Axel Domingo studerar sociologi vid Helsingfors universitet. Hans favoritplats i stan är hemma i en fåtölj för att han där i lugn och ro får läsa och samla sina tankar från dagens studier eller arbete.
Axel Domingo studerar sociologi vid Helsingfors universitet. Hans favoritplats i stan är hemma i en fåtölj för att han där i lugn och ro får läsa och samla sina tankar från dagens studier eller arbete.

Det andliga och det värdsliga

arbete.

"Sedan är det en annan fråga om det man gör har en dålig eller bra andlig effekt."

12.12.2019 kl. 00:01

Under sommaren arbetade jag som färjförare. Jag jobbade ensam, vilket gav mig mycket tid att reflektera. En fråga som jag fastnade vid var: var skiljer sig det andliga från det världsliga?

Frågan hade sitt ursprung i det faktum att jag jobbade ensam och inte hade någon direkt gemenskap med mina kollegor. En tanke som har varit en del av min världsbild tidigare, har varit att göra en klar skillnad mellan ”andligt arbete”, alltså att be och studera Guds ord och kombinera det med ett missionsfält (kollegor), och att göra ”världsligt arbete”.

Om det verkligen är sant att det finns en verklig skillnad på dessa två fenomen så ledde det mig till en oundviklig slutsats: om jag skulle vara tvungen att jobba i ett ensamt yrke hela mitt liv skulle det vara omöjligt att samtidigt arbeta och vara ”andlig”. Jag lade märke till att det här påståendet innehåller en dom: att alla som jobbar i ett ensamt yrke är inte ”andliga”.

I mina studier har jag fått lära mig att det moderna samhället har gjort klara skillnader mellan olika fenomen som man tidigare sett som en självklar helhet, till exempel det materiella och det andliga. Jag fick en värdefull insikt som kan vara till hjälp. Gud är Skaparen, men han är också Upprätthållaren. Om han är Upprätthållaren av det materiella betyder det att allt som jag gör har en andlig betydelse.

Sedan är det en annan fråga om det man gör har en dålig eller bra andlig effekt. Tack vare denna insikt blev jag övertygad om att Gud har behag till den ensamma arbetaren när denne arbetar utifrån en motivation att göra arbetet till Guds ära.

Axel Domingo studerar sociologi vid Helsingfors universitet.

Hans favoritplats i stan är hemma i en fåtölj.

Axel Domingo
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01
Slutet nått