Axel Kaaro är civiltjänstgörare i Matteus församling. Hans favoritplats i stan är Hertonäs gårds park.
Axel Kaaro är civiltjänstgörare i Matteus församling. Hans favoritplats i stan är Hertonäs gårds park.

Jul på fyra språk

kommunikation.

"Kommunikationen är alltid lite utmanande, men oftast går det bra om jag bara talar riktigt klart och tydligt."

19.12.2019 kl. 00:01

I höst började jag göra civiltjänst i Matteus församling. Jag har fått uppgifter lite över allt, men mest inom barn- och ungdomsarbetet samt söndagsturer som kyrkvaktmästare. Speciellt när jag jobbar söndagsturer får jag se vilken fin diversitet vi har i Matteus kyrka. Förutom den svenskspråkiga verksamheten finns här också ryskspråkig och engelskspråkig verksamhet.

Under en vanlig söndag har vi tre gudstjänster, först på svenska kl. 10, sen på ryska kl. 12 och sist på engelska kl. 14. Det är mycket man märker när man ser de olika verksamheternas söndagsgudstjänster. I den svenskspråkiga mässan ser man oftast äldre människor och kyrkkaffet är drucket på en kort stund.

I den ryskspråkiga mässan ser man många föräldrar med små barn, och vid kyrkkaffet blir det lite stökigt. Den engelskspråkiga mässan har också många barn på plats, men de brukar ha söndagsskola för barnen under mässan, och under kyrkkaffet sitter de länge och diskuterar.

På en söndag ser jag oftast cirka hundra personer från olika kulturer och i alla åldrar. Jag kommunicerar med dem på tre olika språk: svenska, finska och engelska. Tyvärr talar jag inte ryska, men med många av de ryskspråkiga går det helt okej med finska. Kommunikationen är alltid lite utmanande, men oftast går det bra om jag bara talar riktigt klart och tydligt. Speciellt märker jag det då jag försöker säga något på finska till de ryskspråkiga.
Snart är det jul, och det syns i stämningen i hela kyrkan.

Oberoende av språk är det klart att alla besökare väntar på julen. De väntar på att de ska få fira med sin familj, vänner eller i kyrkan, och de hoppas att det ska bli glatt, stämningsfullt och givande.
God jul!

Axel Kaaro är civiltjänstgörare i Matteus församling.

Hans favoritplats i stan är Hertonäs gårds park.

Axel Kaaro
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01

forskning. Under årets första stiftsseminarium föreläser biskop Bo-Göran Åstrand, Sara Gehlin och Björn Vikström. 13.1.2020 kl. 15:36
Magnus och Anna Dahlbacka under utgivningsfesten Maralal i december.

bibelöversättning. Sedan 2004 har Kronobyborna Magnus och Anna Dahlbacka arbetat med att översätta Bibeln till samburu. De fick börja från början. Först fick de lära sig språket, sedan skapa dess skriftspråk. 13.1.2020 kl. 11:53
Slutet nått