" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

Kvinna, präst och chef – välkomnad eller ifrågasatt

ledarskap.

Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka.

16.10.2019 kl. 10:59

31 år efter att de första kvinnorna blev prästvigda är det inte okontroversiellt att vara kvinna och präst. Färre än en tredjedel av cheferna i Finland är kvinnor. Hur är det då att vara kvinna, präst och chef i en församling? Kyrkpressen bad alla kvinnor som arbetar som kyrkoherdar i Borgå stift berätta anonymt.

De delade både positiva ...:

"Jag upplever att medarbetare, förtroendevalda och församlingsmedlemmar behandlar mig så som jag föreställer mig att de också skulle behandla en manlig kyrkoherde. Jag har så här långt mest upplevt uppmuntran och stöd och att man tar mig på allvar."

... och negativa erfarenheter:

"Jag har hört sägas att enda orsaken till att jag blev vald till kyrkoherde är att jag är kvinna. Jag har fått frågan om hur jag tänker mig att jag ska kunna vara framgångsrik i uppdraget, då kvinnor biologiskt inte är lämpade att vara ledare. Men jag har också fått ett varmt välkomnande och mycket uppmuntran."

Esbo stifts biskop Kaisamari Hintikka är för tillfället den enda kvinnliga biskopen i Finlands lutherska kyrka. Hon vet att det finns de som har erfarenheter av att bemötas annorlunda för att de är kvinnor, även om hon inte stött på konkreta fall i sitt stift.

– Kyrkan är geografiskt ganska splittrad när det kommer till könsroller och hur människor förhåller sig till vår kyrkas prästämbete. I vissa områden är det kanske också kulturellt sett mer tillåtet att ifrågasätta kvinnor som präster eller i ledande roller.

Hintikka tror att vi, för att komma ifrån gamla mallar som beskriver hurdan en ledare ska vara, behöver få se exempel och skapa nya mallar.

– Vi verkar ha etablerat ett läge där en kvinnlig biskop är lagom – vad har bidragit till det? Är det så att kvinnor inte är beredda att ta risken eller råder det en undermedveten uppfattning om hurdan en riktig ledare är?

Läs hela artikeln i KP21 som utkommer 17 oktober.

Emelie Wikblad
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31
Slutet nått