Att Johan Myrskog började skriva lovsånger handlar delvis om hur hans egen tro och Gudsrelation utvecklats.
Att Johan Myrskog började skriva lovsånger handlar delvis om hur hans egen tro och Gudsrelation utvecklats.

Ett nytt inhemskt album med lovsånger är skrivet av ett gäng från Petrus församling

lovsång.

När musiker från Petrus församling i Helsingfors släpper ett nytt album är målet inte att skapa hitsinglar – utan att göra lovsångsmusik som känns relevant i Finland år 2020.

30.12.2019 kl. 16:14

Det nya året bjuder på ett nytt inhemskt album med lovsånger. Liv i överflöd släpps på Spotify i januari och ett smakprov i form av singeln Strömmar i öknen går redan att lyssna på.

Sångerna är skrivna och inspelade av ett gäng från Petrus församling i Helsingfors.

– Jag tyckte det var dags att skriva ny musik, säger Johan Myrskog, som tog initiativet till det nya albumet och själv har skrivit fyra av de fem sångerna.

– Det var som att jag plötsligt hade en massa låtar i mina händer som jag kände: de här behöver jag göra något med. Särskilt en av låtarna var som en download från himlen. Här: ta och gör något med den här.

Den femte sången är skriven av Susanna Sandell. Hon hade blivit tillfrågad att vara med i lovsångsprojektet som pianist och sångare, men en morgon när hon satt och spelade piano började hon spontant skriva.

– Det blev snabbt en sång, jag skrev den under kanske tjugo minuter. Det är en lugn och enkel lovsång, säger Susanna Sandell. Foto: Privat

Texten till Underbart skapad är inspirerad av psaltarpsalm 139.

Hon skickade en ljudfil till Johan Myrskog, som tyckte att den skulle fungera i helheten på albumet.

Riktiga människor bakom musiken

För Susanna Sandell är det viktigaste att lovsång känns äkta, inte att den faller inom en viss stil eller genre.

– Jag tycker det är skönt att det finns olika typer av lovsångsmusik. Det jag tycker är kul med de här låtarna är att de är väldigt olika musikaliskt och genremässigt. Att det finns en frihet att lovsjunga med det man själv kan, med det man själv tycker om – det tycker jag är viktigt.

Johan Myrskog kan tycka att den dominerande ”lovsångsgenren” har en tendens röra sig i samma hjulspår.

– Det finns ett visst sound, som kommer från USA och England, som fungerar jättebra. Det kommer nya goda låtar hela tiden, som inspirerar mycket till att själv skriva och till att växa i att lovsjunga och tillbe.

Men med det nya albumet vill de inte bara följa en färdig form, utan göra musik som är relevant i den egna vardagen och på sitt eget språk.

– Jag tycker det är viktigt att ha sånger som talar till den verklighet som vi lever i just här, just nu, säger Myrskog.

Det ska också höras att det finns riktiga människor bakom musiken. Han ser charmen i att låta små imperfektioner vara kvar.

– Vi har inte velat överproducera albumet.

Sånger som blir församlingens egna

Samtidigt som soundet är eget ska musiken också vara lättillgänglig för en vanlig församlingsmedlem – annars tjänar musiken inte sitt syfte.

– Det handlar inte nödvändigtvis om artistskap utan om hur vi kan tjäna församlingen och nå ut till människor, själva stiga åt sidan och i stället peka på Jesus, säger Johan Myrskog. Jag tänker ju aldrig: ”Hur kan jag göra en hitsingel?”

Han har märkt att för honom börjar annat låtskrivande lätt handla mycket om att förverkliga sig själv.

– Men i det här projektet handlar det väldigt lite om mig själv. Jag har kanske varit den som tagit tag i det, men målet har varit att kunna involvera så många som möjligt och göra det till en församlingsgrej.

Att det är roligt att göra musik tillsammans är inte heller oväsentligt. På albumet medverkar både församlingsanställda och -medlemmar med sång, musik och grafisk design.

De hoppas att musiken inte bara ska stanna inom Petrus utan också få inspirera och tjäna på andra ställen.

– Det handlar sist och slutligen om att Guds rike ska få bryta ny mark. Både inom församlingar och utanför, säger Myrskog.

Emelie Wikblad

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått