Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

Vetskapen om döden lär oss leva

prioritera.

– Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen.

11.11.2019 kl. 15:04

Peter Strang är cancerspecialist vid Karolinska institutet i Stockholm. Han säger att insikten om att livet är kort kan hjälpa oss att göra kloka val.

– En svår diagnos leder ofta till en omprioritering. Vi som tror att vi är mitt i livet tänker att vi kan göra allting ”sen”. När man blir sjuk funderar man på vad som är viktigt i livet, vad som är huvudsak och vad som är bisak.
Strang säger att så länge vi är friska är vi teoretiskt medvetna om att vi en dag ska dö, men att vi ofta tror att det inte gäller just oss. Får man ett sjukdomsbesked kan man inte längre vifta bort döden utan måste hitta ett sätt att förhålla sig till den.
– Många har sagt att nu när livet inte längre är självklart blir det värdefullt.

Men det som många längtar efter när de fått en svår sjukdomsdiagnos är inte extravaganta äventyr eller jordenruntresor.
– Det som många anser vara viktigt i den situationen är: vardag.

Hur kan insikten om att vi är dödliga hjälpa oss att leva det liv vi vill? Peter Strang säger att man till exempel när man ska fatta svåra eller dyra beslut kan föreställa sig att man bara har fem eller ett år kvar att leva och fråga sig om det här är vad man skulle vilja göra i så fall.
– Det kan ge perspektiv och påminna om att livet kan vända ganska snabbt.

Man kan visualisera sin livstid genom att rita upp sin livslinje på ett papper. I början av linjen finns födelsen, i slutet döden.
– Sedan krävs det att man är lite ärlig och ritar ett kryss på den del av linjen där man tror att man befinner sig just nu.
Titta sedan på linjen: Det som är till vänster om ditt kryss är tid som redan gått, det som ligger till höger är den tid man hoppas att man har kvar.
– Vad vill jag hinna med under den tiden, vad är viktigt i mitt liv?

Om det känns som om tiden inte räcker till för allt som är viktigt tipsar Strang om att på några lappar skriva ner saker som man känner är viktiga och sedan titta på alla lappar och välja den viktigaste.
– Står det jobb på lappen: Jobba över. Står det familj eller vänner måste du ge dem tid.
Peter Strangs arbete med patienter nära döden har gjort att hans egen syn på döden är lugn och positiv.
– Det kommer alltid en fas när det är tungt och ångestfyllt, men det brukar bli lugnt i slutet. Jag har en varm bild av döden, jag tror inte att döden är något farligt.

Erika Rönngård

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått