrkslätt söker kyrkoherde, Houtskär kaplan

domkapitlet.

Kyrkslätts svenska församling söker en kyrkoherde, Houtskärs kapellförsamling en kaplan. Yvonne Terlinden söker kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling. Bland annat de här nyheterna kommer från domkapitlets sammanträde den 25.8.

26.8.2020 kl. 10:31

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Rune Lindblom förordnas till tf. kaplan 1.9-31.12.2020 och till att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling vid sidan av egen tjänst 1.9-30.2020.

Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Ruth Vesterlund förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst på viss tid 1.9-31.12.2020.

Tf. kaplanen i Iniö kapellförsamling Jussi Meriluoto förordnas att fortsättningsvis 1.10.2020-30.9.2021 sköta kaplanstjänsten Iniö kapellförsamling på deltid.

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande åt Fred Wilén för kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling från 1.9.2020. Förordnandet för tf. kyrkoherden i Matteus församling Fred Wilén avbryts 31.8.2020.

Prosten Helene Liljeström förordnas till tf. kyrkoherde i Matteus församling 1.9.2020-31.12.2021.

Församlingspastorn vid Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet Helena Smeds förordnas till församlingspastor på viss tid 1.9.2020-31.8.2021.

Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Johanna Eisentraut-Söderström beviljas partiell tjänstledighet 1.9.2020 - 31.12.2021.

Församlingspastorn i Agricola svenska församling Martin Jakobsson förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst på deltid (50 %) 1-31.10.2020.

Församlingspastorn i Vanda svenska församling Anu Paavola förordnas till tf. kaplan i samma församling 1.10-31.12.2020.

Församlingspastorn i Vanda svenska församling Jarmo Juntumaa förordnas att fortsättningsvis sköta samma tjänst 21.9-31.12.2020.

Församlingspastorn i Bergö och Petalax församlingar Cay-Håkan Englund beviljas partiell tjänstledighet 1.9.2020 - 31.8.2021.

Församlingspastorn i Finström-Geta församling Alexandra Äng beviljas tjänstledighet 1.9.2020-31.8.2021.

Kaplanen i Pedersöre församling Stefan Erikson avgår 31.1.2021 på egen begäran.

Prosten Johan Candelin beviljas avsked från prästämbetet.

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling har inom utsatt tid sökts av tf. kaplanen i samma församling Niklas Wallis. Domkapitlet har granskat Wallis behörighet och konstaterat honom vara behörig för tjänsten.

Kaplanstjänsten i Karis-Pojo svenska församling har inom utsatt tid sökts av tf. kaplanen i samma församling Yvonne Terlinden. Domkapitlet har granskat Terlindens behörighet och konstaterat henne vara behörig för tjänsten.

Lediga tjänster i stiftet

Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling förklaras ledig att sökas senast 14.9.2020 kl. 15. Tidigare ansökan beaktas. Se kungörelse för mer information.

Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätts svenska församling ledigförklaras att sökas senast 14.9.2020 kl. 15. Valet förrättas som ett indirekt val. Se kungörelse för mer information.

Domkapitlets följande sammanträden: 19.9.2020, 20.10.2020, 10.11.2020, 15.12.2020

Stiftsfullmäktiges följande sammanträde: 3.9.2020

Erika Rönngård

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Slutet nått