Kantorerna Dag-Ulrik Almqvist och Anne Hätönen låter ljuset från Kristusljuset gå vidare.
Kantorerna Dag-Ulrik Almqvist och Anne Hätönen låter ljuset från Kristusljuset gå vidare.

Få ord och många ljus

Earth Hour.

Under Earth Hour den 28 mars slocknar Johanneskyrkans fasadbelysning för en timme. Men inne firas ljusmässa i en kyrka som långsamt lyses upp av levande ljus.

11.3.2020 kl. 00:01

– Ljusmässan är en högmässa med få ord, meditativa sånger och många ljus, säger Dag-Ulrik Almqvist som är kantor i Johannes församling och har ordnat ljusmässor i många år.

I början använde han Per Harlings Mässa med få ord.

– Vi utgår från att man inte pratar sönder saker. Det var där det började, men sedan gjorde vi om enligt det som passade oss.

Den är en enkel mässa där man klarar sig utan psalmbok och sångpapper. Sångerna upprepas många gånger och deltagarna får sjunga med efter hand. Tomas vokalensemble och Sibbo kyrkokör deltar för att stöda församlingen i sången.

Johanneskyrkans fasadbelysning har under många år släckts ner under Earth Hour för att påminna oss om att vi behöver hushålla med jordens resurser. I fjol firades ljusmässan för första gången i samband med Earth Hour.

– Jag tyckte att vi skulle ordna något i samband med Earth Hour, och då föreslog Dag-Ulrik ljusmässan, säger Anne Hätönen som också är kantor i Johannes församling.

Tid att fundera

När man stiger in i Johanneskyrkan för att fira ljusmässa är det bara det stora Kristusljuset som är tänt i mörkret, men under mässan tänder man fler och fler ljus samtidigt som bibeltexterna läses upp.

– Det blir en ganska fin effekt när kyrkan långsamt lyses upp av det ljus som sprider sig från Kristusljuset. Till slut blir hela korgolvet fullt med ljus, säger Almqvist.

Texterna som läses i mässan handlar om ljus och om skapelsen, för att knyta an till Earth Hour-tematiken.

Efter att man firat nattvard infaller en stunds meditativ tystnad.

– Det är en behaglig stillhet. Det finns tid att fundera och sitta i egna tankar, säger Hätönen.

Johannes församling har också ordnat klädbytardag i samband med ekofastan.

– I fjol höll vi klädbytardagen före ljusmässan, men det fungerade inte så bra. Därför har vi delat upp evenemangen på olika dagar i år, säger Almqvist.

Earth Hour startades av Världsnaturfonden (WWF) 2007. Lördagen den 28 mars släcker människor världen över ner sin belysning för en timme för att uppmana politikerna att åtgärda klimatkrisen och bevara den biologiska mångfalden. I Helsingfors kan du fira ljusmässa i Johanneskyrkan under Earth Hour klockan 20.30–21.30.

Erika Rönngård

– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56
Slutet nått