Att Johan Myrskog började skriva lovsånger handlar delvis om hur hans egen tro och Gudsrelation utvecklats.
Att Johan Myrskog började skriva lovsånger handlar delvis om hur hans egen tro och Gudsrelation utvecklats.

Ett nytt inhemskt album med lovsånger är skrivet av ett gäng från Petrus församling

lovsång.

När musiker från Petrus församling i Helsingfors släpper ett nytt album är målet inte att skapa hitsinglar – utan att göra lovsångsmusik som känns relevant i Finland år 2020.

30.12.2019 kl. 16:14

Det nya året bjuder på ett nytt inhemskt album med lovsånger. Liv i överflöd släpps på Spotify i januari och ett smakprov i form av singeln Strömmar i öknen går redan att lyssna på.

Sångerna är skrivna och inspelade av ett gäng från Petrus församling i Helsingfors.

– Jag tyckte det var dags att skriva ny musik, säger Johan Myrskog, som tog initiativet till det nya albumet och själv har skrivit fyra av de fem sångerna.

– Det var som att jag plötsligt hade en massa låtar i mina händer som jag kände: de här behöver jag göra något med. Särskilt en av låtarna var som en download från himlen. Här: ta och gör något med den här.

Den femte sången är skriven av Susanna Sandell. Hon hade blivit tillfrågad att vara med i lovsångsprojektet som pianist och sångare, men en morgon när hon satt och spelade piano började hon spontant skriva.

– Det blev snabbt en sång, jag skrev den under kanske tjugo minuter. Det är en lugn och enkel lovsång, säger Susanna Sandell. Foto: Privat

Texten till Underbart skapad är inspirerad av psaltarpsalm 139.

Hon skickade en ljudfil till Johan Myrskog, som tyckte att den skulle fungera i helheten på albumet.

Riktiga människor bakom musiken

För Susanna Sandell är det viktigaste att lovsång känns äkta, inte att den faller inom en viss stil eller genre.

– Jag tycker det är skönt att det finns olika typer av lovsångsmusik. Det jag tycker är kul med de här låtarna är att de är väldigt olika musikaliskt och genremässigt. Att det finns en frihet att lovsjunga med det man själv kan, med det man själv tycker om – det tycker jag är viktigt.

Johan Myrskog kan tycka att den dominerande ”lovsångsgenren” har en tendens röra sig i samma hjulspår.

– Det finns ett visst sound, som kommer från USA och England, som fungerar jättebra. Det kommer nya goda låtar hela tiden, som inspirerar mycket till att själv skriva och till att växa i att lovsjunga och tillbe.

Men med det nya albumet vill de inte bara följa en färdig form, utan göra musik som är relevant i den egna vardagen och på sitt eget språk.

– Jag tycker det är viktigt att ha sånger som talar till den verklighet som vi lever i just här, just nu, säger Myrskog.

Det ska också höras att det finns riktiga människor bakom musiken. Han ser charmen i att låta små imperfektioner vara kvar.

– Vi har inte velat överproducera albumet.

Sånger som blir församlingens egna

Samtidigt som soundet är eget ska musiken också vara lättillgänglig för en vanlig församlingsmedlem – annars tjänar musiken inte sitt syfte.

– Det handlar inte nödvändigtvis om artistskap utan om hur vi kan tjäna församlingen och nå ut till människor, själva stiga åt sidan och i stället peka på Jesus, säger Johan Myrskog. Jag tänker ju aldrig: ”Hur kan jag göra en hitsingel?”

Han har märkt att för honom börjar annat låtskrivande lätt handla mycket om att förverkliga sig själv.

– Men i det här projektet handlar det väldigt lite om mig själv. Jag har kanske varit den som tagit tag i det, men målet har varit att kunna involvera så många som möjligt och göra det till en församlingsgrej.

Att det är roligt att göra musik tillsammans är inte heller oväsentligt. På albumet medverkar både församlingsanställda och -medlemmar med sång, musik och grafisk design.

De hoppas att musiken inte bara ska stanna inom Petrus utan också få inspirera och tjäna på andra ställen.

– Det handlar sist och slutligen om att Guds rike ska få bryta ny mark. Både inom församlingar och utanför, säger Myrskog.

Emelie Wikblad
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01

forskning. Under årets första stiftsseminarium föreläser biskop Bo-Göran Åstrand, Sara Gehlin och Björn Vikström. 13.1.2020 kl. 15:36
Magnus och Anna Dahlbacka under utgivningsfesten Maralal i december.

bibelöversättning. Sedan 2004 har Kronobyborna Magnus och Anna Dahlbacka arbetat med att översätta Bibeln till samburu. De fick börja från början. Först fick de lära sig språket, sedan skapa dess skriftspråk. 13.1.2020 kl. 11:53
Slutet nått