Caroline Sandström jobbar med en ordbok om svenska dialekter i Finland. Hennes favoritplats i stan är Munksnäs bibliotek på Rievägen, nära Munksnäs kyrka.
Caroline Sandström jobbar med en ordbok om svenska dialekter i Finland. Hennes favoritplats i stan är Munksnäs bibliotek på Rievägen, nära Munksnäs kyrka.

En möjlighet att bryta invanda mönster

fasta.

"Jag har under senare år allt mer kommit att uppskatta kyrkoårets växlingar som ger en viss rytm och en möjlighet att fokusera på livet i hela dess mångfald såväl i ljus och glädje som i mörker och sorg."

26.2.2020 kl. 00:01

Många av oss lever ett hektiskt liv med arbetsuppgifter som hopar sig, strama tidtabeller och kanske människor i vår näromgivning som behöver vår hjälp. Mitt i stressen kan fastetiden bli ett tillfälle att stanna upp, söka lugn och ro och samla krafter.

Fastan är en förberedelse inför påsken. Liksom Jesus fastade fyrtio dagar i öknen varar fastan i fyrtio dagar, från askonsdag till påsk. Under fastan får vi tid för bön, rannsakan och stillhet. Fastan är en period under kyrkoåret som ger oss tillfälle att varva ned, välja bort och förbereda oss inför den största kristna högtiden, påsken. Vi följer Kristi lidande och död mot uppståndelse och nytt liv. Jag har under senare år allt mer kommit att uppskatta kyrkoårets växlingar som ger en viss rytm och en möjlighet att fokusera på livet i hela dess mångfald såväl i ljus och glädje som i mörker och sorg.

Också i år kan vi under fastetiden dels gå in i oss själva i tystnad och stillhet, dels tänka över vad vi kunde lämna bort och avstå ifrån. I ett större sammanhang kan vi under fastan tänka på vår omvärld och miljö, Guds skapelse. Hur utnyttjar vi våra naturresurser och hur tar vi hand om vårt jordklot? Vi kan ta tillfället i akt och tänka över vår konsumtion, kanske lämna bort något i vår dagliga kost, kanske avstå från att köpa nya kläder och tänka på hur mycket vatten vi förbrukar.

Jag vill avsluta med några rofyllda rader ur en av Martin Lönnebos böner:

”I tystnaden ber vi, de ordlösa,
till dig, du Oändlige, och du förstår.
I tystnaden betraktar vi dig,
i tystnaden lyssnar vi,
i tystnaden lämnar vi allt till dig,
i tystnaden vilar vi,
belysta av din visdom
värmda av din nåd.”

Caroline Sandström jobbar med en ordbok om svenska dialekter i Finland.

Hennes favoritplats i stan är Munksnäs bibliotek på Rievägen, nära Munksnäs kyrka.

Caroline Sandström

Lekholmen hör till de lägergårdar som stängs fram till årsskiftet.

lägerverksamhet. Coronasituationen får församlingarna att stänga lägergårdarna åtminstone fram till årsskiftet – men Matteus församling ordnar läger på annat håll. 27.10.2020 kl. 14:38
– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Slutet nått