Du räcker till för ett gott föräldraskap, är budskapet i årets kampanj.
Du räcker till för ett gott föräldraskap, är budskapet i årets kampanj.

Stöd för föräldraskapet i fokus för Gemensamt Ansvar

familjevardag.

Det är lättare att vara förälder om det finns någon att vända sig till när man behöver hjälp. Det här har Gemensamt Ansvar tagit fasta på i årets insamling.

12.2.2020 kl. 00:01

I år samlar Gemensamt Ansvar-insamlingen in pengar för att stöda barnfamiljer.

Många upplever en stor osäkerhet kring om de kommer att räcka till som föräldrar. Insamlingschef Tapio Pajunen säger att man genom sociala medier lätt kan tro att alla ens bekanta har barn som sover och äter bra, alltid gör som föräldrarna säger och att barnen dessutom växer upp i vackra och välstädade hem.

Gemensamt Ansvar samarbetar nationellt med Mannerheims barnskyddsförbund och Rädda barnen, och Pajunen berättar att det gemensamma målet är att göra det lokala samarbetet mellan olika aktörer smidigare. Han berättar om ett fall där redan de inledande diskussionerna ledde till en konkret förbättring.

– På en ort ordnade Mannerheims barnskyddsförbund familjecafé i ett utrymme som fungerade väldigt dåligt för ändamålet. Det visade sig att församlingen hade ett utrymme som passade bättre för familjecaféet, och att förbundet kunde använda det i stället.

Hur de insamlade medlen kommer att användas beror alltså på hur de lokala behoven ser ut, men Pajunen säger att det handlar om att understöda förebyggande barnskyddsarbete.

– Det handlar om stödåtgärder till dem som upplever att de har problem, men inte så svåra problem att man skulle behöva hjälp av barnskyddet.

40 procent av de insamlade medlen används i Finland, hälften av dessa 40 procent stannar kvar i den församling som samlat in dem och understöder deras projekt.

Alla behöver en livboj

I Matteus församling kommer den egna andelen att gå till diakonin.

– Vi drömmer om att kunna sponsorera gemensamma lovaktiviteter för barn och deras föräldrar, säger diakoniarbetare Mari Johnson.

Hon upplever att temat för årets insamling är väldigt aktuellt, inte minst för att Matteus församling har en stor andel ensamstående föräldrar på sitt område.

I Petrus församling har man ännu inte fattat beslut om hur pengarna kommer att användas, men de har sedan en tid tillbaka projektet Framåt tillsammans som stöder barnfamiljer. Kajsa Sjöberg är projektledare för Framåt tillsammans och berättar att de sammanför barnfamiljer och frivilliga familjevänner.

– Behovet av stöd är hur stort som helst, vi har knappt behövt göra någon reklam alls och våra frivilliga räcker inte till för alla de familjer som önskat få en familjevän.

Sjöberg säger att hon märkt att det inte alltid handlar om så stora hjälpinsatser.

– För många gör det stor skillnad att man får bli del av en gemenskap. Om det inte finns någon att ringa till när det kör ihop sig blir det tungt.

Också Tapio Pajunen talar om vikten av att föräldrar kan känna trygghet i att det går att få hjälp.

– När man vet att man kan få hjälp blir det lite som en livboj, man vågar simma längre ut.

60 procent av de insamlade pengarna används utomlands, och där samarbetar Gemensamt Ansvar med Kyrkans utlandshjälp.

– Utmaningarna ser helt annorlunda ut i deras arbete. Där handlar föräldrarnas oro ofta om hur de ska säkerställa att de har mat till barnen eller att barnen kan gå i skolan, därför fokuserar man på dessa frågor, säger Pajunen.

Fakta: Gemensamt ansvar

  • Gemensamt Ansvar är en insamling som genomförts i församlingarna i februari, mars och april sedan 1950.
  • I år används de insamlade medlen för att stöda föräldraskap både här hemma i Finland och utomlands via Kyrkans Utlandshjälp.
Erika Rönngård

Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Slutet nått