Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

Två listor med prästkandidater klara

val.

Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige.

13.11.2019 kl. 15:06

Listan ”På biblisk grund” samlar röster bland prästerna inför kyrkomötesvalet. Kyrkomötet har två prästombud från Borgå stift. Kandidaterna är: Harry Sanfrid Backström, (kyrkoherde i Väståbolands församling), Albert Häggblom (verksamhetsledare vid Slef), Ingemar Klemets (kaplan i Vörå) och Max-Olav Lassila (kyrkoherde i Larsmo). Ombud för listan är Johan Eklöf.

I listans programförklaring heter det att man stå för att vår kyrka ska bygga lära och liv på Bibelns grund. (Hela programförklaringen senare i denna text.)

Listan ”Jesus i centrum” samlar kandidater inför stiftsfullmäktigevalet. Kandidaterna är: Henrik Östman (kaplan i Nykarleby församling), Tomas Klemets (hemlandsledare vid Slef), Janne Heikkilä (kyrkoherde i Korsnäs församling), Daniel Norrback (kyrkoherde i Kristinestads svenska församling), Tuomas Metsäranta (församlingspastor och juris doktor, Petrus församling) och Stig-Olof Fernström (TM, Prost). Ombud för listan är Peter Silfverberg.

Här följer deklarationerna för de två listorna:

"På biblisk grund"

Valmansföreningen ”På biblisk grund” vill som namnet säger stå för att
vår kyrka skall bygga lära och liv på Bibelns grund.

Det att vi tror att Bibeln är Guds ord och därför tillförlitlig, gör
att vi med stor frimodighet kan predika t.ex. om att vi förklaras
rättfärdiga av nåd genom tro.(Rom. 3:21-24). Inte heller behöver vi
tvivla på att Jesus har uppstått och lever idag. Det vet vi därför att
det är klart omvittnat i Bibeln.

Vi tror också att vår Skapare vet bättre än vi själva vad som är bra
för oss och vad som skadar oss. Därför vill vi bygga inte bara vår
teologi utan också vår etik på Bibeln. Om vi gör det undviker vi många
svårigheter och problem.

Ibland har vi människor svårt att förstå Guds vilja. Vi kan t.ex.
tycka att han är onödigt sträng. Också då vill vi ändå hålla oss till
hans ord eftersom vi har fått förtroende för vår Herre och hans ord.
Vi har också genom Jesu lidande och död för vår skull fått ett bevis
på hans kärlek, som vi inte behöver tvivla på.

Vi ser vår valmansförening som ett positivt alternativ för den som
vill underordna sig Gud och hans ord och få del av den välsignelse som
följer av detta. Vi vill arbeta för att utbreda Kristi kyrka genom att
nå ut med evangeliet till de människor i hemlandet som har fjärmats
från den kristna tron och genom att stöda missionsarbetet i världen.

När det gäller formerna vill vi att vår kyrka ständigt är beredd till
förändring för att bättre än förr nå ut med sitt budskap. Men när det
gäller trosinnehållet vill vi hålla fast vid det som fortfarande står
i §1 i vår kyrkoordning: ”Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
bekänner sig till den kristna tro som grundar sig på Guds heliga ord,
det Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter,
och som är uttalad i den gamla kyrkans tre bekännelser samt i den
oförändrade Augsburgska bekännelsen och i de övriga bekännelseskrifter
för den lutherska kyrkan som intagits i Konkordieboken. Kyrkan
fasthåller som sitt högsta rättesnöre den i dessa bekännelseskrifter
uttryckta principen, att all lära i kyrkan skall prövas och bedömas
enligt Guds heliga ord.”

När någon av våra kandidater blir invald till kyrkomötet kommer han
att i varje ärende försöka förverkliga Guds vilja så som den är
uppenbarad i Bibeln. Det kommer han att göra också i sådana frågor där
media och den allmänna opinionen är av annan åsikt. När det gäller den
aktuella frågan om vigsel av samkönade par kan vi omöjligt ge vårt
stöd eftersom vi anser att Bibeln så tydligt lär annorlunda.


Deklaration för "Jesus i centrum":

Valmansföreningen ”Jesus i centrum” vill stå för att vår kyrka skall bygga lära och liv på Bibelns grund.

Det att vi tror att Bibeln är Guds ord och därför tillförlitlig, gör att vi med stor frimodighet kan predika t.ex. om att vi förklaras rättfärdiga av nåd genom tro. (Rom. 3:21-24). Inte heller behöver vi tvivla på att Jesus har uppstått och lever idag. Det vet vi därför att det är klart omvittnat i Bibeln.

Vi tror också att vår Skapare vet bättre än vi själva vad som bra för oss och vad som skadar oss. Därför vill vi bygga inte bara vår teologi utan också vår etik på Bibeln. Om vi gör det undviker vi många svårigheter och problem.

Ibland har vi människor svårt att förstå Guds vilja. Vi kan t.ex. tycka att han är onödigt sträng. Också då vill vi ändå hålla oss till hans ord eftersom vi har fått förtroende för vår Herre och hans ord. Vi har också genom Jesu lidande och död för vår skull fått ett bevis på hans kärlek, som vi inte behöver tvivla på.

Vi ser vår valmansförening som ett positivt alternativ för den som vill underordna sig Gud och hans ord och få del av den välsignelse som följer av detta. Vi vill arbeta för att utbreda Kristi kyrka genom att nå ut med evangeliet till de människor i hemlandet som har fjärmats från den kristna tron och genom att stöda missionsarbetet i världen.

När det gäller formerna vill vi att vår kyrka ständigt är beredd till förändring för att bättre än förr nå ut med sitt budskap. Men när det gäller trosinnehållet vill vi hålla fast vid det som fortfarande står i §1 i vår kyrkoordning: ”Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland bekänner sig till den kristna tro som grundar sig på Guds heliga ord, det Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, och som är uttalad i den gamla kyrkans tre bekännelser samt i den oförändrade Augsburgska bekännelsen och i de övriga bekännelseskrifter för den lutherska kyrkan som intagits i Konkordieboken. Kyrkan fasthåller som sitt högsta rättesnöre den i dessa bekännelseskrifter uttryckta principen, att all lära i kyrkan skall prövas och bedömas enligt Guds heliga ord.”

Om någon av våra kandidater blir invald till stiftsfullmäktige kommer han att i varje ärende försöka förverkliga Guds vilja så som den är uppenbarad i Bibeln. Det kommer han att göra också i sådana frågor där media och den allmänna opinionen är av annan åsikt. När det gäller den aktuella frågan om vigsel av samkönade par kan vi på grund av våra samveten omöjligt ge vårt stöd eftersom vi anser att Bibeln så tydligt lär annorlunda.

Sofia Torvalds
Ulf och Birgitta Ekman besökte Finland förra veckan. – Mina två äldsta syskon är födda i Finland, berättar Birgitta Ekman

ulf ekman. Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare tänkte var död. 29.1.2020 kl. 10:24

tvivel. – Tvivlar gör vi säkert alla någon gång, säger prästen Monica Heikel-Nyberg. Hon har med åren accepterat att det kommer dagar när hon har svårt att tro, men att hon då får lita på att Gud tror på henne. 29.1.2020 kl. 00:01
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Slutet nått