Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

Diakonins klientkontakter i Helsingfors har ökat märkbart under undantagstillståndet

diakoniarbete.

Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete.

26.5.2020 kl. 15:48

Enligt statistiken hade diakoniarbetet i Helsingfors ca 2100 kundkontakter i februari, i mars-april var de närmare 2700 per månad. Behovet av ekonomisk hjälp har samtidigt ökat jämfört med början av året, när diakonin delade ut dryga 60 000 euro per månad, till ca 100 000 per månad. Summan omfattar inte all den ekonomiska hjälp som diakonin erbjuder, utöver detta delas exempelvis också matkassar och presentkort ut.

Diakoniarbetet i Helsingfors har fungerat under hela coronatiden och även breddats en del. Man hjälper genom att lyssna, samtala och stöda ekonomiskt. Kontakten har i första hand skötts med hjälp av e-post och per telefon.

Nya stödformer som uppstått under undantagstillståndet är utdelningen av färdiga matkassar samt Helsingfors-hjälpen, ett samarbete med Helsingfors stad där fokus ligger på att hjälpa äldre stadsbor. Också genom dessa nya hjälpformer har nya klienter hittat fram till kyrkans diakoni.

Nya hjälpsökande

Diakoniarbetare Ulla-Maija Tuura i Gamlas berättar att kontakterna via telefon har ökat med åtminstone 20 procent under de senaste veckorna. ”En del av våra långvariga klienter har plötsligt helt försvunnit , samtidigt som helt nya ansikten dykt upp vid utdelningen av matkassar.”

Närmare 2000 matkassar delas för tillfället ut dagligen i Helsingfors. Från församlingarna kommer uppgifter om att de nya hjälpbehövande är exempelvis de som förlorat sina kvälls- och helgjobb, studerande, företagare, människor som jobbar inom kulturbranschen samt familjer och åldringar.

Också i Nordsjö har diakoniarbetarna noterat en ökning av klienter med över en tredjedel. ”Permitterade och arbetslösa syns redan bland våra klienter”, säger ledande diakoniarbetare Pia Nordlund.

”Digi-diskrimineringen har ökat under coronatiden. De som inte har elektronisk apparatur att tillgå blir ännu mera utanför än tidigare”, säger diakoniarbetare Satu Ahonen från domkyrkoförsamlingen.

Ångesten ökar

Utöver det stora behovet av ekonomiskt stöd berättar diakonerna också att ångesten hos klienterna ökat allt eftersom undantagstillståndet dragit ut. ”Särskilt de som befinner sig i olika slags riskgrupper har ett större behov att få prata. Tonen på diskussionen har mörknat längs med veckorna, man hör också självdestruktiva toner hos klienterna”, säger Mia Salmio som är ledande diakoniarbetare i Munksnäs.

Många som ringer talar om ångest, depression och ensamhet som följd av isolering. Sofia Honkanen, ledande diakoniarbetare i Haga, är särskilt oroad över de klienter som redan från tidigare kämpar med den mentala hälsan. ”De långa själavårdssamtalen har ökat. I ensamhet skapar människan ofta sin egen verklighet när det saknas kontaktmöjligheter till andra människor.”

Bildtext: Utdelning av matkassar är en av hjälpformerna under undantagstillståndet. I Kvarnbäcken packas dagligen 2000 kassar åt behövande.

Helsingforsförsamlingarnas diakoniarbete stöder vid olika skeden i livet. Tillsammans med en diakoniarbetare kan du tala om det som tynger dig och tillsammans kan ni leta efter en riktning framåt. Enligt kyrkans statistik hade Helsingfors diakoner dryga 30 000 klientkontakter år 2019. Ekonomisk hjälp delades ut för närmare 940 000 euro.

Nina Österholm

Härskartekniker. En härskarteknik innebär alltid att köra över. Härskartekniker är uttryck för ett fult spel, där makt tas, inte delas, säger Malin Gustavsson. 15.7.2020 kl. 19:00
Camilla Lif är en svensk präst, radioprofil och skribent.

camilla Lif. Den svenska regeringen har tillsatt en kommission för att utvärdera Sveriges hantering av coronapandemin, skriver Kyrkans Tidning. Bland ledamöterna i kommissionen finns också prästen Camilla Lif, tillförordnad kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. 13.7.2020 kl. 08:00
Daniel Norrback kom till tro då han gick på tvåan i gymnasiet. Han konstaterar att hans tro har utvecklats från att ha varit ganska lagisk och pietistisk till att handla mer om Guds nåd.

profilen. Daniel Norrback berättar om de turbulenta veckorna som började med en ful kommentar om prideparader och kulminerade i en polisanmälan. Erfarenheten blev en viktig lärpeng och idag är Norrback försiktig med att ge sig in i teologiska diskussioner. 15.7.2020 kl. 16:00

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17
Slutet nått