Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos kandiderar för valmansföreningen "En kyrka för alla".
Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos kandiderar för valmansföreningen "En kyrka för alla".

Tunga namn på unik kandidatlista

kyrkomötesval.

Martina Harms-Aalto, Patrik Hagman och Ulla-Maj Wideroos. Det är några av de tunga namn som finns med bland kandidaterna i nybildade valmansföreningen ”En kyrka för alla”. Valmansföreningens målsättning är att samla kandidater över prosterigränserna i valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

11.10.2019 kl. 18:35

I år uppställs för första gången i valet av lekmannaombud en samlingslista med kandidater från alla prosterier. Listan ”En kyrka för alla” vill företräda den breda huvudfåran i kyrkan, skriver företrädare för listan i ett pressmeddelande.

Valet till kyrkomötet och stiftsfullmäktige för de kommande fyra åren sker den 11 februari 2020.

– I Borgå stift har kandidatlistorna hittills bildats på regional bas. Problemet med regionala listor i ett proportionellt val är att en röst i praktiken kan leda till inval av en kandidat vars åsikt väljaren inte delar, säger Max Mannola, ombud för valmansföreningen ”En kyrka för alla”.

– Därför hoppas vi att valet också i Borgå stift sker mellan listor som berättar vad man står för, på samma sätt som i de övriga stiften.

I sitt pressmeddelande skriver ”En kyrka för alla” att man ännu finslipar sitt program. Man vill verka för att kyrkan ska välkomna alla att delta i verksamheten och påverka beslutsfattandet med hjälp av smidigare strukturer och mindre byråkrati. Valmansföreningens kandidater vill försvara jämställdhet och motverka all marginalisering av kvinnliga präster. Man vill också arbeta för en lösning som tillåter kyrkvigsel av samkönade par och vill också att alla ska respektera varandra som kristna trots olika åsikter i denna fråga.

Tunga namn

Ett problem har varit att Borgå stift är så geografiskt vidsträckt att det är svårt att samlas till ett nomineringsmöte för hela stiftet. Därför har kandidaterna kontaktats och uppställts per telefon och e-post, säger Mannola.

I Österbotten ställer Olav Jern, Annette Kronholm-Cederberg och Ulla-Maj Wideroos upp på listan. Åboländska kandidater är Patrik Hagman och Tanja Holm av vilka Hagman suttit i kyrkomötet de senaste fyra åren. I Nyland kandiderar Mia Aitokari, Jona Granlund, Martina Harms-Aalto och Frank Lindholm. Valmansföreningen söker fortfarande fler kandidater för valet av stiftsfullmäktige.

Röstberättigade i valet av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och lekmannaom- bud till kyrkomötet är lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige eller av församlingsrå- den och gemensamma kyrkofullmäktige.

Mer info om valen till kyrkomöte och stiftsfullmäktige hittar du här:
https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/kyrkomotesval
https://evl.fi/documents/1327140/32129644/Valinstruktioner+för+kyrkomötes-+och+stiftsfullmäktigeval/ac15f66f-9b15-5daa-dfe5-5bc6344a68e8


Nicklas Storbjörk
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01
Slutet nått