Storm om tro i Svenska kyrkan

17.10.2013
Ärkebiskopsvalet i Svenska kyrkan blev hett stoff på mållinjen. Från att ha varit ganska måttligt intressant för de svenska medierna blev valet förstasidesstoff veckan innan valdagen.
Katalysatorn var inte någon enskild bland kandidaterna, ingen påkostad mediekampanj – utan en pensionerad präst och dubbeldoktor som tappade tron på sin gemenskap. Professor em. Eva Hambergs samvete höll inte längre för uppdraget som ledamot i Svenska kyrkans läronämnd, där hon suttit med i flera år under ärkebiskop Wejryds ledning. Efter att ha hört en valutfrågning av ärkebiskopskandidaterna, hoppade hon av i besvikelse över svaren. Dessutom lämnar hon prästämbetet och den kyrka hon tjänat i flera decennier. Hamberg har forskat i sekulariseringsprocesser, och anser att hon inte längre vill medverka till den sekularisering hon ser inom Svenska kyrkan. Det är hårda ord mot det egna samfundet. Samtidigt är det också ett kirurgiskt snitt i en enskild människas liv som är långt ifrån smärtfritt. ”Jag har länge funderat under stor vånda om det är rätt att vara kvar”, kommenterar hon.

Reaktionen på denna relativt okända emeritusprofessors avhopp blev oväntat stor i grannlandet. Naturligtvis lyftes den fram på kyrkligt håll. Tidningen Dagen, med koppling till pingströrelsen,  lät Eva Hamberg föra fram sin kritik över att biskopskandidaterna svävat på målet både när det gäller trosbekännelsen och frågan om hurvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed.

Hon är också grundligt besviken på att Svenska kyrkan, som till skillnad från hos oss skildes från staten först år 2000, inte har avpolitiserats efter separationen. Tvärtom anser Hamberg att det kyrkoval som förrättades i höst var mer politiskt än någonsin på bekostnad av lära och tro.

Bland dem som är kvar i Svenska kyrkans fålla är reaktionerna blandade. En del vänder sig mot förenklingar och ”trospoliser”, och talar om tvånget att svara med nyanser på ja-nej-frågor som borde få mer djup än så. Andra, och ganska många om man skummar igenom kommentarsfälten i olika medier, håller med Eva Hamberg när hon säger att kyrkan verkar skämmas för sin tro och har glömt att centrum för den handlar om Jesus.

Möjligen är den debatt som kom igång viktigare än själva valet och utgången av det –något som klarnar den tisdag när KP går i tryck.

Det ger Svenska kyrkan, och varför inte andra samfund, en orsak att se över sin identitet och förankring. Vad är det skäl att inte ge avkall på? För det är inte så att omvärlden kräver att kyrkan ska vara fluffig och fadd i allt. Nej, under debatten dyker även Svenska Dagbladet in och undrar om inte kyrkan tror på sin egen storhet, Jesus Kristus. ”Ett trossamfund som vänder trossatserna ryggen tappar snart sig själv”, skriver alltså den svenska tidningsdraken uppfordrande på ledarplats. Det om något är i sin tur ett bevis på att kristendomen fortfarande pulserar i det svenska samhället.
May Wikström
Till de konstigaste saker Haje Abrahamsson gjort under coronaisoleringen hör att hon öppnade en byrå för flygande mattor och kokade grankottssirap!

utmaningar. Haje Abrahamsson är skådespelare och mamma till ett barn med specialbehov. – Det jag gör kan tyckas tungt, men det är roligt och djupt meningsfullt. 5.6.2020 kl. 10:39
En chaufför påverkar stämningen i hela bussen, bland annat därför tycker Rune Packalen att det är viktigt att kunna bjuda på sig själv.

sibbo. Rune Packalen kallas för församlingens tredje diakon. Som busschaufför har han fört många förtroliga samtal. En stor tragedi har färgat hans eget liv, och gjort honom till en lyssnare. 4.6.2020 kl. 14:11
Mattias Åhman i sitt rätta element, i köket.

Personligt. Kocken Mattias Åhman är en tävlingsmänniska. Vad han än gör strävar han efter att bli bra på det. Nu satsar han på att fortsätta bygga upp restaurang Hejm som fått öppna igen. 4.6.2020 kl. 11:11
Heidi Finnilä är aktuell med podden ”Min galna mamma” som hon gör tillsammans med dottern Vivi Vesterinen. I podden diskuterar de svåra ämnen som psykisk ohälsa, skilsmässa och förhållandet till alkohol.

Depression. För känslig, för högljudd, för hudlös. Efter flera svåra depressioner har Heidi Finnilä lärt sig att se på sig själv med nåd. – Jag skäms inte för att jag är en liten ömklig varelse, inte tuffare än så här. 3.6.2020 kl. 15:08
Juldagsfirande i Dunga.

mission. Om Gud vill och flygen går återvänder Chamilla och Kristian Sjöbacka till Kenya så snart de kan. ”Får man trivas så här bra på missionsfältet?” har de ibland frågat sig. Landet och arbetet har förändrats sedan de första gången åkte ut som missionärer. 4.6.2020 kl. 09:19
Fler matkassar än vanligt går åt både i Helsingfors och Vasa.

mathjälp. Coronaepidemin har lett till ett ökat behov av mathjälp. De som ordnar matutdelning försöker möta behovet, samtidigt som de fått lägga om verksamheten. 2.6.2020 kl. 15:51

Coronapandemin. Tillsvidare ska man undvika körsång, rekommenderar biskoparna. 2.6.2020 kl. 14:23
Konfirmanderna i Jakobstads svenska församling får vistas på Pörkenäs i sommar. I september får de också övernatta där.

Pörkenäs. Jakobstads svenska församling har omprövat beslutet att inte ordna konfirmandläger i sommar. Församlingen ordnar två dagläger på Pörkenäs. 1.6.2020 kl. 16:32

Åbo akademi. Björn Vikström har blivit utnämnd till professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi för de närmaste fyra åren (1.8.2020-31.7.2024). 1.6.2020 kl. 14:20

pingst. På pingstdagen, söndagen 31.5, sänder Svenska Yle en gudstjänst med rubriken "Anden leder oss" från Brändö kyrka. 30.5.2020 kl. 08:55