Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

Abrahamsson vikarierar Bäck

nytt från domkapitlet.

Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen.

23.10.2019 kl. 19:08

Förordnanden

Tf. kyrkoherden i Brändö-Kumlinge församling Kent Danielsson förordnas att sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling på heltid 1.1-31.5.2020.

Kyrkoherden i Åbo svenska församling Mia Bäck beviljas tjänstledighet 9.12.2019-31.8.2020.

Prosten Clas Abrahamsson förordnas till tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling 9.12.2019-31.5.2020.

Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Hanna Eisentraut-Söderström beviljas partiell tjänstledighet motsvarande 20 % av heltid för tiden 1.1.2020-31.8.2020.

Kaplanen i Larsmo församling Marko Sjöblom beviljas tjänstledighet 12.9-17.11.2019.

Prosten Markus Ventin förordnas till tf. kaplan i Larsmo församling 11.9-17.10.2019.

Prosten Boris Salo förordnas till tf. kaplan i Larsmo församling 21.10-14.11.2019.

Pastor Stefan Djupsjöbacka förordnas till församlingspastor i Sibbo svenska församling 1.10-30.11.2019.

Kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling har inom utsatt tid sökts av kaplanen i Jakobstads svenska församling Jockum Krokfors. Domkapitlet har intervjuat den sökande och konstaterat denne vara behörig för tjänsten.

Kaplanstjänsten i Mariehamns församling

Kaplanstjänsten i Mariehamns församling har inom utsatt tid sökts av församlingspastorn i Finström-Geta församling Alexandra Äng och kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg. Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterar att vardera sökande är formellt behörig. Beträffande skicklighet och förmåga är pastor Jessica Bergström något mer meriterad än pastor Alexandra Äng.

Övrigt

Domkapitlet har antagit en instruktion för tillstånd för bisyssla för präster i församling eller samfällighet. Instruktionen finns på domkapitlets hemsida under förvaltning och prästers personaladministration.

Domkapitlet utser biskop Bo-Göran Åstrand till Borgå domkapitels medlem i stiftelsen Helsingfors Diakonissanstalts delegation för åren 2020–2022.

Undantagsval i Pedersöre församling

Domkapitlet har beslutat om undantagsval i Pedersöre församling som inrättas från 1.1.2020 enligt följande tidtabell:

2.12.2019-15.1.2020 Kungörelse om kandidatuppställning (VOK 12 §)

15.1.2020 Inlämnande av stiftelseurkund (VOK 16 §)

16.1.2020 Behandling av stiftelseurkunder och uppgörande av sammanställning av kandidatlistor (VOK 17 §)

31.1.2020 Inlämnande av rättelser (VOK 18 §)

4.2.2020 Godkännande av stiftelseurkunder och uppgörande av sammanställning av kandidatlistor (VOK 19 §)

6.2.2020 Tillkännagivande av kandidatlistor (VOK 21 §)

Anslag om förhandsröstning och hemröstning (VOK 24 §)

2-8.3.2010 Förhandsröstning och hemröstning (VOK 24 §)

15.3 Valdag

17.3 Valnämnden fastställer valresultatet (VOK 53 §)

Samtidigt konstateras att röstberättigade för församlingen i val av lekmän till kyrkomötet och stiftsfullmäktige 11.2.2020 är lekmännen i organisationskommissionen samt lekmännen som representerar församlingen i samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige.

Nicklas Storbjörk
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31
Slutet nått