Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

Stiftsfullmäktigekandidaterna klara för listan ”För Kristi kyrka”

val.

Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige.

14.11.2019 kl. 13:40

Följande personer ställer upp i valet av lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige på listan ”För Kristi kyrka”: Åsa Eklund, diakon, Pedersöre, Gerd Erickson, diakon, socionom yh, Jakobstad, Thomas Fagerholm, projektchef, Larsmo, Lena Granqvist, verksamhetschef, Sibbo, Marcus Henricson, VD, jurist, Borgå, Stig Kronlöf, dipl.ingenjör, Lappfjärd, Jussi Lahti, pensionär, Korsholm, Carolina Myrskog, teol.mag., Åbo, Krister Mård, företagare, Pedersöre, Ulf Pakalèn, med.lic., Korpo, Solveig Pått, museiserviceansvarig, Solf, Birgitta Sarelin, docent, Pargas, Hans Snellman, överkommissarie, Karleby, Fredrik Westerlund, universitetslektor, Vasa, Anita Viik-Ingvesgård, fil.mag., kanslist, Lappfjärd, Jonas Wikström, ingenjör, Korsholm, Peter Wikström, grafiker, Sibbo, Lars-Erik Åkerholm, pensionär, Kvevlax.

Här följer programförklaringen för kandidatlistorna "För Kristi kyrka"
i kyrkomötesvalet och i stiftsfullmäktigevalet 11.2.2020:

Vi som ställt oss till förfogande vid valet av kyrkomötesombud och stiftsfullmäktige kommer från olika håll och har olika bakgrund. Vi förenas av en gemensam vilja att arbeta för att Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Borgå stift ska vara en god kristen miljö, där människor får komma till Jesus, möta hans nåd och förlåtelse, höra hans ord och handla efter dem. Då står huset stadigt också när det stormar (Matt 7:24–27).

Som förtroendevalda vill vi också bära ansvar för kyrkans och stiftets organisation, ekonomi, fastigheter och personal. Apostlarna betonade att sådana uppgifter ska skötas så väl att de som har andliga uppgifter kan ägna sig åt bön och ordets tjänst. Då kan Guds ord vinna spridning (Apg 6:1–7).

Vi vill använda våra resurser i kyrkans tjänst med aktning för Gud och hans ord, för våra medmänniskor och vår livsmiljö. Vi vill arbeta för att så många som möjligt i vårt land och i vår värld ska få del av allt det goda som Kristus genom sin kyrka kan ge.

Sofia Torvalds
Ulf och Birgitta Ekman besökte Finland förra veckan. – Mina två äldsta syskon är födda i Finland, berättar Birgitta Ekman

ulf ekman. Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare tänkte var död. 29.1.2020 kl. 10:24

tvivel. – Tvivlar gör vi säkert alla någon gång, säger prästen Monica Heikel-Nyberg. Hon har med åren accepterat att det kommer dagar när hon har svårt att tro, men att hon då får lita på att Gud tror på henne. 29.1.2020 kl. 00:01
Många tilltalas av de keltiska bönerna som är lätta att ta till sig och ofta involverar naturen och skapelsen. Man kan möta dem i Tomasmässan – eller på Minä olen-mässan i början av februari.

Keltiska böner. De keltiska bönerna har hittat hit via Iona i Skottland. En del har mött dem på retreater eller i Tomasmässan – eller i form av en psalmtext. 29.1.2020 kl. 00:01
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Slutet nått