"Möjligt att kyrkomötet går åt ett lite öppnare håll"

kyrkomötesval.

De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen.

13.2.2020 kl. 14:03

Forskaren Veli-Matti Salminen vid Kyrkans forskningscentral säger att man kan dela upp de nya kyrkomötesombuden i fyra grupper.

De som betonar Bibeln och bekännelsen utgör en dryg tiondel av de invalda, de moderata konservativa, som påminner om kyrkans grunduppgift men vill föra dialog, är cirka 40 procent. De moderata liberalerna, som vill förnya kyrkan men samtidigt strävar efter samförstånd, är ungefär en fjärdedel, medan en annan fjärdedel av ombuden talar för förnyelse och jämställdhet.

– De mest strikta konservativa har fått in något färre kandidater än tidigare. Men mellangrupperna – moderata konservativa och liberala, de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – har också gått framåt. Det är möjligt att kyrkomötet går åt ett lite öppnare håll, säger Salminen.

Det nya kyrkomötet har 53 män (år 2016 var de 61) och 42 kvinnor (mot 35 i förra valet). Kvinnorna är i majoritet i Esbo, Helsingfors, Kuopio och S:t Michels stift. Det lysande undantaget är Tammerfors stift, som inte har en enda kvinna i kyrkomötet.

– Det är nog märkligt. En tredjedel av kandidaterna i Tammerfors stift var ändå kvinnor, och de fick fyra ombud från den mer liberala listan ”Avara kirkko”. Det måste handla om ett sammanträffande. Till exempel Uleåborgs stift, som ju är ett konservativare stift, valde in fyra kvinnor i kyrkomötet, säger Salminen.

Borgå stift hade i det här valet åsiktslistor både för prästombuden och lekmannaombuden. Tidigare var lekmannakandidaterna fördelade på två geografiska listor.

– Det här är en trend som man märker av i alla stift. I det här valet fanns det inte många regionala listor, säger Veli-Matti Salminen.

Sofia Torvalds

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Igår röstade stiften om ombud till kyrkomötet och medlemmar till stiftsfullmäktige.

val. Under de kommande fyra åren representeras Borgå stift av prästombuden Mia Anderssén-Löf och Rolf Steffansson och lekmannaombuden Ulla-Maj Wideroos, Göran Stenlund och Patrik Hagman i kyrkomötet, kyrkans riksdag. 12.2.2020 kl. 16:49
Slutet nått