Storm om tro i Svenska kyrkan

17.10.2013
Ärkebiskopsvalet i Svenska kyrkan blev hett stoff på mållinjen. Från att ha varit ganska måttligt intressant för de svenska medierna blev valet förstasidesstoff veckan innan valdagen.
Katalysatorn var inte någon enskild bland kandidaterna, ingen påkostad mediekampanj – utan en pensionerad präst och dubbeldoktor som tappade tron på sin gemenskap. Professor em. Eva Hambergs samvete höll inte längre för uppdraget som ledamot i Svenska kyrkans läronämnd, där hon suttit med i flera år under ärkebiskop Wejryds ledning. Efter att ha hört en valutfrågning av ärkebiskopskandidaterna, hoppade hon av i besvikelse över svaren. Dessutom lämnar hon prästämbetet och den kyrka hon tjänat i flera decennier. Hamberg har forskat i sekulariseringsprocesser, och anser att hon inte längre vill medverka till den sekularisering hon ser inom Svenska kyrkan. Det är hårda ord mot det egna samfundet. Samtidigt är det också ett kirurgiskt snitt i en enskild människas liv som är långt ifrån smärtfritt. ”Jag har länge funderat under stor vånda om det är rätt att vara kvar”, kommenterar hon.

Reaktionen på denna relativt okända emeritusprofessors avhopp blev oväntat stor i grannlandet. Naturligtvis lyftes den fram på kyrkligt håll. Tidningen Dagen, med koppling till pingströrelsen,  lät Eva Hamberg föra fram sin kritik över att biskopskandidaterna svävat på målet både när det gäller trosbekännelsen och frågan om hurvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed.

Hon är också grundligt besviken på att Svenska kyrkan, som till skillnad från hos oss skildes från staten först år 2000, inte har avpolitiserats efter separationen. Tvärtom anser Hamberg att det kyrkoval som förrättades i höst var mer politiskt än någonsin på bekostnad av lära och tro.

Bland dem som är kvar i Svenska kyrkans fålla är reaktionerna blandade. En del vänder sig mot förenklingar och ”trospoliser”, och talar om tvånget att svara med nyanser på ja-nej-frågor som borde få mer djup än så. Andra, och ganska många om man skummar igenom kommentarsfälten i olika medier, håller med Eva Hamberg när hon säger att kyrkan verkar skämmas för sin tro och har glömt att centrum för den handlar om Jesus.

Möjligen är den debatt som kom igång viktigare än själva valet och utgången av det –något som klarnar den tisdag när KP går i tryck.

Det ger Svenska kyrkan, och varför inte andra samfund, en orsak att se över sin identitet och förankring. Vad är det skäl att inte ge avkall på? För det är inte så att omvärlden kräver att kyrkan ska vara fluffig och fadd i allt. Nej, under debatten dyker även Svenska Dagbladet in och undrar om inte kyrkan tror på sin egen storhet, Jesus Kristus. ”Ett trossamfund som vänder trossatserna ryggen tappar snart sig själv”, skriver alltså den svenska tidningsdraken uppfordrande på ledarplats. Det om något är i sin tur ett bevis på att kristendomen fortfarande pulserar i det svenska samhället.
May Wikström

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00