Förhoppningen är att begravningsportalen ska hjälpa människor med de praktiska arrangemangen.
Förhoppningen är att begravningsportalen ska hjälpa människor med de praktiska arrangemangen.

Nu kan begravningen bokas på nätet

begravning.

Genom att logga in på begravningsportalen kan du boka både kapell och präst – och församlingen hör av sig till dig så snabbt som möjligt.

31.10.2019 kl. 00:01

– Vi försökte sätta oss in i en anhörigs situation. Vilka saker är viktiga och vilka är mindre viktiga? säger Johan Westerlund. Han är kyrkoherde i Johannes församling, en av de sju församlingar som testat Helsingfors begravningsportal i utvecklingsskedet.

Bland de viktiga sakerna finns tiden mellan det att en person använt portalen för att boka in en begravning och det att prästen tar kontakt – den försöker man göra så kort som möjligt. En annan sak man tänkt på är att göra det enkelt.
– Vi ville bespara människor plågan att ringa till många olika nummer för att boka präst, kyrka och lokal för minnesstunden.

Men det är inte bara för den anhöriga som begravningsportalen kan underlätta de praktiska detaljerna. Även församlingarnas arbete underlättas, vilket förhoppningsvis kommer att frigöra resurser.
– Vi hoppas att det här ska leda till att kyrkans präster allt mera ska bli medvandrare i sorgen – inte bara de som kommer in och sköter en kort förrättning, säger Aarne Kiviniemi , projektchef för begravningsportalen på Helsingfors kyrkliga samfällighet.
Att bokningarna når församlingen snabbare genom den nya portalen ger prästerna bättre möjligheter att finnas där för de sörjande.

Kiviniemi säger att det mest utmanande under utvecklingsarbetet har varit att Helsingfors har tjugo självständiga församlingar. Självständigheten är något bra, understryker han, men: – När man skapar en gemensam elektronisk tjänst måste man göra processerna mer enhetliga. Annars hade vi mer eller mindre behövt skapa en egen portal för varje församling.

En sak som förenhetligats är valet av kantor, som inte sker separat. I stället följer kantorn med den plats där hen jobbar och väljs alltså i och med att man bokar kyrka eller kapell. Det här innebär att de kyrkor som används av de svenska församlingarna har svenskspråkiga kantorer, medan de finska församlingarnas utrymmen har finskspråkiga kantorer.

– Jag hoppas att portalen kommer att fungera väl och hjälpa människor som ska ordna begravning. Ingen har rutin på sådana här arrangemang, säger Johan Westerlund.

Så här fungerar portalen

Du behöver identifiera dig med bankkoder för att logga in.

I portalen uppger du både ditt eget och den avlidnas personnummer.

Du ombeds uppskatta deltagarantalet för att portalen ska kunna föreslå lämpliga utrymmen.

Du får själv välja mellan församlingarnas präster och kan se prästernas presentationer med bland annat information om vilka språk de talar.

Du kan också boka utrymmen för minnesstunden.

Inom tre vardagar efter att bokningen gjorts tar församlingen kontakt med dig.
Här hittar du portalen: https://asiointi.helsinginseurakunnat.fi/burial

Erika Rönngård
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15
Slutet nått