En helig dans – betraktelse för Domsöndagen

betraktat.

"Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen."

23.11.2019 kl. 12:00

Jag tror att domedagen är som en helig dans. Domedagen är som en helig dans som kallas Tumba.

I Tumba står dansarna i en cirkel. I början av dansen står man stadigt på sin egen plats. Med blinkande händer och kraftiga utblåsningar (i en rörelse uppifrån och ned) blåser man ut all dålig energi, alla dåliga erfarenheter, alla tunga bördor, all ångest, all otillräcklighet, all smärta, all ondska.

Sedan vänder man handflatorna mot sig själv (i en rörelse uppifrån och ned) och tar emot välsignelse, glädje, förlåtelse, kärlek, frid och ny kraft från himlen, från Gud. Fylld av helig ande vänder man handflatorna mot dansarna som finns på båda sidorna om en själv och tillsammans dansar man runt i ring, hoppande av jublande glädje.

Jag tror att domedagen är som en helig dans. Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen och från mig för att sedan fylla på med välsignelse, förlåtelse, glädje, kärlek, frid och ny kraft.

Fyllda av helig ande får vi sedan tillsammans med alla de heliga delta i den himmelska bröllopsfesten och -måltiden och dansa i jublande glädje.

Kanske ska vi dansa till sången som finns i den 30:e psaltarpsalmen.

”Du vände min dödsklagan till dans,

du tog av mig sorgens dräkt,

och klädde mig i glädje.

Därför skall jag sjunga ditt lov

och aldrig tystna.

Herre, min Gud,

jag skall alltid prisa dig.”

Jag tror att domedagen är som en helig dans då vi tillsammans med alla de heliga och herren Jesus Kristus själv får dansa i jublande glädje befriade från alla tårar, allt lidande, all smärta.

Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo svenska församling. Idag tänker hon att domsöndagen hör till hennes favoritkyrkoårshelgdagar. Hon tipsar om att heliga danser passar för alla åldrar och alla kroppstyper.

Mia Bäck
Ulf och Birgitta Ekman besökte Finland förra veckan. – Mina två äldsta syskon är födda i Finland, berättar Birgitta Ekman

ulf ekman. Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare tänkte var död. 29.1.2020 kl. 10:24

tvivel. – Tvivlar gör vi säkert alla någon gång, säger prästen Monica Heikel-Nyberg. Hon har med åren accepterat att det kommer dagar när hon har svårt att tro, men att hon då får lita på att Gud tror på henne. 29.1.2020 kl. 00:01
Många tilltalas av de keltiska bönerna som är lätta att ta till sig och ofta involverar naturen och skapelsen. Man kan möta dem i Tomasmässan – eller på Minä olen-mässan i början av februari.

Keltiska böner. De keltiska bönerna har hittat hit via Iona i Skottland. En del har mött dem på retreater eller i Tomasmässan – eller i form av en psalmtext. 29.1.2020 kl. 00:01
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Slutet nått