Petrus församlings kyrkoherde Daniel Björk och Pedersöre församlings kyrkoherde Kaj Granlund har båda varit tvungna att pausa mycket av verksamheten i sina församlingar.
Petrus församlings kyrkoherde Daniel Björk och Pedersöre församlings kyrkoherde Kaj Granlund har båda varit tvungna att pausa mycket av verksamheten i sina församlingar.

Församlingarna pausar för att hejda coronaviruset

coronaepidemin.

En stor del av församlingarnas verksamhet tar paus under den närmaste tiden. Gudstjänster och förrättningar sköts, men i något anpassad form för att minska risken för smittspridning. Både i Pedersöre församling och i Petrus församling i Helsingfors betonar man att församlingen fortfarande finns till för den som behöver den.

13.3.2020 kl. 11:49

Kyrkoherden i Pedersöre församling Kaj Granlund säger att alla kyrkoherdarna i Pedersöre prosteri haft kontakt i och med det läge som nu råder på grund av coronaviruset.

– Det finns en viss koordinering, även om vi gör lite olika bedömningar lokalt.

I Pedersöre församling ställs alla tjänsteresor in.

– Vi uppmanar också alla anställda att vara ytterst försiktiga med privata resor. Vi är en viktig grupp i hela samhällsfunktionen.

Grunduppgifterna kvarstår

Gudstjänster ordnas till vidare som normalt.

– Gudstjänster och förrättningar hör till våra grunduppgifter. Dop ordnar vi i våra lokaler och jordfästningar i kyrkan. Men vi bokar inte in dopfester, minnesstunder eller bröllopsfester. Det beslutet gäller tills vidare i Pedersöre och Jakobstad.

Från alla kyrkor finns ljudsändningar från gudstjänsterna över nätet varje söndag.

– Vill man ha länkarna till dessa kan man gå in på församlingens webbsida.

Kaj Granlund betonar också att själavården måste finnas.

– Vi måste finnas till för dem som är oroliga och bekymrade. Sedan måste vi se hur och var själavården ordnas.

Läger och utfärder inhiberas, men eftis och dagklubbar är öppna.

– Där följer vi med vad som sker på skolfronten, säger Granlund.

Han ska själv hålla en andakt på ett äldreboende nu under fredagen, men han ringde före och pratade med personalen.

– Vi är välkomna om vi inte har förkylningssymptom och inte varit utomlands, och vi undviker handskakning.
Körverksamheten påverkas också.

– En del körer och körövningar ställs in eftersom många äldre sjunger i körerna.

Nyheter om vad som ordnas och inte lägger de anställda ut på församlingens webbplats, Facebook och Instagram. Och så får man naturligtvis ringa församlingen.

– I ett tryggt samhälle som vårt får man sig en tankeställare när inget blir som det var planerat, avslutar Granlund.

Petrus församling vill utforska icke-fysiska möten

– Om samhället stänger ner stänger församlingen inte ner, vi gör bara på ett annat sätt. Våra anställda jobbar för fullt och lägger kanske till och med i en extra växel, säger Daniel Björk som är kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors.

I Petrus församling funderar man på om det finns olika sätt att mötas utan att göra det fysiskt.

– Kan man till exempel hålla en andakt över nätet så att en person syns och håller andakten och andra kan kommentera under?

– Jag har själv varit med om en bönesamling på nätet och överraskades av hur verkligt det kändes, att jag verkligen var med i en gemenskap och bad. Om jag ska vara ärlig är vi inte riktigt där än, men det är dit våra tankar börjar gå.

Diakoniarbetarna i Petrus församling fortsätter att träffa klienter och alla i personalen är tillgängliga per telefon och e-post.

– Det känns viktigt för oss att vi upprätthåller de centrala delarna av verksamheten, gudstjänsterna och förrättningarna.

Prästerna i församlingen undviker att träffas för att minska risken för att de smittar varandra och se till att det alltid finns någon tillgänglig som kan sköta gudstjänster och förrättningar.

Än så länge är det få som har tagit kontakt med församlingen, enbart enstaka frågor om vilka grupper som fortsätter har kommit in. När det gäller förrättningarna säger Björk att församlingsmedlemmarna själva får avgöra hur de vill göra.

– Om det till exempel handlar om ett dop funderar man kanske över om det är tryggt att bjuda in far- och morföräldrar.

Gudstjänster och förrättningar finns kvar i Petrus församling, men en stor del av den övriga verksamheten tar paus eller övergår till elektronisk form. I mars månad firar man också gudstjänst utan nattvard, och den som deltar i gudstjänsten får ta hem agendan och psalmboken för att kunna använda dem på nytt nästa gång. Hemgrupperna, som oftast består av ett tiotal människor som träffas regelbundet, får själva bedöma hur de vill göra.

– Känslan vi vill visa är att vi inte är rädda, Guds församling tar inte paus.

Text: Erika Rönngård och Ulrika Hansson

boknyheter. Biskop emeritus Gustav Björkstrand ger ut självbiografin På avstånd ser man klarare på Fontana Media i höst. Också Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson är aktuell med en självbiografisk bok. 10.7.2020 kl. 14:07
St. Matthew’s International Lutheran Church är en del av Helsingfors kyrkliga samfällighets arbete. Man samlas till gudstjänst på engelska i Matteuskyrkan i Östra centrum.

Helsingfors . Kristian Willis växte upp med flera språk. Det har han nytta av när han varje söndag firar gudstjänst med människor från världens alla hörn i Östra Centrum i Helsingfors. 6.7.2020 kl. 14:54

diakoni. Är oron över hur ekonomin ska gå ihop ett stort mörkt moln på din sommarhimmel? Ta kontakt med diakonin – där får du både akuthjälp och stöd i att reda ut situationen på längre sikt. 6.7.2020 kl. 14:40
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
Slutet nått