Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

Två listor med prästkandidater klara

val.

Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige.

13.11.2019 kl. 15:06

Listan ”På biblisk grund” samlar röster bland prästerna inför kyrkomötesvalet. Kyrkomötet har två prästombud från Borgå stift. Kandidaterna är: Harry Sanfrid Backström, (kyrkoherde i Väståbolands församling), Albert Häggblom (verksamhetsledare vid Slef), Ingemar Klemets (kaplan i Vörå) och Max-Olav Lassila (kyrkoherde i Larsmo). Ombud för listan är Johan Eklöf.

I listans programförklaring heter det att man stå för att vår kyrka ska bygga lära och liv på Bibelns grund. (Hela programförklaringen senare i denna text.)

Listan ”Jesus i centrum” samlar kandidater inför stiftsfullmäktigevalet. Kandidaterna är: Henrik Östman (kaplan i Nykarleby församling), Tomas Klemets (hemlandsledare vid Slef), Janne Heikkilä (kyrkoherde i Korsnäs församling), Daniel Norrback (kyrkoherde i Kristinestads svenska församling), Tuomas Metsäranta (församlingspastor och juris doktor, Petrus församling) och Stig-Olof Fernström (TM, Prost). Ombud för listan är Peter Silfverberg.

Här följer deklarationerna för de två listorna:

"På biblisk grund"

Valmansföreningen ”På biblisk grund” vill som namnet säger stå för att
vår kyrka skall bygga lära och liv på Bibelns grund.

Det att vi tror att Bibeln är Guds ord och därför tillförlitlig, gör
att vi med stor frimodighet kan predika t.ex. om att vi förklaras
rättfärdiga av nåd genom tro.(Rom. 3:21-24). Inte heller behöver vi
tvivla på att Jesus har uppstått och lever idag. Det vet vi därför att
det är klart omvittnat i Bibeln.

Vi tror också att vår Skapare vet bättre än vi själva vad som är bra
för oss och vad som skadar oss. Därför vill vi bygga inte bara vår
teologi utan också vår etik på Bibeln. Om vi gör det undviker vi många
svårigheter och problem.

Ibland har vi människor svårt att förstå Guds vilja. Vi kan t.ex.
tycka att han är onödigt sträng. Också då vill vi ändå hålla oss till
hans ord eftersom vi har fått förtroende för vår Herre och hans ord.
Vi har också genom Jesu lidande och död för vår skull fått ett bevis
på hans kärlek, som vi inte behöver tvivla på.

Vi ser vår valmansförening som ett positivt alternativ för den som
vill underordna sig Gud och hans ord och få del av den välsignelse som
följer av detta. Vi vill arbeta för att utbreda Kristi kyrka genom att
nå ut med evangeliet till de människor i hemlandet som har fjärmats
från den kristna tron och genom att stöda missionsarbetet i världen.

När det gäller formerna vill vi att vår kyrka ständigt är beredd till
förändring för att bättre än förr nå ut med sitt budskap. Men när det
gäller trosinnehållet vill vi hålla fast vid det som fortfarande står
i §1 i vår kyrkoordning: ”Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
bekänner sig till den kristna tro som grundar sig på Guds heliga ord,
det Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter,
och som är uttalad i den gamla kyrkans tre bekännelser samt i den
oförändrade Augsburgska bekännelsen och i de övriga bekännelseskrifter
för den lutherska kyrkan som intagits i Konkordieboken. Kyrkan
fasthåller som sitt högsta rättesnöre den i dessa bekännelseskrifter
uttryckta principen, att all lära i kyrkan skall prövas och bedömas
enligt Guds heliga ord.”

När någon av våra kandidater blir invald till kyrkomötet kommer han
att i varje ärende försöka förverkliga Guds vilja så som den är
uppenbarad i Bibeln. Det kommer han att göra också i sådana frågor där
media och den allmänna opinionen är av annan åsikt. När det gäller den
aktuella frågan om vigsel av samkönade par kan vi omöjligt ge vårt
stöd eftersom vi anser att Bibeln så tydligt lär annorlunda.


Deklaration för "Jesus i centrum":

Valmansföreningen ”Jesus i centrum” vill stå för att vår kyrka skall bygga lära och liv på Bibelns grund.

Det att vi tror att Bibeln är Guds ord och därför tillförlitlig, gör att vi med stor frimodighet kan predika t.ex. om att vi förklaras rättfärdiga av nåd genom tro. (Rom. 3:21-24). Inte heller behöver vi tvivla på att Jesus har uppstått och lever idag. Det vet vi därför att det är klart omvittnat i Bibeln.

Vi tror också att vår Skapare vet bättre än vi själva vad som bra för oss och vad som skadar oss. Därför vill vi bygga inte bara vår teologi utan också vår etik på Bibeln. Om vi gör det undviker vi många svårigheter och problem.

Ibland har vi människor svårt att förstå Guds vilja. Vi kan t.ex. tycka att han är onödigt sträng. Också då vill vi ändå hålla oss till hans ord eftersom vi har fått förtroende för vår Herre och hans ord. Vi har också genom Jesu lidande och död för vår skull fått ett bevis på hans kärlek, som vi inte behöver tvivla på.

Vi ser vår valmansförening som ett positivt alternativ för den som vill underordna sig Gud och hans ord och få del av den välsignelse som följer av detta. Vi vill arbeta för att utbreda Kristi kyrka genom att nå ut med evangeliet till de människor i hemlandet som har fjärmats från den kristna tron och genom att stöda missionsarbetet i världen.

När det gäller formerna vill vi att vår kyrka ständigt är beredd till förändring för att bättre än förr nå ut med sitt budskap. Men när det gäller trosinnehållet vill vi hålla fast vid det som fortfarande står i §1 i vår kyrkoordning: ”Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bekänner sig till den kristna tro som grundar sig på Guds heliga ord, det Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, och som är uttalad i den gamla kyrkans tre bekännelser samt i den oförändrade Augsburgska bekännelsen och i de övriga bekännelseskrifter för den lutherska kyrkan som intagits i Konkordieboken. Kyrkan fasthåller som sitt högsta rättesnöre den i dessa bekännelseskrifter uttryckta principen, att all lära i kyrkan skall prövas och bedömas enligt Guds heliga ord.”

Om någon av våra kandidater blir invald till stiftsfullmäktige kommer han att i varje ärende försöka förverkliga Guds vilja så som den är uppenbarad i Bibeln. Det kommer han att göra också i sådana frågor där media och den allmänna opinionen är av annan åsikt. När det gäller den aktuella frågan om vigsel av samkönade par kan vi på grund av våra samveten omöjligt ge vårt stöd eftersom vi anser att Bibeln så tydligt lär annorlunda.

Sofia Torvalds
I butiken Lundagård i Jakobstad. Aja Lunds samlande är både jobb och hobby.

samlare. Man ska inte samla skatter på jorden, men tänk om sakerna är terapi, lek, möten och känslobehållare? 7.12.2019 kl. 11:13
I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.

Borgå. Borgå kyrkliga samfällighets omstridda fastighetsstrategi har återremitterats till gemensamma kyrkorådet. – Nu får församlingsråden i lugn och ro säga vad de tycker om fastighetsläget, säger domprosten Mats Lindgård. 5.12.2019 kl. 15:42
Café Torpet har beskrivits som ett vardagsrum där människor kan komma samman.

engagemang. Det nedläggningshotade Café Torpet i Södra Haga i Helsingfors får en fortsättning tack vare en förening som grundats av lokala invånare som vill ha kvar caféet. 4.12.2019 kl. 14:27

delaktighet. – Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer konstaterade för några veckor sedan att vi gör historia eftersom det inte finns något motsvarande ännu i de nordiska kyrkorna, säger Katri Suhonen och hänvisar till Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024. 3.12.2019 kl. 16:32

kyrkoherdeinstallation. Mycket människor, mycket värme och adventsstämning. Det var söndagen i Sibbo i ett nötskal då församlingen fick en ny kyrkoherde i Camilla Ekholm. Samtidig gjorde också nya kaplanen Helena Rönnberg också sin första arbetsdag. 1.12.2019 kl. 20:09
Kjell Westö önskar sig en jul med rimligare konsumtion.

adventstid. Författaren Kjell Westö är svag för adventstiden och julen. Han brukar besöka kyrkor för att sitta ner och fundera en stund – trots att han inte själv är medlem i kyrkan. 28.11.2019 kl. 12:00
Sofia Torvalds och Maria Sann står för text och bild i kyrkans julkalender.

julkalender. Församlingarna i huvudstadsregionen delar ut en julkalender till sina medlemmar. Glad adventstid önskar din församling! 28.11.2019 kl. 11:37

betraktat. "Det går så lätt att förvandla den här tiden till ett enda långt fredagsmys. Glögg och pepparkakor för hela slanten. Men ska vi under den här adventstiden försöka slå följe med mannen som lånar en åsna för att komma närmare oss?" frågar Juanita Fagerholm-Urch. 30.11.2019 kl. 09:00
Kyrkpressens utdelningsdag är nästa veckas tisdag – men många i Österbotten får den tidigare, med morgonposten.

utdelning. Poststrejken är slut och idag trycks Kyrkpressens adventsnummer. På många håll hinner tidningen tyvärr inte fram till första advent 27.11.2019 kl. 14:58

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57
Slutet nått