Ensam mitt i staden

ensamhet.

Ensamheten gör ont i själen och är en hälsorisk. Nu sträcker Johannes församling ut sina händer, frågar ”Var är du?” och vill nå de ensamma.

19.9.2019 kl. 00:01

– Känslan av ensamhet är en biologisk skyddsmekanism när man upplever brist på sociala kontakter, säger Niina Junttila, ensamhetsforskare och undervisningsråd vid utbildningsstyrelsen.
– Alla känner ensamhet ibland, men många av oss kan komma ur känslan till exempel genom att ringa upp någon.

Den som inte har någon att ringa, eller någon i närheten att prata med, kommer lätt in i en ond cirkel.
– Ensamheten gör att man blir rädd för att närma sig andra människor, vilket i sin tur gör att man blir ännu mer ensam. Våra tankemönster förändras och vi börjar tro att ingen vill vara med oss.

Man kan känna sig ensam också i en storstad där många människor rör sig.

– Antalet människor omkring en påverkar inte känslan av ensamhet. Ensamhet är en upplevelse av att vi har få vänner som vi kan lita på.

En del behöver träffa sina vänner varje dag medan andra trivs i sitt eget sällskap långa perioder. Men Junttila säger att även den mest introverta har behov av sällskap och vänner, och att det behovet är lika starkt även om det infaller mera sällan.

Långvarig ensamhet är en hälsorisk. Vår hjärna reagerar på den på samma sätt som den reagerar på fysisk smärta. Ensamhet ökar risken för depression och ångest, för missbruk och för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

Niina Junttila har talat för att Finland likt Storbritannien skulle behöva en ensamhetsminister. Samhället kan göra en del för att motverka ensamhet, men enskilda personers insatser är mycket viktiga.
– Alla kan göra något genom att se och bemöta andra. Sätt dig bredvid den som sitter ensam i lunchrestaurangen eller hälsa på människor i spårvagnen. Se dem du möter i ögonen i stället för att titta på gatstenarna.

Spelar det faktiskt roll att söka ögonkontakt med främlingar?

– Ja. Ögonkontakten ökar mängden serotonin och oxytocin. De är lugnande hormoner som motverkar stress.
Junttila uppmanar oss också att upprätthålla våra sociala kontakter till släktingar och vänner, att dela vår tid med andra människor och till exempel lägga undan mobilen när vi äter tillsammans.
– Om du själv känner dig ensam, bli inte sittande hemma för dig själv. Gå ut och ta kontakt med människor, det för dig småningom i rätt riktning.

Vecka 40 ordnar Johannes församling tillsammans Yrkeshögskolan Novia temaveckan ”Var är du?” med fokus på ensamhet. Du hittar temaveckans program i facebook-eventet Var är du?.

Under veckan gör studerande från Novia intervjuer för att ta reda på hur man på bästa sätt kan motverka ensamhet och förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Vill du ställa upp på en intervju? Kontakta camilla.strandell-laine@novia.fi, 050 472 8127 (vardagar kl. 10–14). Du kan också fylla i enkäten på nätet: www.tinyurl.com/ensamhet

Erika Rönngård
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59
Slutet nått