Stina Lindgård och Berndt Berg firades med kaffe och kaka före domkapitlets sammanträde idag.
Stina Lindgård och Berndt Berg firades med kaffe och kaka före domkapitlets sammanträde idag.

Stina Lindgård och Berndt Berg tog emot medaljer

medaljer.

Biskop Bo-Göran Åstrand premierade idag personer som arbetat länge och förtjänstfullt för kyrkan och stiftet.

6.2.2020 kl. 15:22

I samband med domkapitlets sammanträde idag fick kyrkoherde Stina Lindgård ta emot Pro ecclesia-medaljen. Kyrkoherde Berndt Berg fick ta emot Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons Orden – dessutom fick han prosttiteln.
– Du har länge varit kontraktsprost, men nu får du behålla titeln också när det uppdraget tar slut, sa biskop Bo-Göran Åstrand.

Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska församling, fick Pro Ecclesia-medaljen för sitt breda arbete i kyrkans tjänst.
– Du har arbetat som kanslist, ledande ungdomsarbetsledare, församlingspastor och kyrkoherde. Du har verkat som utbildningssekreterare i Borgå stift, och som verksamhetsledare. Dessutom har du arbetat med fackliga ärenden, sa biskop Bo-Göran Åstrand då medaljen överräcktes.

Berndt Berg premierades för sin långa karriär som kyrkoherde och kontraktsprost.
– Du har på ett förtjänstfullt sätt skött utvecklingen av församlingens förvaltning, och också varit engagerad i flykting- och vänförsamlingsarbete, sa Åstrand då han läste upp prismotiveringarna.

Själv konstaterade Berndt Berg att han är kyrkans "slitvarg".
– När jag började som kyrkoherde tyckte jag inte om administration, men med åren har jag börjat tycka om det, sa han.

Dessutom fick byråsekreterare Christine Tallberg ta emot en medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden.

Anders Lindström, kyrkoherde i Ekenäsnejdens svenska församling, beviljades Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden. Han kommer att ta emot sitt förtjänsttecken i samband med en församlingsfest i Ekenäsnejdens svenska församling 27.2.2020.

Sofia Torvalds

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått