Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

Extrainsatt tv-gudstjänst på söndag tar fasta på hoppet i en tid av begränsningar

tv-gudstjänst.

På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand.

27.3.2020 kl. 13:47

Den extra gudstjänsten har satts in för att nå hem till människor nu när de inte kan delta i sin egen församlings gudstjänst.

– Det gällde att agera raskt då Yle erbjöd oss möjligheten att ha en direktsänd gudstjänst som tar fasta på den aktuella situationen, säger Lucas Snellman som är ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

Biskop Bo-Göran Åstrand predikar på temat hopp, som valts med tanke på den rådande situationen.

– Trots allt det vi upplever nu, och allt som begränsar oss, så får vi tro och lita på att hoppet bär oss vidare, säger Lucas Snellman.

"Hoppet bär oss"-gudstjänsten sänds från Åggelby gamla kyrka. Foto: Erika Rönngård

Gudstjänsten sänds från Åggelby gamla kyrka i Helsingfors med medverkande från Petrus församling. Kyrkoherde Daniel Björk är liturg, för musiken står Peter Hilli på orgel och piano, Heidi Åberg på violin och Johan Myrskog medverkar med sången “Strömmar i öknen”.

Gudstjänsten sänds klockan 12 i Yle Fem och i Yle Vega klockan 13.03. Den kan också ses på Arenan från och med klockan 12 på söndag.

På förmiddagen klockan 10 sänds även en finskspråkig gudstjänst från kyrkan i Åggelby, med biskop Teemu Laajasalo som predikant. Även den lyfter fram hoppet som tema.

Det har krävts snabba ryck och en stor arbetsinsats för att få ihop den extra tv-gudstjänsten. I mitten av förra veckan klarnade att gudstjänsten blir av och det gällde att att varsla tv-tekniker och se till att ordna med förhandsinformation, tv-tablåer och textning. Samtidigt gäller det att följa direktivet om att max tio personer får vara inne i kyrkan.

Nästa söndag, den 5 april, sänds också en gudstjänst i Yle Fem. Det blir en repris av en ökenmässa med Vasa svenska församling som spelades in och sändes 2018. Gunnar Särs är liturg och predikant och Trefaldighetskyrkans kör medverkar.

– Ökenmässan är till stilen ganska meditativ, så den passar bra nu under fastan och coronasituationen, säger Lucas Snellman.

Under Stilla veckan tar radioandakterna fasta på händelserna fram till påsken. I morgonens Andrum gör Boris Salo en serie på temat och kvällsandakterna består av aktläsningar med Johan Klingenberg.

Emelie Wikblad
Erika Rönngård

Fler matkassar än vanligt går åt både i Helsingfors och Vasa.

mathjälp. Coronaepidemin har lett till ett ökat behov av mathjälp. De som ordnar matutdelning försöker möta behovet, samtidigt som de fått lägga om verksamheten. 2.6.2020 kl. 15:51

Coronapandemin. Tillsvidare ska man undvika körsång, rekommenderar biskoparna. 2.6.2020 kl. 14:23
Konfirmanderna i Jakobstads svenska församling får vistas på Pörkenäs i sommar. I september får de också övernatta där.

Pörkenäs. Jakobstads svenska församling har omprövat beslutet att inte ordna konfirmandläger i sommar. Församlingen ordnar två dagläger på Pörkenäs. 1.6.2020 kl. 16:32

Åbo akademi. Björn Vikström har blivit utnämnd till professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi för de närmaste fyra åren (1.8.2020-31.7.2024). 1.6.2020 kl. 14:20

pingst. På pingstdagen, söndagen 31.5, sänder Svenska Yle en gudstjänst med rubriken "Anden leder oss" från Brändö kyrka. 30.5.2020 kl. 08:55
Nicklas Storbjörk

Fontana Media. Styrelsen för Fontana Media har utsett Nicklas Storbjörk till ny vd. Han fortsätter som ansvarig redaktör för Kyrkpressen. 28.5.2020 kl. 17:19
Karin Westerlund blev student från Karis-Billnäs gymnasium och Axel Falck blev student från Brändö gymnasium.

studentexamen. Hur har vårens studenter tagit det att de inte får fira en ordentig dimission? Vi pratade med Karin Westerlund från Karis och Axel Falck från Helsingfors. 27.5.2020 kl. 09:40
Klientkontakterna har ökat med en ungefär en tredjedel under de senaste månaderna, många nya klienter har tagit kontakt.

diakoniarbete. Helsingforsarna mår sämre på grund av coronasituationen, det syns i församlingarnas diakoniarbete. 26.5.2020 kl. 15:48
Bengt Norrlin är en av dem som skött strömningen av gudstjänsterna från Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Nu strömmas gudstjänsten från Esse.

strömning. När gudstjänsterna skulle börja strömmas fick kyrkvaktmästarna en ny arbetsuppgift.Den kom över en natt, säger Bengt Norrlin. 25.5.2020 kl. 13:06
Jari Heikkilä är kaplan i den finska församlingen i Väståboland.

Väståboland. Jari Heikkilä brukade sitta på labbet och studera virus, idag är han präst i Väståboland. Men en sak bär han med sig från sitt förflutna: han är noga med att tvätta händerna! 22.5.2020 kl. 09:28
Slutet nått