Du räcker till för ett gott föräldraskap, är budskapet i årets kampanj.
Du räcker till för ett gott föräldraskap, är budskapet i årets kampanj.

Stöd för föräldraskapet i fokus för Gemensamt Ansvar

familjevardag.

Det är lättare att vara förälder om det finns någon att vända sig till när man behöver hjälp. Det här har Gemensamt Ansvar tagit fasta på i årets insamling.

12.2.2020 kl. 00:01

I år samlar Gemensamt Ansvar-insamlingen in pengar för att stöda barnfamiljer.

Många upplever en stor osäkerhet kring om de kommer att räcka till som föräldrar. Insamlingschef Tapio Pajunen säger att man genom sociala medier lätt kan tro att alla ens bekanta har barn som sover och äter bra, alltid gör som föräldrarna säger och att barnen dessutom växer upp i vackra och välstädade hem.

Gemensamt Ansvar samarbetar nationellt med Mannerheims barnskyddsförbund och Rädda barnen, och Pajunen berättar att det gemensamma målet är att göra det lokala samarbetet mellan olika aktörer smidigare. Han berättar om ett fall där redan de inledande diskussionerna ledde till en konkret förbättring.

– På en ort ordnade Mannerheims barnskyddsförbund familjecafé i ett utrymme som fungerade väldigt dåligt för ändamålet. Det visade sig att församlingen hade ett utrymme som passade bättre för familjecaféet, och att förbundet kunde använda det i stället.

Hur de insamlade medlen kommer att användas beror alltså på hur de lokala behoven ser ut, men Pajunen säger att det handlar om att understöda förebyggande barnskyddsarbete.

– Det handlar om stödåtgärder till dem som upplever att de har problem, men inte så svåra problem att man skulle behöva hjälp av barnskyddet.

40 procent av de insamlade medlen används i Finland, hälften av dessa 40 procent stannar kvar i den församling som samlat in dem och understöder deras projekt.

Alla behöver en livboj

I Matteus församling kommer den egna andelen att gå till diakonin.

– Vi drömmer om att kunna sponsorera gemensamma lovaktiviteter för barn och deras föräldrar, säger diakoniarbetare Mari Johnson.

Hon upplever att temat för årets insamling är väldigt aktuellt, inte minst för att Matteus församling har en stor andel ensamstående föräldrar på sitt område.

I Petrus församling har man ännu inte fattat beslut om hur pengarna kommer att användas, men de har sedan en tid tillbaka projektet Framåt tillsammans som stöder barnfamiljer. Kajsa Sjöberg är projektledare för Framåt tillsammans och berättar att de sammanför barnfamiljer och frivilliga familjevänner.

– Behovet av stöd är hur stort som helst, vi har knappt behövt göra någon reklam alls och våra frivilliga räcker inte till för alla de familjer som önskat få en familjevän.

Sjöberg säger att hon märkt att det inte alltid handlar om så stora hjälpinsatser.

– För många gör det stor skillnad att man får bli del av en gemenskap. Om det inte finns någon att ringa till när det kör ihop sig blir det tungt.

Också Tapio Pajunen talar om vikten av att föräldrar kan känna trygghet i att det går att få hjälp.

– När man vet att man kan få hjälp blir det lite som en livboj, man vågar simma längre ut.

60 procent av de insamlade pengarna används utomlands, och där samarbetar Gemensamt Ansvar med Kyrkans utlandshjälp.

– Utmaningarna ser helt annorlunda ut i deras arbete. Där handlar föräldrarnas oro ofta om hur de ska säkerställa att de har mat till barnen eller att barnen kan gå i skolan, därför fokuserar man på dessa frågor, säger Pajunen.

Fakta: Gemensamt ansvar

  • Gemensamt Ansvar är en insamling som genomförts i församlingarna i februari, mars och april sedan 1950.
  • I år används de insamlade medlen för att stöda föräldraskap både här hemma i Finland och utomlands via Kyrkans Utlandshjälp.
Erika Rönngård

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått