Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors är annorlunda

Helsingfors.

Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst.

16.1.2020 kl. 00:01

Biskop Bo-Göran Åstrand och hustrun Karin flyttade till biskopsgården i Borgå från Jakobstad i början av hösten.
– Vi trivs i omgivningen. Förutom Gamla stan gillar vi också närheten till Helsingfors.

Under sina första månader som biskop har han hunnit märka att församlingarna i Helsingfors verkar under andra förhållanden än det övriga stiftet.
– Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större och av ett annat slag. Men de lösningar man hittar i Helsingfors kan bli aktuella för andra församlingar med tiden.

Församlingarna i Helsingfors kan inte luta sig lika mycket mot traditionen av kyrklighet som på annat håll.
– I Helsingfors finns inte samma tradition av ”så här har vi alltid gjort”. I dag ser vi effekten av att de unga vuxna som skrev ut sig när de var i 18-19-årsåldern inte längre upplever det naturligt att låta döpa sina barn.
Men loppet är inte alls kört, säger biskopen.
– Vi måste hitta andra infallsvinklar och målmedvetet jobba med de här frågorna. Dopdagen och fadderdagen är bra exempel på hur man kan lyfta fram de här sakerna.

Det att traditionen har tagit ett steg åt sidan ger också utrymme för annat.
– En ung präst berättade för mig att hon märker att det finns en fräschör och en nyfikenhet på vad kristen tro är bland ungdomarna i dag. De har inte så mycket fördomar.

Reser gärna med nattåget
Den kristna tron har bärande teman som alltid funnits, och han vill gärna lyfta fram tre av dem.
– Det första är att det är tryggt att förtrösta på Gud och se att livet är inflätat i ett större sammanhang. Det andra är omsorgen om medmänniskan. Kyrkan har lyckats skapa gemenskaper där man faktiskt bryr sig om varandra. Det tredje är vårt ansvar för skapelsen. Kristen tro är relevant i klimatångestens tid.

I sitt uppdrag som biskop reser han runt i hela Svenskfinland.
– Till en del ställen och på grund av tidsramarna måste jag köra bil, då kör jag en Ford Focus som inte orsakar så mycket utsläpp. När jag kan åker jag tåg. Jag har märkt att jag sover mycket gott på nattåget och det är fint att kunna lägga sig på tåget i Österbotten och på morgonen vakna i centrum av Helsingfors.
– Flyget undviker jag så mycket jag kan, jag tycker att det är onödigt att sitta så där högt upp om jag inte måste.

Söndagen den 26 januari klockan 18 gästar biskopen kvällsmässan i Matteuskyrkan (Åbohusvägen 3). Dit är vägen kort från Borgå.

Erika Rönngård
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33

forskning. Under årets första stiftsseminarium föreläser biskop Bo-Göran Åstrand, Sara Gehlin och Björn Vikström. 13.1.2020 kl. 15:36
Magnus och Anna Dahlbacka under utgivningsfesten Maralal i december.

bibelöversättning. Sedan 2004 har Kronobyborna Magnus och Anna Dahlbacka arbetat med att översätta Bibeln till samburu. De fick börja från början. Först fick de lära sig språket, sedan skapa dess skriftspråk. 13.1.2020 kl. 11:53
Kronoby kyrka var välfylld när den nybildade församlingen höll sin första mässa på söndagen.

församlingssammanslagning. – Historiens vingslag går över vår bygd, konstaterade Anders Store när han som nyinstallerad kyrkoherde höll sin första predikan i nya Kronoby församling på söndagen. Vid årsskiftet gick Terjärv, Nedervetil och Kronoby samman till en församling. 5.1.2020 kl. 15:28
Slutet nått