Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos kandiderar för valmansföreningen "En kyrka för alla".
Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos kandiderar för valmansföreningen "En kyrka för alla".

Tunga namn på unik kandidatlista

kyrkomötesval.

Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos. Det är några av de tunga namn som finns med bland kandidaterna i nybildade valmansföreningen ”En kyrka för alla”. Valmansföreningens målsättning är att samla kandidater över prosterigränserna i valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

11.10.2019 kl. 18:35

I år uppställs för första gången i valet av lekmannaombud en samlingslista med kandidater från alla prosterier. Listan ”En kyrka för alla” vill företräda den breda huvudfåran i kyrkan, skriver företrädare för listan i ett pressmeddelande.

Valet till kyrkomötet och stiftsfullmäktige för de kommande fyra åren sker den 11 februari 2020.

– I Borgå stift har kandidatlistorna hittills bildats på regional bas. Problemet med regionala listor i ett proportionellt val är att en röst i praktiken kan leda till inval av en kandidat vars åsikt väljaren inte delar, säger Max Mannola, ombud för valmansföreningen ”En kyrka för alla”.

– Därför hoppas vi att valet också i Borgå stift sker mellan listor som berättar vad man står för, på samma sätt som i de övriga stiften.

I sitt pressmeddelande skriver ”En kyrka för alla” att man ännu finslipar sitt program. Man vill verka för att kyrkan ska välkomna alla att delta i verksamheten och påverka beslutsfattandet med hjälp av smidigare strukturer och mindre byråkrati. Valmansföreningens kandidater vill försvara jämställdhet och motverka all marginalisering av kvinnliga präster. Man vill också arbeta för en lösning som tillåter kyrkvigsel av samkönade par och vill också att alla ska respektera varandra som kristna trots olika åsikter i denna fråga.

Tunga namn

Ett problem har varit att Borgå stift är så geografiskt vidsträckt att det är svårt att samlas till ett nomineringsmöte för hela stiftet. Därför har kandidaterna kontaktats och uppställts per telefon och e-post, säger Mannola.

I Österbotten ställer Olav Jern, Annette Kronholm-Cederberg och Ulla-Maj Wideroos upp på listan. Åboländska kandidater är Patrik Hagman och Tanja Holm av vilka Hagman suttit i kyrkomötet de senaste fyra åren. I Nyland kandiderar Mia Aitokari, Jona Granlund, Martina Harms-Aalto och Frank Lindholm. Valmansföreningen söker fortfarande fler kandidater för valet av stiftsfullmäktige.

Röstberättigade i valet av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och lekmannaom- bud till kyrkomötet är lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige eller av församlingsrå- den och gemensamma kyrkofullmäktige.

Mer info om valen till kyrkomöte och stiftsfullmäktige hittar du här:
https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/kyrkomotesval
https://evl.fi/documents/1327140/32129644/Valinstruktioner+för+kyrkomötes-+och+stiftsfullmäktigeval/ac15f66f-9b15-5daa-dfe5-5bc6344a68e8


Nicklas Storbjörk
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59
Slutet nått