Petrus församlings kyrkoherde Daniel Björk och Pedersöre församlings kyrkoherde Kaj Granlund har båda varit tvungna att pausa mycket av verksamheten i sina församlingar.
Petrus församlings kyrkoherde Daniel Björk och Pedersöre församlings kyrkoherde Kaj Granlund har båda varit tvungna att pausa mycket av verksamheten i sina församlingar.

Församlingarna pausar för att hejda coronaviruset

coronaepidemin.

En stor del av församlingarnas verksamhet tar paus under den närmaste tiden. Gudstjänster och förrättningar sköts, men i något anpassad form för att minska risken för smittspridning. Både i Pedersöre församling och i Petrus församling i Helsingfors betonar man att församlingen fortfarande finns till för den som behöver den.

13.3.2020 kl. 11:49

Kyrkoherden i Pedersöre församling Kaj Granlund säger att alla kyrkoherdarna i Pedersöre prosteri haft kontakt i och med det läge som nu råder på grund av coronaviruset.

– Det finns en viss koordinering, även om vi gör lite olika bedömningar lokalt.

I Pedersöre församling ställs alla tjänsteresor in.

– Vi uppmanar också alla anställda att vara ytterst försiktiga med privata resor. Vi är en viktig grupp i hela samhällsfunktionen.

Grunduppgifterna kvarstår

Gudstjänster ordnas till vidare som normalt.

– Gudstjänster och förrättningar hör till våra grunduppgifter. Dop ordnar vi i våra lokaler och jordfästningar i kyrkan. Men vi bokar inte in dopfester, minnesstunder eller bröllopsfester. Det beslutet gäller tills vidare i Pedersöre och Jakobstad.

Från alla kyrkor finns ljudsändningar från gudstjänsterna över nätet varje söndag.

– Vill man ha länkarna till dessa kan man gå in på församlingens webbsida.

Kaj Granlund betonar också att själavården måste finnas.

– Vi måste finnas till för dem som är oroliga och bekymrade. Sedan måste vi se hur och var själavården ordnas.

Läger och utfärder inhiberas, men eftis och dagklubbar är öppna.

– Där följer vi med vad som sker på skolfronten, säger Granlund.

Han ska själv hålla en andakt på ett äldreboende nu under fredagen, men han ringde före och pratade med personalen.

– Vi är välkomna om vi inte har förkylningssymptom och inte varit utomlands, och vi undviker handskakning.
Körverksamheten påverkas också.

– En del körer och körövningar ställs in eftersom många äldre sjunger i körerna.

Nyheter om vad som ordnas och inte lägger de anställda ut på församlingens webbplats, Facebook och Instagram. Och så får man naturligtvis ringa församlingen.

– I ett tryggt samhälle som vårt får man sig en tankeställare när inget blir som det var planerat, avslutar Granlund.

Petrus församling vill utforska icke-fysiska möten

– Om samhället stänger ner stänger församlingen inte ner, vi gör bara på ett annat sätt. Våra anställda jobbar för fullt och lägger kanske till och med i en extra växel, säger Daniel Björk som är kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors.

I Petrus församling funderar man på om det finns olika sätt att mötas utan att göra det fysiskt.

– Kan man till exempel hålla en andakt över nätet så att en person syns och håller andakten och andra kan kommentera under?

– Jag har själv varit med om en bönesamling på nätet och överraskades av hur verkligt det kändes, att jag verkligen var med i en gemenskap och bad. Om jag ska vara ärlig är vi inte riktigt där än, men det är dit våra tankar börjar gå.

Diakoniarbetarna i Petrus församling fortsätter att träffa klienter och alla i personalen är tillgängliga per telefon och e-post.

– Det känns viktigt för oss att vi upprätthåller de centrala delarna av verksamheten, gudstjänsterna och förrättningarna.

Prästerna i församlingen undviker att träffas för att minska risken för att de smittar varandra och se till att det alltid finns någon tillgänglig som kan sköta gudstjänster och förrättningar.

Än så länge är det få som har tagit kontakt med församlingen, enbart enstaka frågor om vilka grupper som fortsätter har kommit in. När det gäller förrättningarna säger Björk att församlingsmedlemmarna själva får avgöra hur de vill göra.

– Om det till exempel handlar om ett dop funderar man kanske över om det är tryggt att bjuda in far- och morföräldrar.

Gudstjänster och förrättningar finns kvar i Petrus församling, men en stor del av den övriga verksamheten tar paus eller övergår till elektronisk form. I mars månad firar man också gudstjänst utan nattvard, och den som deltar i gudstjänsten får ta hem agendan och psalmboken för att kunna använda dem på nytt nästa gång. Hemgrupperna, som oftast består av ett tiotal människor som träffas regelbundet, får själva bedöma hur de vill göra.

– Känslan vi vill visa är att vi inte är rädda, Guds församling tar inte paus.

Text: Erika Rönngård och Ulrika Hansson

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Slutet nått