Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

Extrainsatt tv-gudstjänst på söndag tar fasta på hoppet i en tid av begränsningar

tv-gudstjänst.

På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand.

27.3.2020 kl. 13:47

Den extra gudstjänsten har satts in för att nå hem till människor nu när de inte kan delta i sin egen församlings gudstjänst.

– Det gällde att agera raskt då Yle erbjöd oss möjligheten att ha en direktsänd gudstjänst som tar fasta på den aktuella situationen, säger Lucas Snellman som är ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

Biskop Bo-Göran Åstrand predikar på temat hopp, som valts med tanke på den rådande situationen.

– Trots allt det vi upplever nu, och allt som begränsar oss, så får vi tro och lita på att hoppet bär oss vidare, säger Lucas Snellman.

"Hoppet bär oss"-gudstjänsten sänds från Åggelby gamla kyrka. Foto: Erika Rönngård

Gudstjänsten sänds från Åggelby gamla kyrka i Helsingfors med medverkande från Petrus församling. Kyrkoherde Daniel Björk är liturg, för musiken står Peter Hilli på orgel och piano, Heidi Åberg på violin och Johan Myrskog medverkar med sången “Strömmar i öknen”.

Gudstjänsten sänds klockan 12 i Yle Fem och i Yle Vega klockan 13.03. Den kan också ses på Arenan från och med klockan 12 på söndag.

På förmiddagen klockan 10 sänds även en finskspråkig gudstjänst från kyrkan i Åggelby, med biskop Teemu Laajasalo som predikant. Även den lyfter fram hoppet som tema.

Det har krävts snabba ryck och en stor arbetsinsats för att få ihop den extra tv-gudstjänsten. I mitten av förra veckan klarnade att gudstjänsten blir av och det gällde att att varsla tv-tekniker och se till att ordna med förhandsinformation, tv-tablåer och textning. Samtidigt gäller det att följa direktivet om att max tio personer får vara inne i kyrkan.

Nästa söndag, den 5 april, sänds också en gudstjänst i Yle Fem. Det blir en repris av en ökenmässa med Vasa svenska församling som spelades in och sändes 2018. Gunnar Särs är liturg och predikant och Trefaldighetskyrkans kör medverkar.

– Ökenmässan är till stilen ganska meditativ, så den passar bra nu under fastan och coronasituationen, säger Lucas Snellman.

Under Stilla veckan tar radioandakterna fasta på händelserna fram till påsken. I morgonens Andrum gör Boris Salo en serie på temat och kvällsandakterna består av aktläsningar med Johan Klingenberg.

Emelie Wikblad
Erika Rönngård

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Rolf Steffansson är verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet.

pandemi. Alla missionärer som tillhör riskgrupper har kallats hem från fältet. För övrigt får de som vill stanna i arbetsområdet välja att stanna frivilligt. 23.3.2020 kl. 16:48
Slutet nått