Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.
Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

Vi skapar sången tillsammans

psalmsång.

"Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam."

22.11.2019 kl. 11:53

Jag har länge tyckt att det bästa i mitt jobb är att få ackompanjera och leda en stark psalmsång. För mig är den enstämmiga psalmsången nämligen otroligt fängslande.

Jag minns en jordfästning för några år sedan. Jag hade gjort mina sedvanliga förberedelser före jordfästningen, planerat hur jag ackompanjerar psalmerna på orgeln. När församlingen började sjunga förstod jag direkt att jag måste ändra mina planer och spela så starkt som möjligt. Församlingen sjöng nämligen så kraftigt. Sången blev starkare och starkare efter varje vers och kantorn fick gåshud.

Ett annat minne kommer från en gudstjänst i samband med en musikfestival. Gudstjänstens musik bestod av psalmer och en kantat som uppfördes av en liten orkester, kör och sångsolister. Visst var kantaten väldigt fin, men jag minns den kraftiga psalmsången ännu bättre. Alla sjöng med i psalmerna, även de tyska sångsolisterna. Det kändes som om även de som vanligtvis inte vågar sjunga med full röst fick mod att göra det.

För mig har psalmsången flera dimensioner, varav alla inte har med musik att göra. Som musiker är jag naturligtvis fascinerad av klanger. Det är en alldeles speciell klang i den unisona sången. Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam. I psalmsången upplever jag att vi är jämlika, ingen är viktigare än någon annan. För mig är allsången också en slags mindfulness-övning. Allt annat står stilla, alla fokuserar på att sjunga och också den som inte har vågat sjunga på åratal öppnar sin mun och kommer med.

Kom till kyrkan på första advent och stäm in i sången!

Anne Hätönen är kantor i Johannes församling.

Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

Anne Hätönen
Ulf och Birgitta Ekman besökte Finland förra veckan. – Mina två äldsta syskon är födda i Finland, berättar Birgitta Ekman

ulf ekman. Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare tänkte var död. 29.1.2020 kl. 10:24

tvivel. – Tvivlar gör vi säkert alla någon gång, säger prästen Monica Heikel-Nyberg. Hon har med åren accepterat att det kommer dagar när hon har svårt att tro, men att hon då får lita på att Gud tror på henne. 29.1.2020 kl. 00:01
Många tilltalas av de keltiska bönerna som är lätta att ta till sig och ofta involverar naturen och skapelsen. Man kan möta dem i Tomasmässan – eller på Minä olen-mässan i början av februari.

Keltiska böner. De keltiska bönerna har hittat hit via Iona i Skottland. En del har mött dem på retreater eller i Tomasmässan – eller i form av en psalmtext. 29.1.2020 kl. 00:01
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Slutet nått