– I sin allra enklaste form är en ängel en budbärare. Det är någon annan än ängeln som är källa till budskapet, säger Stefan Forsén.
– I sin allra enklaste form är en ängel en budbärare. Det är någon annan än ängeln som är källa till budskapet, säger Stefan Forsén.

Änglar som en doft eller som en känsla

änglar.

Alla människor kan säkert beskriva budskap som de på olika sätt fått som en sorts änglanärvaro i sina liv, säger Stefan Forsén.

25.9.2019 kl. 10:00

Söndagen den 29 september firas Mikaelidagen, barnens och änglarnas söndag. Säg ängel, och många tänker på den klassiska bilden av skyddsängeln som går bakom två barn på en ranglig bro. Stefan Forsén, präst och ledare för gemensamt församlingsarbete i Helsingfors, säger att bilden väcker vitt skilda känslor hos människor. Många ser den som en idylliserad glansbild främmande för vår tid.

– Men ängeln på bilden står för ett starkt och mäktigt budskap från Gud om att det här är ett älskat barn som aldrig någonsin kommer att överges.

Man kan närma sig änglabilderna som en ikon och försöka fundera på vad som finns bakom det bilden föreställer. Vad förmedlar bilden? Forsén jämför de pastellfärgade änglabilderna med foton från en semesterresa.

– När jag tittar på dem står de för hela min upplevelse av den där semestern, men när jag visar dem för dig tänker du kanske ”nåja, bättre bilder har jag sett”.

Inte alltid vit gestalt

Det finns människor som berättar att de mött änglar – ibland har de sett dem, ibland uppfattat dem som en doft eller en känsla. Forsén säger att man måste förhålla sig med stor respekt till människors upplevelser av möten med änglar, eftersom de beskriver en upplevelse bortom det ögat kan se.

– Alla människor kan säkert beskriva budskap som de på olika sätt fått som en sorts änglanärvaro i sina liv. Det handlar inte alltid om att du sett en vit gestalt som hindrat dig från att bli överfallen. Men också de erfarenheterna tror jag att man behöver ta på allvar om de för mig är ett uttryck för att Guds kärlek nådde fram till mig.

Det är egentligen inte ängeln som är huvudsaken, utan det den förmedlar.

– I sin allra enklaste form är en ängel en budbärare. Det är någon annan än ängeln som är källa till budskapet, säger Stefan Forsén.

Därför säger han också att vi inte ska stanna vid ytan och fundera på om ängeln var vacker eller ful.

– Vi ska se vad som finns bakom den. Om man går tillräckligt långt bakom tror jag att man ser att det är Gud.

Själv ser han oftast ett änglabudskap i den formen att någon kommer till insikt om att hen inte är den etikett som hen fått.

– När någon förstår att jag inte är ett socialfall, en missbrukare eller en förlorare, utan jag är en av Gud älskad människa – som har erfarenhet av att vara hänvisad till andras hjälp, av missbruk, av motgångar. När det här budskapet blir verklighet tror jag att man kan säga att man haft änglar som gäster, som Hebreerbrevet uttrycker det.

Erika Rönngård
Ulf och Birgitta Ekman besökte Finland förra veckan. – Mina två äldsta syskon är födda i Finland, berättar Birgitta Ekman

ulf ekman. Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare tänkte var död. 29.1.2020 kl. 10:24

tvivel. – Tvivlar gör vi säkert alla någon gång, säger prästen Monica Heikel-Nyberg. Hon har med åren accepterat att det kommer dagar när hon har svårt att tro, men att hon då får lita på att Gud tror på henne. 29.1.2020 kl. 00:01
Många tilltalas av de keltiska bönerna som är lätta att ta till sig och ofta involverar naturen och skapelsen. Man kan möta dem i Tomasmässan – eller på Minä olen-mässan i början av februari.

Keltiska böner. De keltiska bönerna har hittat hit via Iona i Skottland. En del har mött dem på retreater eller i Tomasmässan – eller i form av en psalmtext. 29.1.2020 kl. 00:01
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Slutet nått