Förhoppningen är att begravningsportalen ska hjälpa människor med de praktiska arrangemangen.
Förhoppningen är att begravningsportalen ska hjälpa människor med de praktiska arrangemangen.

Nu kan begravningen bokas på nätet

begravning.

Genom att logga in på begravningsportalen kan du boka både kapell och präst – och församlingen hör av sig till dig så snabbt som möjligt.

31.10.2019 kl. 00:01

– Vi försökte sätta oss in i en anhörigs situation. Vilka saker är viktiga och vilka är mindre viktiga? säger Johan Westerlund. Han är kyrkoherde i Johannes församling, en av de sju församlingar som testat Helsingfors begravningsportal i utvecklingsskedet.

Bland de viktiga sakerna finns tiden mellan det att en person använt portalen för att boka in en begravning och det att prästen tar kontakt – den försöker man göra så kort som möjligt. En annan sak man tänkt på är att göra det enkelt.
– Vi ville bespara människor plågan att ringa till många olika nummer för att boka präst, kyrka och lokal för minnesstunden.

Men det är inte bara för den anhöriga som begravningsportalen kan underlätta de praktiska detaljerna. Även församlingarnas arbete underlättas, vilket förhoppningsvis kommer att frigöra resurser.
– Vi hoppas att det här ska leda till att kyrkans präster allt mera ska bli medvandrare i sorgen – inte bara de som kommer in och sköter en kort förrättning, säger Aarne Kiviniemi , projektchef för begravningsportalen på Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Att bokningarna når församlingen snabbare genom den nya portalen ger prästerna bättre möjligheter att finnas där för de sörjande.

Kiviniemi säger att det mest utmanande under utvecklingsarbetet har varit att Helsingfors har tjugo självständiga församlingar. Självständigheten är något bra, understryker han, men: – När man skapar en gemensam elektronisk tjänst måste man göra processerna mer enhetliga. Annars hade vi mer eller mindre behövt skapa en egen portal för varje församling.

En sak som förenhetligats är valet av kantor, som inte sker separat. I stället följer kantorn med den plats där hen jobbar och väljs alltså i och med att man bokar kyrka eller kapell. Det här innebär att de kyrkor som används av de svenska församlingarna har svenskspråkiga kantorer, medan de finska församlingarnas utrymmen har finskspråkiga kantorer.

– Jag hoppas att portalen kommer att fungera väl och hjälpa människor som ska ordna begravning. Ingen har rutin på sådana här arrangemang, säger Johan Westerlund.

Så här fungerar portalen

Du behöver identifiera dig med bankkoder för att logga in.

I portalen uppger du både ditt eget och den avlidnas personnummer.

Du ombeds uppskatta deltagarantalet för att portalen ska kunna föreslå lämpliga utrymmen.

Du får själv välja mellan församlingarnas präster och kan se prästernas presentationer med bland annat information om vilka språk de talar.

Du kan också boka utrymmen för minnesstunden.

Inom tre vardagar efter att bokningen gjorts tar församlingen kontakt med dig.
Här hittar du portalen: https://asiointi.helsinginseurakunnat.fi/burial

Erika Rönngård

Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Mikaela Björklund har några veckors erfarenhet av stadsdirektörsjobbet. Men i tolv år har arbetet för Närpes tagit upp mycket av hennes tid.

Närpes. Mikaela Björklund är färsk stadsdirektör i Närpes. Bakom sig har hon många år av engagemang i lokalsamhället, med början från när hon var tonåring i församlingen. Tron är grunden hon står på – den gör det naturligt att vilja vara med och bygga samhället för medmänniskorna. 17.9.2020 kl. 10:30
Slutet nått