Nya direktiv: fler än tio får delta i jordfästningar, om de är nära anhöriga.
Nya direktiv: fler än tio får delta i jordfästningar, om de är nära anhöriga.

Nya anvisningar: De allra närmaste får delta i jordfästning

jordfästning.

Det begränsade deltagarantalet vid kyrkliga förrättningar har väckt många frågor. Nu är direktiven reviderade: nära anhöriga får delta även om de är fler än tio personer.

18.3.2020 kl. 20:05

Frågan om hur många som får samlas på ett ställe på samma gång har väckt särskilt många frågor när det gällt jordfästningar, eftersom en anhörigs död och jordfästning berör människor på djupet. Nu har myndigheterna på biskoparnas begäran behandlat frågan och kommit till att kyrkan får avgöra frågan om deltagarantal enligt vad kyrkan själv anser vara ändamålsenligt.

Som en följd av det här reviderar biskoparna måndagens anvisningar till församlingarna.

”I en jordfästning får, av pastorala skäl, de allra närmaste anhöriga delta, även om de skulle vara fler än tio personer. För övrigt gäller tidigare riktlinjer om gudstjänster och förrättningar”, slår biskoparna fast i dag.

Om de anhöriga är fler än tio personer rekommenderar biskoparna att de såväl i kyrkan/kapellet som vid graven håller tillräckligt avstånd från varandra, det här på grund av smittorisken. En person med symtom på en luftvägsinfektion ska inte delta, påminner biskoparna.

Vad gäller andra kyrkliga förrättningar ger varje biskop vid behov anvisningar om enskilda fall i sitt eget stift.

Sofia Torvalds

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Slutet nått