Förhoppningen är att begravningsportalen ska hjälpa människor med de praktiska arrangemangen.
Förhoppningen är att begravningsportalen ska hjälpa människor med de praktiska arrangemangen.

Nu kan begravningen bokas på nätet

begravning.

Genom att logga in på begravningsportalen kan du boka både kapell och präst – och församlingen hör av sig till dig så snabbt som möjligt.

31.10.2019 kl. 00:01

– Vi försökte sätta oss in i en anhörigs situation. Vilka saker är viktiga och vilka är mindre viktiga? säger Johan Westerlund. Han är kyrkoherde i Johannes församling, en av de sju församlingar som testat Helsingfors begravningsportal i utvecklingsskedet.

Bland de viktiga sakerna finns tiden mellan det att en person använt portalen för att boka in en begravning och det att prästen tar kontakt – den försöker man göra så kort som möjligt. En annan sak man tänkt på är att göra det enkelt.
– Vi ville bespara människor plågan att ringa till många olika nummer för att boka präst, kyrka och lokal för minnesstunden.

Men det är inte bara för den anhöriga som begravningsportalen kan underlätta de praktiska detaljerna. Även församlingarnas arbete underlättas, vilket förhoppningsvis kommer att frigöra resurser.
– Vi hoppas att det här ska leda till att kyrkans präster allt mera ska bli medvandrare i sorgen – inte bara de som kommer in och sköter en kort förrättning, säger Aarne Kiviniemi , projektchef för begravningsportalen på Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Att bokningarna når församlingen snabbare genom den nya portalen ger prästerna bättre möjligheter att finnas där för de sörjande.

Kiviniemi säger att det mest utmanande under utvecklingsarbetet har varit att Helsingfors har tjugo självständiga församlingar. Självständigheten är något bra, understryker han, men: – När man skapar en gemensam elektronisk tjänst måste man göra processerna mer enhetliga. Annars hade vi mer eller mindre behövt skapa en egen portal för varje församling.

En sak som förenhetligats är valet av kantor, som inte sker separat. I stället följer kantorn med den plats där hen jobbar och väljs alltså i och med att man bokar kyrka eller kapell. Det här innebär att de kyrkor som används av de svenska församlingarna har svenskspråkiga kantorer, medan de finska församlingarnas utrymmen har finskspråkiga kantorer.

– Jag hoppas att portalen kommer att fungera väl och hjälpa människor som ska ordna begravning. Ingen har rutin på sådana här arrangemang, säger Johan Westerlund.

Så här fungerar portalen

Du behöver identifiera dig med bankkoder för att logga in.

I portalen uppger du både ditt eget och den avlidnas personnummer.

Du ombeds uppskatta deltagarantalet för att portalen ska kunna föreslå lämpliga utrymmen.

Du får själv välja mellan församlingarnas präster och kan se prästernas presentationer med bland annat information om vilka språk de talar.

Du kan också boka utrymmen för minnesstunden.

Inom tre vardagar efter att bokningen gjorts tar församlingen kontakt med dig.
Här hittar du portalen: https://asiointi.helsinginseurakunnat.fi/burial

Erika Rönngård

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått