Anne Koivula blev först jurist och sedan präst.
Anne Koivula blev först jurist och sedan präst.

Vuxna kan lära sig av barnen

Barn i kyrkan.

Anne Koivula är ny präst i Petrus församling. Hon vill ge barnen plats i gudstjänsten så att de ska få känna att de är en del av kyrkans familj.

17.10.2019 kl. 00:01

Sedan början av augusti är Anne Koivula ny präst i Petrus församling med ansvar för barn- och familjearbetet. Innan hon blev prästvigd 2016 hade hon studerat teologi först vid sidan av juridikstudierna och så småningom även vid sidan av jobbet.

– När jag började studera ville jag inte bestämma mig för att bli präst utan valde i stället att studera juridik för att hålla flera dörrar öppna. Jag hade kanske också en snäv bild av vad präster jobbar med.

Juridikstudier föråldras snabbt och därför valde Anne Koivula att först bli färdig med dem. Sedan jobbade hon två år på tingsrätten i Ekenäs och vid Utrikesministeriet, där hon bland annat gått deras diplomatutbildning.

– Genom tingsrätten och utrikesministeriet har jag träffat en hel del olika slags människor, både de som har det väldigt bra i samhället och de som har det väldigt dåligt. Det tycker jag att jag har nytta av nu, för i församlingsarbetet träffar jag ju också många slags familjer, barn och människor.

Anne Koivula gjorde sin församlingspraktik i Petrus för några år sedan, så församlingen var delvis bekant för henne. Sitt första jobb som präst hade hon i Verkosto, en finskspråkig gudstjänstgemenskap i Munksnäs som enligt henne påminner om Pulsgudstjänsten i Petrus församling.

Vill göra barnen delaktiga

Den här hösten leder hon bland annat två musiklekgrupper och en nystartad öppen babyklubb.

– Jag brinner för att barnverksamheten ska få vara en del av församlingens allmänna verksamhet.

Hon berättar att hon tillsammans med kyrkoherden bestämt sig för att under Puls-gudstjänsten välsigna de barn som deltar i Puls barngrupper Coolkids och Barnkyrkan.

– Det är ett enkelt sätt att få barnen att känna att de är en del av kyrkans familj.
– Jag brinner också för att skapa förbindelser mellan de som är aktiva här och de som ännu inte är aktiva. Musiken är också en av mina passioner, jag tycker mycket om både musiken och gemenskapen i musikleken.

Anne Koivula ser fram emot knattekyrkan i slutet av den här månaden, och säger att hon på sikt vill göra det möjligt för barnen att vara aktiva i gudstjänsten.

– Jag vill att barnen inte bara är de som tar emot utan att de också kan ge, både åt andra barn och åt vuxna. Men än så länge handlar mitt jobb mycket om att lära känna familjerna och barnen, det är det viktigaste under mitt första år i församlingen.

Hon trivs med att dela arbetet med barnverksamheten med frivilliga.

– Jag är jätteglad över dem som vill ge av sin tid och kommer hit och leder till exempel Barnkyrkan eller Coolkids. Man ser att de njuter av det de gör. Jag tycker att det ger mycket åt dem som är med, man lär sig mycket av barnen.

Vad har barnen lärt dig?
– En av de bästa saker som barn kan visa oss vuxna är närvaro. De funderar inte så mycket på vad som ska hända nästa vecka utan är med i det som händer just nu. På något sätt har de en bättre inre kontakt.
– Speciellt små barn är sådana de är och utgår från att vi kommer att tycka om dem. Det är något vi vuxna också skulle kunna ta modell av.

Erika Rönngård

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått