Matteusungdomar protesterar mot sparbeslut – församlingsrådet: "Budgeten kan vi inte längre ändra på"

sparkrav.

Ungdomarna i Matteus församling är djupt besvikna över församlingsrådets beslut att skära i ungdomsverksamheten.

3.10.2019 kl. 09:00

Vid sitt möte i början av september fattade Matteus församlings församlingsråd beslutet att skära ner i församlingens ungdomsverksamhet. Det ledde till uppropet "Rädda Matteus ungdomsverksamhet" som samlat över 140 namn bland ungdomar.

– När vi fick höra om de potentiella nedskärningarna i församlingen var vi ett gäng ungdomar och unga vuxna som kände att vi direkt blir drabbade av dem. Vi vill visa att det finns en massa ungdomar som faktiskt bryr sig om Matteus ungdomsverksamhet, säger Kim Jokinen, som studerar vid Aalto-universitetet och är aktiv ung vuxen i Matteus församling.

Matteus ungdomsverksamhet lockar ungdomar också från andra församlingar. Vad är det som fungerar så bra i Matteus?

– Vår anda och gemenskap är jättebra. Alla känner sig som hemma. Vi har det jätteroligt tillsammans.

Vad hoppas ni att uppropet ska leda till?

– Vi kan ju inte ta ställning till budgeten men vi vill visa att vi ungdomar bryr oss och att man måste ta oss i beaktande. Vi hoppas att vårt initiativ åtminstone väcker diskussion, att något händer. Vi hoppas att den inte bara går församlingsrådet förbi. Vi undrar vad det är för poäng med att satsa på barn- och konfirmandsarbetet om man sedan skär ner och riskerar tappa kontakten med äldre ungdomar och unga vuxna, säger Jokinen.

Beslutet står fast

Annica Söderström är viceordförande i Matteus församlingsråd och satt med på det möte som uppropet hänvisar till.

Om församlingsrådet hade fattat beslut enligt ekonomiutskottets beredning hade församlingen sparat 20 000 genom att slopa en dagklubb med fyra barn. Varför gick inte rådet in för den inbesparingen?

– Jag kan inte gå in på diskussionen i församlingsrådet, det är en förtroendefråga. Diskussionerna ledde till att det förslag som kom upp på rådsmötet fick mer stöd. Då blev resultatet som det blev. Rådet beslöt att spara i ungdoms- och konfirmandverksamheten och livsmedelsinköpen och överföra 6 000 euro från en testamentsfond. De återstående fondmedlem är vår enda, numera lilla, buffert för att balansera kommande års budgetar, säger Söderström.

Matteus församling är känd för sin ambitiösa ungdomsverksamhet, som också lockar konfirmander från andra församlingar. Ser du risker i att skära i församlingens flaggskepp?

– Varje nedskärning är en risk. Vi undersöker möjligheten att skaffa tilläggspengar, och försöker organisera den verksamhet vi har idag så att den inte kostar lika mycket.

– Vad gäller vårt ungdomsarbete så är det enastående. Till exempel i år hade vi 112 konfirmander, av vilka 45 inte hörde till Matteus. Samfälligheten fördelar budgetmedel till församlingarna enligt antalet medlemmar och en prognos på antalet konfirmander. Vår prognos sade 60–70 och vi har 112 konfirmander – och vi får ingen ersättning för extrakonfirmanderna, den går till andra församlingar. Men det är jätteviktigt att kunna satsa på dem. Jag hoppas på en förändring i fördelningssystemet.

Är det möjligt att ompröva församlingsrådets beslut, som ungdomarna hoppas?

– Budgeten är klar, den kan vi inte längre ändra på. Nu gäller det för oss att utvärderna mindre kostsamma verksamhetsformer för att kunna genomföra sparkraven. Nu går vårt arbete ut på att se vad vi kan göra så att det inte ska kännas så att vi skär ut en bit av hjärtat i ungdomsarbetet.

Sofia Torvalds
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59
Slutet nått