Anne Koivula blev först jurist och sedan präst.
Anne Koivula blev först jurist och sedan präst.

Vuxna kan lära sig av barnen

Barn i kyrkan.

Anne Koivula är ny präst i Petrus församling. Hon vill ge barnen plats i gudstjänsten så att de ska få känna att de är en del av kyrkans familj.

17.10.2019 kl. 00:01

Sedan början av augusti är Anne Koivula ny präst i Petrus församling med ansvar för barn- och familjearbetet. Innan hon blev prästvigd 2016 hade hon studerat teologi först vid sidan av juridikstudierna och så småningom även vid sidan av jobbet.

– När jag började studera ville jag inte bestämma mig för att bli präst utan valde i stället att studera juridik för att hålla flera dörrar öppna. Jag hade kanske också en snäv bild av vad präster jobbar med.

Juridikstudier föråldras snabbt och därför valde Anne Koivula att först bli färdig med dem. Sedan jobbade hon två år på tingsrätten i Ekenäs och vid Utrikesministeriet, där hon bland annat gått deras diplomatutbildning.

– Genom tingsrätten och utrikesministeriet har jag träffat en hel del olika slags människor, både de som har det väldigt bra i samhället och de som har det väldigt dåligt. Det tycker jag att jag har nytta av nu, för i församlingsarbetet träffar jag ju också många slags familjer, barn och människor.

Anne Koivula gjorde sin församlingspraktik i Petrus för några år sedan, så församlingen var delvis bekant för henne. Sitt första jobb som präst hade hon i Verkosto, en finskspråkig gudstjänstgemenskap i Munksnäs som enligt henne påminner om Pulsgudstjänsten i Petrus församling.

Vill göra barnen delaktiga

Den här hösten leder hon bland annat två musiklekgrupper och en nystartad öppen babyklubb.

– Jag brinner för att barnverksamheten ska få vara en del av församlingens allmänna verksamhet.

Hon berättar att hon tillsammans med kyrkoherden bestämt sig för att under Puls-gudstjänsten välsigna de barn som deltar i Puls barngrupper Coolkids och Barnkyrkan.

– Det är ett enkelt sätt att få barnen att känna att de är en del av kyrkans familj.
– Jag brinner också för att skapa förbindelser mellan de som är aktiva här och de som ännu inte är aktiva. Musiken är också en av mina passioner, jag tycker mycket om både musiken och gemenskapen i musikleken.

Anne Koivula ser fram emot knattekyrkan i slutet av den här månaden, och säger att hon på sikt vill göra det möjligt för barnen att vara aktiva i gudstjänsten.

– Jag vill att barnen inte bara är de som tar emot utan att de också kan ge, både åt andra barn och åt vuxna. Men än så länge handlar mitt jobb mycket om att lära känna familjerna och barnen, det är det viktigaste under mitt första år i församlingen.

Hon trivs med att dela arbetet med barnverksamheten med frivilliga.

– Jag är jätteglad över dem som vill ge av sin tid och kommer hit och leder till exempel Barnkyrkan eller Coolkids. Man ser att de njuter av det de gör. Jag tycker att det ger mycket åt dem som är med, man lär sig mycket av barnen.

Vad har barnen lärt dig?
– En av de bästa saker som barn kan visa oss vuxna är närvaro. De funderar inte så mycket på vad som ska hända nästa vecka utan är med i det som händer just nu. På något sätt har de en bättre inre kontakt.
– Speciellt små barn är sådana de är och utgår från att vi kommer att tycka om dem. Det är något vi vuxna också skulle kunna ta modell av.

Erika Rönngård

– Höstdagarna tappar inte hoppet, fast det känns lite hopplöst, säger Patricia Högnabba.

Höstdagarna. I år ordnas Höstdagarna virtuellt. Dagarna brukar samla hundratals ungdomar varje höst. – Det var både ett svårt och lätt beslut, säger Patricia Högnabba. 26.10.2020 kl. 16:01
Virva Nyback, Bo-Göran Åstrand och Ann-Christine Wiik bekräftar att digitala anteckningar inte förs inom kyrkans själavård och arbetshandledning.

dataintrång. Vi för inga anteckningar om själavårdssamtal, säger diakoniarbetare Ann-Christine Wiik på tal om dataläckan vid vårdbolaget Vastaamo. 26.10.2020 kl. 12:40

FDUV. Nalle Öhman tilldelas Sigfrid Törnqvist-priset för att han på ett banbrytande sätt utvecklat samspelet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sigfrid Törnqvist-priset är instiftat av FDUV:s styrelse. 24.10.2020 kl. 11:00
Biskoparna är eniga om att varningar inte löser en fråga där det råder djup oenighet.

vigsel. Biskoparna är eniga om det att man utdelar varningar till präster som viger par av samma kön inte är rätt väg att gå. 22.10.2020 kl. 13:48
Linus Stråhlman, Harry S. Backström och Rune Johansson ser kaplansvalet från olika håll.

Kaplansval. Det uppskjutna kaplansvalet i Houtskär fortsätter att dela åsikterna. Ordföranden i kapellrådet betecknar det som en delseger. Kyrkoherden frågar sig om det är juridiskt hållbart. Och domkapitlet hänvisar till kyrkoordningen. 22.10.2020 kl. 12:21
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Slutet nått