Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

Abrahamsson vikarierar Bäck

nytt från domkapitlet.

Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen.

23.10.2019 kl. 19:08

Förordnanden

Tf. kyrkoherden i Brändö-Kumlinge församling Kent Danielsson förordnas att sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling på heltid 1.1-31.5.2020.

Kyrkoherden i Åbo svenska församling Mia Bäck beviljas tjänstledighet 9.12.2019-31.8.2020.

Prosten Clas Abrahamsson förordnas till tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling 9.12.2019-31.5.2020.

Kaplanen i Borgå svenska domkyrkoförsamling Hanna Eisentraut-Söderström beviljas partiell tjänstledighet motsvarande 20 % av heltid för tiden 1.1.2020-31.8.2020.

Kaplanen i Larsmo församling Marko Sjöblom beviljas tjänstledighet 12.9-17.11.2019.

Prosten Markus Ventin förordnas till tf. kaplan i Larsmo församling 11.9-17.10.2019.

Prosten Boris Salo förordnas till tf. kaplan i Larsmo församling 21.10-14.11.2019.

Pastor Stefan Djupsjöbacka förordnas till församlingspastor i Sibbo svenska församling 1.10-30.11.2019.

Kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling har inom utsatt tid sökts av kaplanen i Jakobstads svenska församling Jockum Krokfors. Domkapitlet har intervjuat den sökande och konstaterat denne vara behörig för tjänsten.

Kaplanstjänsten i Mariehamns församling

Kaplanstjänsten i Mariehamns församling har inom utsatt tid sökts av församlingspastorn i Finström-Geta församling Alexandra Äng och kaplanen i Korsholms svenska församling Jessica Bergström-Solborg. Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterar att vardera sökande är formellt behörig. Beträffande skicklighet och förmåga är pastor Jessica Bergström något mer meriterad än pastor Alexandra Äng.

Övrigt

Domkapitlet har antagit en instruktion för tillstånd för bisyssla för präster i församling eller samfällighet. Instruktionen finns på domkapitlets hemsida under förvaltning och prästers personaladministration.

Domkapitlet utser biskop Bo-Göran Åstrand till Borgå domkapitels medlem i stiftelsen Helsingfors Diakonissanstalts delegation för åren 2020–2022.

Undantagsval i Pedersöre församling

Domkapitlet har beslutat om undantagsval i Pedersöre församling som inrättas från 1.1.2020 enligt följande tidtabell:

2.12.2019-15.1.2020 Kungörelse om kandidatuppställning (VOK 12 §)

15.1.2020 Inlämnande av stiftelseurkund (VOK 16 §)

16.1.2020 Behandling av stiftelseurkunder och uppgörande av sammanställning av kandidatlistor (VOK 17 §)

31.1.2020 Inlämnande av rättelser (VOK 18 §)

4.2.2020 Godkännande av stiftelseurkunder och uppgörande av sammanställning av kandidatlistor (VOK 19 §)

6.2.2020 Tillkännagivande av kandidatlistor (VOK 21 §)

Anslag om förhandsröstning och hemröstning (VOK 24 §)

2-8.3.2010 Förhandsröstning och hemröstning (VOK 24 §)

15.3 Valdag

17.3 Valnämnden fastställer valresultatet (VOK 53 §)

Samtidigt konstateras att röstberättigade för församlingen i val av lekmän till kyrkomötet och stiftsfullmäktige 11.2.2020 är lekmännen i organisationskommissionen samt lekmännen som representerar församlingen i samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige.

Nicklas Storbjörk
I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.

Borgå. Borgå kyrkliga samfällighets omstridda fastighetsstrategi har återremitterats till gemensamma kyrkorådet. – Nu får församlingsråden i lugn och ro säga vad de tycker om fastighetsläget, säger domprosten Mats Lindgård. 5.12.2019 kl. 15:42
Café Torpet har beskrivits som ett vardagsrum där människor kan komma samman.

engagemang. Det nedläggningshotade Café Torpet i Södra Haga i Helsingfors får en fortsättning tack vare en förening som grundats av lokala invånare som vill ha kvar caféet. 4.12.2019 kl. 14:27

delaktighet. – Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer konstaterade för några veckor sedan att vi gör historia eftersom det inte finns något motsvarande ännu i de nordiska kyrkorna, säger Katri Suhonen och hänvisar till Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024. 3.12.2019 kl. 16:32

kyrkoherdeinstallation. Mycket människor, mycket värme och adventsstämning. Det var söndagen i Sibbo i ett nötskal då församlingen fick en ny kyrkoherde i Camilla Ekholm. Samtidig gjorde också nya kaplanen Helena Rönnberg också sin första arbetsdag. 1.12.2019 kl. 20:09
Kjell Westö önskar sig en jul med rimligare konsumtion.

adventstid. Författaren Kjell Westö är svag för adventstiden och julen. Han brukar besöka kyrkor för att sitta ner och fundera en stund – trots att han inte själv är medlem i kyrkan. 28.11.2019 kl. 12:00
Sofia Torvalds och Maria Sann står för text och bild i kyrkans julkalender.

julkalender. Församlingarna i huvudstadsregionen delar ut en julkalender till sina medlemmar. Glad adventstid önskar din församling! 28.11.2019 kl. 11:37

betraktat. "Det går så lätt att förvandla den här tiden till ett enda långt fredagsmys. Glögg och pepparkakor för hela slanten. Men ska vi under den här adventstiden försöka slå följe med mannen som lånar en åsna för att komma närmare oss?" frågar Juanita Fagerholm-Urch. 30.11.2019 kl. 09:00
Kyrkpressens utdelningsdag är nästa veckas tisdag – men många i Österbotten får den tidigare, med morgonposten.

utdelning. Poststrejken är slut och idag trycks Kyrkpressens adventsnummer. På många håll hinner tidningen tyvärr inte fram till första advent 27.11.2019 kl. 14:58

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57

betraktat. "Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen." 23.11.2019 kl. 12:00
Slutet nått